Галина Стоянова, РБ „Михалаки Георгиев“: Навършват се 110 години от излизането на първия брой на „Видински общински вестникъ”

Галина Стоянова от  отдел „Краезнание“ на РБ „Михалаки Георгиев“ в интервю за Радио „Фокус“ – Видин

Радио „Фокус“: Кога излиза първият брой на „Видински общински вестникъ” и какви са неговите цели?

Галина Стоянова: На 3 януари 1909 г. излиза първият брой на „Видински общински вестникъ”. Това е първият вестник във Видин, издаван от общината и оказва голямо влияние върху гражданите. Неговото появяване не е случайно, то е породено от встъпването в длъжност през м. юли 1908 г. на единадесетия поред кмет на града Димитър Стефанов Балев и общински съвет, съставен от радикалната партия. Политическите борби в града, започнали след Освобождението се разрастват и след 1883 г. се изразяват с издаването на първия либерален вестник „Свобода” от Димитър Мишев, в тясно сътрудничество с Найчо Цанов и други представители на видинската интелигенция. През 1903 -та година се поставят основите на новата радикал-демократическа партия във Видин. Борбата не е само за овладяване на общината, а за прокарване на нови общински правила. Желанието на радикалите е за скъсване със старото отживяло минало на обществения живот и заменянето му с нещо ново – напредничаво, което да отговаря на новите времена и нужди на гражданите. По такъв начин Димитър Балев се явява като „синур на два мирогледа”, а „Видински общински вестник” – като проводник на новата общинска политика.

Радио „Фокус“: Какво показва тази нова културна проява във Видин?

Галина Стоянова: През изминалия период след Освобождението, общинската управа не намира за нужно да се издава вестник. А през тези 30 години в града и в понятията на хората в него настъпват много прогресивни промени, които налагат обществени борби и тези борби довеждат до промяна на управлението и политическите лица в общината. И тази нова културна проява във Видин – пръв общински вестник, показва духовното израстване на гражданството.

„Видински общински вестник” е идея и въплъщение на гражданина и кмет Димитър Балев. Само той по това време може да даде едно такова начало. Добре подготвен като печатар, редактор, общественик и политик, той не случайно полага основите за издаването му.

Радио „Фокус“: Какви материали са се публикували във „Видински общински вестник”?

Галина Стоянова: Макар и официално издание на Видинската градска община, „Видински общински вестник” не е сух канцеларски лист за печатане на обяви и общински разпоредби. Разгледан в неговата цялост, той представлява идеология на новото време – носител на идеите на новия живот в България. Съобразявайки се с времето през годината, събитията в страната и нуждите на града, във вестника се разглеждат редица въпроси от жизнено значение за гражданите и държавата. И най-голямата стойност на вестника е, че се явява пътеводител на духовната и практическа мисъл.

Идеите, които са ръководели основателя на вестника, са ясно показани в уводната статия на първия му брой, където, се казва: „Преди да поемем управлението на общината, ние казвахме, че нашата работа ще бъде явна, достъпна за погледите на всички граждани; казвахме, че общината ще прилича на стъклена кутия, за да може да се вижда всичко, каквото се върши в нея. Ние не се боим от обществен контрол, напротив той е за нас желателен, защото и ние сме хора, следователно можем да грешим – не греши, който нищо не прави, а при контрол грешките ни ще бъдат забелязани, посочени и поправени. За да улесним този контрол на гражданите, започваме да издаваме общински вестник, в който ще се поместват както нашите възгледи, така и разпоредбите ни по управлението на общината. Вестникът ще се разнася безплатно във всяка къща, във всяка хижа, за да може всекой гражданин да вижда какво се върши в неговия общ дом – общината. Ала не само с тази цел…” „Досега гражданите не са осъзнавали своята длъжност – да се грижат за добрата уредба на своите общи стопанства. Да посочим значението на тия стопанства за развитието на общия живот, за повдигане на благосъстоянието на хората, та като схванат това значение, да се интересуват и вземат по.живо участие в избиране на управници за тия общи стопанства – това е втората, но главна цел, която си поставяме с издаването на общинския вестник”.

И вестникът успешно изпълнява тези поставени цели, в рамките на изданията, които успява да осъществи.

Радио „Фокус“: Отразява ли се във вестника дейността на Видинската община?

Галина Стоянова: Учебното дело, което е най-мощния лост за издигане на народа в материално и духовно отношение е поставено начело на новата общинска политика: строят се нови училища, ремонтират се съществуващите, осъвременяват се с чинове, помагала, библиотеки. Създават се училищни градини и игрища, трапезарии, колонии и др.

