В Разград назначиха междуведомствена комисия за старта на проект за обезвреждане на пестициди с изтекъл срок на годност

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен назначи шестчленна междуведомствена комисия, с което стартираха дейностите в Разградска област по реализацията на проекта „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Това съобщиха от Областна администрация. На територията на Разградска област консорциумът, изпълнител на дейностите по обезвреждане, трябва да преопакова, транспортира до Франция и окончателно обезвреди УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита от седем склада. Те се намират в Разград, Балкански, Езерче, Владимировци – 2 броя, Тръбач и Самуил. Два от складовете са частна собственост, четири са общински, един е държавна собственост.  Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та и АПК-та. Пестицидите в складовете са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни заболявания, и инсектициди – за борба срещу вредителите. Някои са в течно, други в прахообразно състояние и предстои да бъдат преопаковани за транспортиране според европейските изисквания за международен превоз на опасни товари по шосе. Процесът се извършва под контрола на високо квалифицирани специалисти и се гарантира, че ще е напълно безопасен за околната среда и за хората. Складовете, в които досега са били съхранявани пестицидите, ще бъдат обезвредени и санирани. Първият склад в Разградска област, в който започват дейностите по проекта, е на Гарова промишлена зона в Разград. Те стартираха с подписване на складов протокол за официално предаване на изпълнителя и за връщане на собственика на складовете по образец. Той бе подписан от представители на: Областна администрация-Разград, РИОСВ-Русе, фирмата-изпълнител, фирмата-собственик, ПУДООС и Българо-швейцарската програма за сътрудничество. След подписването на протокола започна инвентаризация на складовете. Ориентировъчното количество на предвидените за събиране и унищожаване негодните и опасни за околната среда препарати в седемте склада в Разградска област е около 180 тона.