В Шумен заработи площадка за събиране на опасни отпадъци от бита

В Шумен заработи площадка за събиране на опасни отпадъци от бита, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен.  Дейностите, свързани с центъра за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци от населението бяха представени на брифинг с участието на инж. Боян Тодоров, заместник- кмет по строителство и екология и Живка Атанасова, главен експерт „Екология“ в общината. Площадката е  изградена по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“ на територията на общината. Финансирането е в размер на над 1 845 000 лв. и е осигурено в рамките на Българо-щвейцарската програма за сътрудничество, като строителството е 972 389  лв.,  оборудването е в размер на  464 000 лв., предоставени са и три мобилни събирателни пунктове за 409 640 лв. „Всеки гражданин може да занесе своите опасни отпадъци на площадката, а мобилните пунктове ще обслужват град Шумен, общината и останалите 7 общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците“, обясни Живка Атанасова. Гражданите могат да предават лаково-бояджийски материал- бои, лакове, грундове, разтворители, негодни перилни и почистващи препарати, киселини, основи, препарати за растителна защита, спирачни, антифризни течности, лекарства с изтекъл срок на годност,продукти, свързани с грижите за домашните любимци,  живачни термометри, ампули, лампи, текстил, замърсен с опасни отпадъци, опаковки от тези продукти, акумулатори, отработени смазочни и моторни масла и др. На депото  ще работи екип от 4 души и трима шофьори, като всички са преминали специално обучение.  Проектът е в сила до 7 декември, като дотогава извозването и предаването на събраните отпадъци ще бъде финансирано по Българо-швейцарската програма.  „След този срок дейностите ще бъдат за сметка на общината, т.е. от такса „Битови отпадъци“ ще се покриват разходите  по предаването за обзвреждане или оползотворяване на тези отпадъци“, обясни Живка Атанасова.  Площадката е предвидена за събиране на 35 000 тона годишно. На терена са обособени няколко зони, има паркинг за граждани, мобилният пункт е оборудван със съдове за разделното събиране на отделните видове отпадъци, предоставени са и оборотни съдове. „Съдържанието в съдовете и контейнерите се съхраняват  по начин, гарантиращ тяхната безопасност, за да няма притеснение от страна на населението и и в отговор на екологичното законодателство“, каза още Живка Атанасова.  Площадката има разрешение за ползване от месец юли. От 2 септември е предадена за стопанисване на ОП „Чистота“ и от днес депото работи официално. „Основната цел на това депо е опасните отпадъци да не отиват в контейнерите за битова смес и оттам да бъдат предпоставка за замърсяване на почви и води. От друга страна е начин за повишаване на екологичната култура на населението,  с разделно събиране на отпадъците и възможност за пълното им рециклиране“, каза инж. Боян Тодоров. Площадката се намира на бул. „Симеон Велики“ на изхода на Шумен, в посока към Варна. Работното време е: понеделник: 8:30 – 13:00 и 13:30 – 17:00 часа, от вторник до петък: 8:30 – 13:00 и 13:30 – 18:00 часа, събота: 9:00- 13:00 часа.

Ивелина ИВАНОВА