В седмицата на гората Община Кула залеси 600 дръвчета червен дъб в околностите на града

В седмицата на гората Община Кула залеси 600 дръвчета червен дъб в околностите на града, дарени от фондация “ 77″, която работи в сферата на екологията и възстановяването на горите в България, съобщиха от общината. Община Кула се е включила  към инициативата „Гората. Бг – Когато станем 100 000 ще посадим гора“. Идеята е да се подпомогне засаждането на нови дървета в България. В основата й лежи убеждението, че всяка община и населено място в България могат да бъдат по-зелени, с повече дървета, по-чисти, по-красиви и по-добри за живот на всички хора в тях.
Фондацията подарява над 70 000 дървета от различни видове, отгледани в държавни горски разсадници, с гарантиран произход и всички необходими документи. Община Кула заяви 600 дръвчета червен дъб, които бяха засадени в околностите на града, на обезлесени места от служителите на Община Кула. От фиданките бяха предоставени и на средното училище в Кула и ученици от различни възрасти в чест на Деня на Земята засадиха дръвчетата, като инициативата бе съпроводена и с други свързани с темата мероприятия – рисуване върху асфалт, дискусии, забавни игри.
Всеки човек в живота си следва да засади поне едно дърво, а всяка община, колкото може повече – това е веруюто на тази кампания и ние наистина вярваме, че от нея ще има много ползи – за хората от община Кула и за света, в който живеем. Вярваме, че и бъдещите поколения ще оценят нашите усилия, които са насочени към засаждането на бъдеще за всички тях.