Галина Колева, специалист в РБ „Дора Габе“: Едно от ценните ни притежания е част от личната библиотека на Петър Увалиев, един от най-видните български и европейски интелектуалци

Добрич. Едно от ценните притежания на Регионална библиотека „Дора Габе” е част от личната библиотека на Петър Увалиев, един от най-видните български и европейски интелектуалци, критик, писател, публицист, семиотик, почетен доктор на СУ „Климент Охридски”. Това каза в предаването „Добрич – Блян вихрен, понесен над степ ековита…“ на радио „Фокус“ Галина Колева, специалист в Регионална библиотека (РБ) „Дора Габе“. Колекцията съдържа художествена литература – българска и чужда, също и книги от почти всички отрасли на знанието. Книгите наброяват около 2700 и са на български, руски, английски, немски, френски, италиански, испански, чешки, полски език и други езици. Някои от най-старите издания в сбирката са от края на XIX век. Има книги, издадени през всички десетилетия на XX век. Българската художествена литература е представена от автори от различни периоди. Между тях са Христо Ботев, Петко Тодоров, Пенчо Славейков, Христо Смирненски, Гео Милев, Йордан Йовков, Димитър Талев, Емилиян Станев, Йордан Радичков, Ивайло Петров, Павел Вежинов, Христо Фотев, Любомир Левчев, Блага Димитрова, Константин Павлов, Николай Кънчев, Ани Илков и много други. Сбирката съдържа много заглавия, чужда художествена литература – произведения на руски, на Пушкин, Достоевски, Лесков, Маяковски, Рождественски, също на други езици, като английски, немски, френски, произведения на Шекспир, Молиер, Джефри Чосър, Аполинер, Рилке, Пол Валери, Луис Карол, Албер Камю, Стриндберг, Бертолт Брехт, Натали Сарот, Иво Андрич. „Разнообразието на тематиката обхваща голям диапазон от области на науката и културата и говори за необозримо широк кръг от интереси на притежателя на библиотеката. Сбирката съдържа философска литература, голям брой исторически трудове и биографии, значителна група книги от областта на изкуствата – кино, театър, теория и история на изкуството, изобразителни изкуства, музика, балет. Налични са и издания в областите литературознание, езикознание, културология, семиотика, етика, логика, психология, естетика, социология, политика, право и икономика. И докато цялата съвкупност от книги, съставляващи библиотеката на една личност, дава информация за ерудицията, културата и интересите ѝ, то между тях съществува една специална група, която представлява своеобразен документ за отношения между хората – онези, които съдържат дарствени надписи. Те имат специфичното качество да ни покажат един не само творчески, но и емоционален човешки свят“, каза специалистът.

Регионална библиотека „Дора Габе” притежава над 360 заглавия  книги с дарствени надписи от личната библиотека на Петър Увалиев. Голяма част от тях са на български, други са на английски, немски, италиански, испански, португалски езици. Самите текстове, изписани саморъчно от дарителите върху заглавните страници на тези книги, те са ценни не само с автентичността си, но и с това, че понякога разказват истории. По-голямата част от тези текстове са автографи, а останалите са посвещения или просто подписи на дарители. Между тях има надписи, подарени по време на седем десетилетия. Самите те са на различни езици, като най-голям е броят на надписите на български език. Някои от ценните книги са надписани и подарени от най-близки на Петър Увалиев хора, като неговата майка Гина Увалиева и сестра му Дора Валие. Голям брой изтъкнати български автори присъстват чрез творбите и автографите си в тази сбирка. Между тях са Блага Димитрова, Николай Хайтов, Любомир Левчев, Цветан Стоянов, Елисавета Багряна,  Христо Бояджиев, Емилиян Станев, Георги Данаилов, Вера Мутафчиева, Радой Ралин и много други. Има автографи от театралния критик Любомир Тенев, фолклористката Елена Огнянова, проф. д-р Христо Огнянов, Пашанко Димитров, Марин Големинов, акад. Петър Динеков, Исак Паси, проф. Веселин Димитров. Има и книги с автографи на двама поети от Добрич, тъй като този факт е свързан с гостуване на Увалиев в Добрич през 1995 година. Това са поетите Генка Петрова и книгата й „Спомен за живот” и Сашо Серафимов и неговата книга „Дарителят на сънища”. „Със сигурност и други добрички творци са подарили произведенията си на Петър Увалиев, макар те да не са попаднали в нашата сбирка. Доказателство за това намираме в неговото БиБиСи – есе „Изборно” от 27 октомври 1996 г., в което той споменава името на добричката поетеса Петранка Божкова“, посочи Галина Колева. Книгите, подарени на Петър Увалиев от чужденци – автори или просто дарители, те са от няколко области, а личностите, които са ги надписали, твърде често са емблематични с приноса си в съответната област. Надписани са от представители на изобразителното изкуство, философията, художествената литература, киното и кинематографията. Някои от най-изтъкнатите имена са  Ролан Барт, Ромен Гари, Джонатан Грифин, Роман Якобсон, Тонино Гуера и много други. Почти всеки дарствен надпис, най-често автограф, поставен върху книга от чуждестранен автор, среща читателите с ярко изявена личност – изтъкнат европейски творец или учен. Както всяка лична библиотека, освен книги, сбирката съдържа и периодика. Тя също е от онези области на знанието, към които са насочени интересите на притежателя й. Повечето от тях са отделни броеве от различни години, като от по-стари периоди преобладава чуждоезичната периодика на различни езици, а по-голямата част от наличните български периодични издания са от времето след 1990 година. „Eдна такава колекция представлява не просто сбор от библиотечни единици, които могат да бъдат четени. Това е колекция с цялостен облик, която съдържа знаци за почти всички прояви на духа на своя собственик и добавя нови щрихи към неговия портрет. Затова пренасянето на тази колекция от книги на българска земя е културен факт от голямо значение, нейното пътуване към нас я прави още по-ценна както за Библиотеката в Добрич, така и за града ни като цяло“, посочи Галина Колева.

Жулиета НИКОЛОВА