В Пловдив ще се проведе Информационен ден за възможностите за кандидатстване за предприемачество в сферата на културата и културното наследство

снимка: pixabay.com

Пловдив. В Пловдив ще се проведе Информационен ден за възможностите за кандидатстване с проекти към Програма „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. и програмите „Европа за гражданите“ и „Творческа Европа“ на Европейската комисия. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Дирекция „Култура и културно наследство към Общината. Информационният ден ще се проведе в 10.00 часа на 14 август в Дом на културата „Борис Христов“. Събитието се организира в партньорство между Областен информационен център-Пловдив, Министерство на културата, Национален център за контакт „Европа за гражданите“ и бюро „Творческа Европа“.
Програма „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“ има налични 10 милиона евро с възможност за финансиране на над 60 проекта за култура, чрез които с интересни и иновативни подходи ще могат да бъдат възстановени и ревитализирани експозиционни площи в музеи, галерии и културни институти. Ще бъде продължен и цялостния процес по дигитализация на движимо и недвижимо културно-историческо наследство в България. Програмата ще подкрепя реализацията на смели предприемачески идеи, които да подобрят административния капацитет на културните оператори в България и тяхното още по-силно позициониране на културната карта на Европа. Програмата има и специален фокус към разширяване на обхвата на културната дейност, чрез реализиране на проекти, целящи подобрен достъп до интересни мероприятия, артистично съдържание, събития и практики на местно и на регионално ниво, чрез развитие на нови публики и популяризиране на обичаите и ритуалите на етническите малцинства в България.
Програма „Творческа Европа“ подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на програмата е да им помогне те да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма „Култура“ подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.
Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 цели да насърчи европейските граждани да вземат активно участие в развитието на Европейския съюз. Чрез финансиране на проекти и дейности, програмата насърчава създаването на устойчиви мрежи за взаимодействие, популяризира общата история и споделените ценности на Европа, развива чувството за европейска идентичност и гражданско участие. По същество програма „Европа за гражданите“ представлява платформа за изслушване на дебатите, които протичат в гражданското общество по теми от дневния ред на Европейската комисия. Програмата финансира проектни предложения в две направления.