В сила е направената промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в града

Кюстендил. В сила е направената промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в града. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Общински съвет – Кюстендил. Самата наредба е била приета през 2014 година, но през месец февруари 2018 година са извършени промени, целящи привеждане на нормите й в съответствие с разпоредбите на нормативните актове от по-висока степен. Приети са промени в разпоредбите, които определят кръга на субектите, които имат право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища. Отменен е и текст, определящ кръга от лицата, които могат да бъдат настанявани в жилища от резервния жилищен фонд по решение на Общински съвет – Кюстендил. Заличени са и текстовете за плащане на режийни разноски.

Венцеслав ИЛЧЕВ