Галя Маринова: Мисията на Националната асоциация за приемна грижа е заедно да бъдем отговорни към децата в риск от изоставяне в социални домове

Галя Маринова, координатор за област Смолян на Националната асоциация за приемна грижа, в интервю за Радио „Фокус” – Смолян

Фокус: Г-жо Маринова, каква е целта на Националната асоциация по приемна грижа?

Галя Маринова:  Националната асоциация по приемна грижа е българска неправителствена  организация, която е създадена от приемни родители от страната. Националната асоциация за приемна грижа е създадена от приемни родители от цялата страна.  Основна цел е да подкрепяме  и да развиваме приемната грижа у нас като помагаме приемните родители, държавните институции и всеки, който подкрепя мисията ни, заедно да бъдем отговорни към децата в риск от изоставяне в социалните домове в България.Организация обединява усилията на приемните родители, неправителствени организации и наши партньори за намаляването на броя на изоставените деца, както и за осигуряването на истинско детство за деца в риск от изоставяне или живот в социални домове.

Фокус:  Каква е мисията на Асоциацията?

Галя Маринова:  Мисията ние е да подкрепяме приемните родители и да подкрепяме развитието на приемната грижа. Да лобиране в защита на правото на семейна грижа на уязвими деца в България.Също така да информираме и консултираме приемните родители за техните права, отговорности и възможности. Подпомагаме държавата и заинтересованите страни за развитието на приемната грижа, като правим предложения за подобряване на процеса чрез изменения в законодателството,тъй като Националната асоциация по приемна грижа е член на Консултативен експертен съвет по приемна грижа.Съдействаме за намаляване на регионалните дисбаланси в прилагането на приемната грижа,популяризираме ползите, предизвикателствата и проблемите на приемната грижа в България. Популяризираме добри практики на Международната организация за приемна грижа (IFCO), в която ние членуваме.

Фокус: Колко са приемните  родители в областта и колко от  тях членуват в Асоциацията по приемна грижа

Галя Маринова:  В национален мащаб приемните родители са над 2400, а на областно ниво те са над 70, членовете на Националната асоциация по приемна грижа са над 500, а в област Смолян, членовете сме над 30 членове. Като членове на асоциацията са не само приемни родители, членове са и социални работници, симпатизанти, приятели на приемната грижа, хора, които споделят нашите идеи и нашите цели.

Фокус: Вие наскоро проведохте среща в Смолян, каква беше идеята на тази среща?

Галя Маринова:  Средата която проведохме с приемните родители основно от община Смолян и някои от съседните общини беше с цел оказване на психологическа подкрепа и освен това да организираме един празник за децата. С помощта на Родопски драматичен театър и с Асоциацията подарихме една постановка на децата. Самото мероприятие се проведе в село Момчиловци. Имаше специалисти-доброволци, които през целия ден бяха ангажирани с децата, а приемните родители се срещнаха с психолозите на Националната асоциация по приемна грижа. На тази среща им беше направена групова супер визия, индивидуална супервизия, за тези пожелали индивидуално да работят с психолозите. Бяха дискутирани различни казуси и начините по които би могло да се подходи по тяхното решаване.

Фокус: А какво прави Националната асоциация за постигане на целите, които си е поставила?

Галя Маринова:  За постигане на тези цели, които сме си поставили организираме и провеждаме различни конгреси, симпозиуми, конференции, дискусии, обучения и онлайн прояви в България и в чужбина. С помощта на приятели и спонсори на Асоциацията няколко години успяваме да организираме младежки лагери за децата от приемни семейства, като в тези лагери участват не само приемните деца, но и биологичните деца и по време на тези лагери никога не се акцентира дали е приемно или биологично дете, така се вдъхва увереност на приемните деца, че те са като всички останали и са равноправни членове на това общество, както всички останали хора. За родителите, които полагат грижи за по-малки деца вече две години се организира летен лагер на море и хубавото на тези лагери е, че там децата се чувстват еднакви, защото присъстват много приемни деца, които са биологични деца, които са свикнали с особеностите на приемните деца. Денем когато всички са на плажа, родителите могат да обменят информация, а вечер се организират родителски академии в които с помощта на нашите доброволци-психолози също се оказва подкрепа на приемните семейства.

