Галина Стоянова, кмет на Казанлък: Акцент в бюджета ще бъде финансовият ресурс за децата и хората в неравностойно положение

Снимка: Община Казанлък

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ 

Водещ: Г-жо Стоянова, как приключи 2019 година за Община Казанлък?

Галина Стоянова: Правим вече равносметката за 2019 година и тя в цифрово изражение приключва добре за Община Казанлък, тъй като Общината готви новия си бюджет на базата на близо 4.2 млн. лева преходен остатък. Много от проектите, които бяхме предвидили за 2019 година, са изпълнени. Някои от тях ще продължим и в 2020 година, каквито са ремонтите на едно от най-големите съоръжения в Казанлък – на надлеза, който свързва индустриалната зона с града, подмяната на водопроводите в един от големите квартали на града, както и довършването на проектите с европейско финансиране, закупуването на новите електробуси за Казанлък. Но в равносметката можем да кажем, че по отношение на инфраструктурата и на социалните дейности ние сме изпълнили задачите си. Бюджетът показва, че сме работили равностойно за приходната част на бюджета и съответно разходната не е превишила това. Затова и новият бюджет за 2020 година ще бъде направен спокойно и с повече възможности, специално насочени към жителите на община Казанлък.

Водещ: Подготвяте бюджета на общината за настоящата 2020 година, казахте, че имате преходен остатък. Какви са основните приоритети, заложени в проектобюджета и каква е неговата макрорамка?

Галина Стоянова: Проектът за бюджет тази година ще бъде в рамките на 67 млн. лева. Това е бюджет, който е с 14% по-голям от миналогодишния. Разбира се, в него повече от половината ще бъдат средствата – 39 млн. лева, за държавно делегираните дейности. Местните дейности ще бъдат в рамките на 27.9 млн. лева. Онова, което е характерно за бюджет 2020 година, е, че ако досега в последните години ние работихме основно върху инфраструктурата – улична, градска среда, образователна среда, социална инфраструктура, вече имаме възможност да направим фокус върху младите хора, върху семействата. Основен и силен акцент ще бъде финансовият ресурс, който ще отделим за децата, за хората в неравностойно положение. Те ще се изразяват в няколко конкретни мерки в този бюджет. С близо 40% ще увеличим средствата за хранене на децата в детска млечна кухня за децата от 0 до 3, и за всички деца от 3 до 7 години в детски градини и детски ясли, тъй като имаме такова общинско предприятие, което осигурява храната за децата. Този ресурс наистина ще даде възможност да сме абсолютно сигурни, че нашите деца ще се хранят с качествени продукти и то така, както не само изискват наредбите, но и така, както нашите семейства и родители желаят да отглеждат децата си. Един друг много важен ресурс, който за първи път ще отдели бюджетът тази година, е програмата за насърчаване на новородените деца в Казанлък – всяко новородено детенце ще получава ваучер за еднократна помощ от 500 лева, която ще бъде насочена за използване на най-належащите нужди на семейството, а това са еднократните пелени и храната на детето. Разбира се, че насочваме внимание и към нуждаещите се групи. Затова увеличаваме двойно програмата инвитро на родителите с репродуктивни проблеми, двойно увеличаваме средствата за медицинските специализанти. Досега с тази програма подпомагаме специализацията на младите лекари в нашата многопрофилна болница, общинската ни болница, сега ще удвоим средствата, за да можем да обхванем и специализация, и квалификация на медицинските сестри и акушерките. Знаете, че това е национален проблем, но ние като община считаме, че трябва да започнем със собствените си възможности. И това ще даде със сигурност резултат, защото вече 3 години програмата за медицинските специализанти, за лекарите, работи и подпомага дейността на болницата. Увеличаваме с 50% средствата за еднократна помощ, както и разбира се в тази година ще се повишат доходите не само на общинска администрация, всички звена, всички културни институции, които работят, медицинските сестри с повече дори от 10% – 14% ще завишим заплатите им в детското здравеопазване, на помощния персонал с малко повече – почти с 18%, тъй като има доста голямо изоставяне. Но бюджетът не е само социална политика, той отново ще откликне на нуждите и на инфраструктурата, която иска своето доработване. В сферата на здравеопазването ни предстои да реконструираме поликлиниката си, нашето търговско дружество, което осигурява доболничната помощ, след като вече направихме това с болницата си. В сферата на образованието тази година трябва да довършим и последната детска градина в града, която да бъде цялостно реконструирана. Всички ясли завършихме, всички училища реконструирахме. Също така ще започнем вече усилена работа по организиране на спортните площадки, физкултурните салони и детските дворове за градините. В екологията имаме две големи задачи – рекултивацията на двете депа – едното е за битови отпадъци, другото е депото за строителни отпадъци. И разбира се, подмяна на водопроводи с асфалтиране на улици, нови тротоари. Завишени са драстично средствата за тротоари, тъй като досега средствата отиваха основно в улична инфраструктура, но на много малко места можахме да обърнем специално внимание на тротоарните настилки, затова ще наваксваме в тази година. Подготвяме проекти за цялостна подмяна на уличното осветление, с които ще кандидатстваме към Министерството на енергетиката. И разбира се, основният ни въпрос – развитието на туризма. В сферата на туризма в Казанлък през тази година вече започна изпълнението на един от нашите големи проекти с европейско финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“. „Светът на траките“ сме го нарекли, по който ще реконструираме поредната наша красива тракийска гробница Оструша. Ще направим нова велоалея, която ще свърже града и тракийската гробница-паметник на ЮНЕСКО до Долината на траките.  Както и ще изградим един атракцион, който се надяваме да дава възможност на повече уседналост на туристите в Казанлък. Това в общи линии предстои през 2020 година.

Водещ: В края на нашия разговор, г-жо Стоянова, по какви проекти дейностите продължават и през тази година и към какво ще бъдат насочени усилията на администрацията ви за кандидатстване през новия програмен период, който предстои?

Галина Стоянова: В тази година, както вече споменах, ще изпълняваме туристическия си проект, който е много мащабен и много голям, ще изисква много внимание, работа и съсредоточаване на много специалисти, тъй като намесата в културното наследство, което има Казанлък и нашата долина, трябва да бъде много внимателно и с много експертиза. Проектите, които ще довършим, това е проектът за интегриран градски транспорт, предстои да се закупят новите електробуси за градския транспорт. Подготвяме и кандидатстваме за подмяна на улично осветление в града и в няколко населени места, подготвяме и цялостна реконструкция на общински жилища, общински къщи, които притежаваме като общински сгради, които имат нужда от реконструкция. Преценихме, че не е нужно да строим нови социални жилища, а ще направим реконструкция на повече от 10 общински къщи, така че да подобрим средата за живот на хората, които са с по-малки възможности да имат собствен дом. Това в общи линии са по-големите проекти за Казанлък.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА