В Пазарджик представят проекта „Грам превенция е равно на килограм интервенция”

Пазарджик. Фондът за превенция на престъпността ИГА в Пазарджик ще представи Проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция”, съобщиха от неправителствената организация. Проектът се финансира от Тръста за социална алтернатива (ТСА) и се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността ИГА. Целта му е да изследва бариерите за достъп до здравни услуги на уязвими групи от ромски произход – деца от 0 до 3 години и бременни жени и да търси възможности за подобряване на съществуващата ситуация. Желаният резултат от проекта е ангажиране на местните заинтересовани страни в прилагането на мерки и програми за системна здравна превенция и профилактика.