В Пещера се проведе Заключителното събитие за разпространение на резултатите по проект „Две минути и половина до полунощ“ по програма Еразъм +

Пещера. В Пещера се проведе Заключителното събитие за разпространение на резултатите по проект „Две минути и половина до полунощ“ по ключова Дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ по програма Еразъм +, съобщиха от общинската администрация. Срещата бе открита от Зехра Алиш – временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Пещера. На срещата присъстваха кмета на община Лудбрег, Република Хърватия, представители на ОУ „Лудбрег“ гр. Лудбрег, Комунална компания „Водовод Кочани“ гр. Кочани, и ОУ „Кръсте Петков Мисирков“ – Оризари, Република Северна Македония, както и партньорите от Регионална енергийна агенция – Пазарджик (РЕАП) и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера.
Събитието бе посетено и от много учители, ученици и представители на образованието и неправителствения сектор от трите участващи държави: България, Северна Македония и Хърватия. По време на срещата бяха представени резултатите от проекта и бе награден отборът „BioLife“ от ОУ „ Св. П. Евтимий“ – победител сред отборите от Република България и краен победител в надпреварата между отборите от училищата – партньори по проекта в състав: Цветелина Стоименова, Христо Димов и Ангел Мадин с ръководител Янка Костадинова, старши учител по биология и по информационни технологии. Те представиха резултати от проведен експеримент за влиянието на климатичните промени върху растенията и показаха част от изработените от тях кръстословици, видеоклипове, мисловни карти, електронни постери, електронни книги и други чрез използване на различни уеб-базирани образователни инструменти. С изпълнението на проектните дейности се повишиха знанията, компетенциите и уменията на учениците в училищата-партньори по теми свързани с климатичните промени и се демонстрира необходимостта от използване на възобновяемите енергийни източници в и извън класната стая. Също така, учителите бяха запознати с образователни инструменти WEB 2.0, които включват в себе си широк набор от безплатни онлайн приложения, които могат да бъдат използвани в образователната дейност по различни предмети и различни възрастови групи.