В рамките на една година служителите по опазване на горските територии към Югозападно държавно предприятие са съставили над 1050 акта

Кюстендил. В рамките на една година служителите по опазване на горските територии към Югозападно държавно предприятие са съставили над 1050 акта. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил инж. Юлий Сираков, главен експерт „Опазване на горските територии” към Югозападно държавно предприятие. 1040 от актовете са издадени по Закона за горите, а останалите са по Закона за лова. За тези нарушения са съставени актове, чиято стойност започва от 400 лева, в зависимост от квалификацията на нарушението. Те могат да бъдат и много повече, включително и сигнализиране на районните прокуратури, ако нарушенията бъдат квалифицирани като престъпление по Закона за горите. Югозападното държавно предприятие е създадено през 2011 година, като то стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства. Служителите на тези предприятия имат правомощия да извършват проверки в държавните горски територии, както и по пътищата за транспортиране на дървесина. „Служителите по опазване на горските територии извършват проверки по стопанисване и опазване на горските територии, по законите за лова и опазване на дивеча, както и по закона  за биоразнообразието”, каза Юлий Сираков.

Венцеслав ИЛЧЕВ