Фокус: Г-жо Маринова, за какво Ви търсят приемните  родители?

Галя Маринова: Приемните родители се обръщат към Асоциацията тогава, когато имат някакви проблеми и смятат, че сами няма да могат да се справят. Тези проблеми могат да бъдат юридически, могат да бъдат просто консултации върху това какви са правата или пък задълженията им, как да постъпят в трудни за тях моменти или пък децата или пък когато имат затруднения при комуникирането с някои от институциите, които работят с приемните деца. От тази година Националната асоциация, която навърши 7 години от своето създаване, се опитва да въведе една традиция и се надявам да стане традиция – номинации „Спасители на детството“ в различни категории. Мога с гордост на кажа, че две от номинациите бяха от нашата област. Едната номинация беше за д-р Даниела Дариткова, която е личен лекар на много от приемните ни деца,която никога не отказва да приеме приемни деца, включително и приемни деца с увреждания. Другият  спечелил номинация е биологична майка, която положи много усилия и даде всичко от себе си, за да си върне детето. Но за постигането на тази цел се обединиха всички страни – и социални служби, и самата майка, която допусна да и бъде оказана подкрепа и от приемното семейство в което беше настанено детето.

Фокус: Как работите с институциите, с коя институция поддържате връзка най-много?

Галя Маринова:  Приемната грижа е процес, който трябва да се осъществява с партньорството на няколко заинтересовани страни или на няколко участника в този процес, като в центъра на този процес трябва да е детето. Страните с които си партнират в полагането на грижи за тези деца, които са в риск са отдел „Закрива на детето“, екип по приемна грижа, приемно семейство, биологично семейство, когато детето е изведено от семейство, личния лекар на детето и детската градина или учебното заведение в което учи детето, както и различни организации, които подкрепят емоционално самото дете, а понякога и приемните родители, като Центровете за обществена подкрепа или Дневните центрове за деца с увреждания.

Фокус: Последно време четем и слушаме за проблеми, които има с деца в приемните семейства, как стоят нещата в нашата  област?

Галя Маринова:  В нашата област засега не сме получавали писмени сигнали за драстични проблеми, свързани с конкретната работа и дейност на приемните родител. Но общ проблем на приемните  родители и деца, смятам, че това биха споделили и социалните служби е, притесненията за училищната адаптацията на децата, както и различното отношение в училищата към приемните деца. Сериозен проблем за приемните деца е и тяхната автентичност в класовете в които те се обучават, същите проблеми споделят и за децата от детските градини.

Фокус: Какви трудности изпитват децата в училищата и детските градини – самата адаптация или не приемането им от другите деца?

Галя Маринова:  В повечето  случи при децата, които са настанени в приемни семейства има едно несъответствие между тяхната физическа и емоционална възраст. Т.е. дете, което е на физическа възраст 7 години, емоционално може да е дорасло до възрастна на 3-годишно дете и тогава постъпвайки в училище това дете – виждаме го голямо, очакваме да реагира като 7 годишно, а на практика то не е израсло, за да може да разсъждава наистина като 7 годишно дете. И това представлява проблем както за преподавателите, които работят с тези деца, така и за техните другарчета, защото възрастните трудно приемаме това несъответствие между емоционална и физическа възраст , а за децата да не говорим. Това води след себе си много негативни отношения към приемните деца. Факт е че има много педагози, които се стараят да обяснят на децата различията и полагат много грижи и дават всичко от себе си за адаптирането  на децата в класовете в които те се намират.

Фокус: И за край на нашия разговор, Вие самата сте приемен родител, за колко деца сте се грижили и се грижите в момента?

Галя Маринова:  Нашето семейство е приемно семейство от вече седма година. През дома ни са минали 10 приемни деца, в момента полагаме грижи за две  приемни деца.

Мина ЧЕРНЕВА