В Търговище е установен лекар, извършващ медицински прегледи в нарушение на законови разпоредби

В Търговище е установен лекар, извършващ медицински прегледи в нарушение на законови разпоредби, съобщиха от ОД на МВР- Търговище. Нарушенията са констатирани при извършена съвместна проверка на служители на ОД МВР-Търговище, РЗИ-Търговище, Българския лекарски съюз в Търговище и НАП-Варна.  На 16февруари в 12,30 ч  при извършена в хотелска стая в гр. Търговище съвместна проверка от служители на гореспоменатите институции е установено, че 46-годишен лекар от гр. София упражнява професия, свързана със здравеопазването на населението, без да има съответната правоспособност, както и че упражнява лекарската професия в нарушение на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закона за съсловните организации на лекарите. Същият е извършвал медицински прегледи. Установено е, че лекарят не е имал право да упражнява професията си, тъй като името му през 2018 г. е заличено от регистъра на Българския лекарски съюз. Установено е още, че не са спазени законовите изисквания за извършване на такива прегледи(те не са извършвани в лекарски кабинет) както и че и 46-годишният не е издавал необходимия документ – фискален бон, за получените от него суми за извършване на прегледа.  По случая е образувано досъдебно производство по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс по описа на ОД МВР-Търговище. На мъжа е повдигнато обвинение. Съставени са му актове за установяване на административно нарушение по Закона за здравето и по Закона за данък добавена стойност. С констативен протокол са  констатирани и нарушения по Закона за лечебните заведения и Закона за съсловните организации. Работата по документирането на престъплението продължава под ръководството на прокурор от Районна прокуратура-Търговище.