Предвид лошото състояние на града и липсата на благоустройство, в програмата на общинския съвет се предвижда водоснабдяването, поставя се въпроса за изхвърлянето на сметта, да бъдат премахнати злоупотребите и фалшификациите с хранителните продукти, запълването на блатата, намаляването на безработицата, равноправното отношение към всички граждани. „Видински общински вестникъ” отразява всички дейности на общината. Гражданството го получава безплатно по домовете и е информирано какво се работи в общината и защо се извършва. По такъв начин то свиква да взима по-активно участие в обществената дейност. Редактирането и оформянето на вестника е поверено на уважавания лекар-общественик д-р Васил Ненов – градски лекар на Видин. Идеалист и човек на делото, той се допълва с кмета Балев и издават един стойностен продукт. Във вестника се публикуват просветни статии със здравна и санитарна насоченост и се прокламират мерките на общината за подобряване на санитарните условия в града, както и новите решения по отношение здравното обслужване на населението. Други въпроси, които се засягат са финансовите отчети на общината, които се публикуват редовно и стопанисването на общинските имоти. Грижите за занаятчиите се изразяват в контрол на цените и повдигане въпроса за организирането им в кооперации.

Радио „Фокус“: До кога излиза  „Видински общински вестникъ“ и колко броя са отпечатани?

Галина Стоянова: През първата годишнина „Видински общински вестникъ“ излиза в 33 броя. Отпечатани са 85 статии по различни принципни въпроси. Освен статиите се публикуват редовно съобщения, полезни сведения и статистически данни от различен характер. През втората годишнина излизат 25 броя и са отпечатани 40 оригинални и преводни статии. Третата годишнина са издадени 24 броя и са поместени 30 статии. В последния брой от тази година е отпечатано изложението на проф. Стефан Бончев за геоложкия строеж на Видинския край, във връзка с въпроса за водоснабдяването на Видин. През четвъртата годишнина излизат 18 броя. Последният брой от тази годишнина е от 28 юни. Поради Балканската война от юли 1912 г. до септември 1913 г. вестникът не се отпечатва. Петата годишнина е от 7 септември 1913 г. до 31 декември, същата година. Издадени са 12 броя с 80 страници най-разнообразни материали. В града е имало епидемия от холера и д-р Ненов дава изчерпателни сведения за развитието на болестта и предприетите мерки за борбата с нея.

Шестата, последна годишнина на вестника за този период започва с брой 113 от 11 януари 1914 г. и завършва с брой 142 от 17 февруари 1915 г. Излизат всичко 31 броя и са поместени 42 статии. В брой 124 е отпечатано завещанието на митрополит Кирил.

На 15 януари 1915 г. умира инициатора на „Видински общински вестник” Димитър Балев и това слага край на издаването му. Спирането на вестника отваря голяма празнина във видинския обществен живот в един момент, когато гражданството има голяма нужда от него – това е времето на общата мобилизация и влизането на България в Европейската война. Много обществени въпроси и реформи остават неосъществени. Но началото е поставено и макар и по-късно, то дава резултати.

Кметът, който продължава делото за прогреса на Видин и издаването на „Видински общински вестник” наново е д-р Бърни Бончев. Той знае значението на вестника. По финансови причини обаче, това става възможно от 1 януари 1935 г., когато излиза брой 143, година седма. Идеите на новите вдъхновители на вестника са изтъкнати в първия брой, в статия озаглавена „Целта на вестника”, в която се обяснява общинската политика на новата управа, като се продължават дейностите отпреди 25 години за благоустройството на града. Вестникът просъществува три години и постига целите, поради които е възобновен – да се информира гражданството за всичко, което се случва в общината и страната. В него няма статии с политически тенденции. Превес имат тези с обществен характер, социална медицина и хигиена, правни и обществени въпроси, водоснабдяването на града, културно-просветни, стопанство, индустрия и кооператизъм, земеделие и отраслите му, благоустройството на града, история, археология и др. През 1935 г. излизат 36 броя, 1936 г. – 33, а през 1937 г – 26 броя и са издадени биографиите на Хаджи Петко Хаджипетков, на Ванко Джонов, Цеко Неев и Ванко Нешев – бивши кметове. През 1938 г. са издадени само два броя, които са последни. И това е краят на издаването на вестника.

Искам да уточня, че тези сведения са взети от „Видинската книга: Какво е дал Видин на българската книжнина и общественост” на д-р Бърни Бончев. Цялата част, посветена на вестник „Видински общински вестник” е в 15 страници, а в отдел „Краезнание” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” съхраняваме годишнините на „Видински общински вестник”.

Анна ЛОЗАНОВА