В Симитли се проведе семинар по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“

Симитли. Успешно премина първият плануван по проект, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – семинар, на който се даде възможност да бъде дискутирана темата за методи и подходи към интервенция с родители без разлика от етническия произход, свързана с изпълнението на дейност от проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ по ОПНОИР, който Община Симитли в партньорство със Сдружение „Коматиница“, изпълнява към днешна дата. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от екипа на проекта.

В семинара взеха участие, както родители на деца от ДГ „Радост“ – филиал село Крупник, така и гости – експерти от общинска администрация, от неправителствения сектор и преподаватели от детските градини и средните училища в община Симитли.

Следващото мероприятие по проекта под формата на родителска среща в изпълнение на Дейност 4, ще се проведе отново в село Крупник през декември.

Целта на плануваните мероприятия е провеждане на широк форум по проблемите, свързани с образователната интеграция и мултикултурното образование, стереотипи, страхове, предразсъдъци, проблеми с участието на родители и всички заинтересовани страни.

Ливия НИНОВА