Геновева Друмева, Областен информационен център: Одобрено е проектното предложение на Общината за продължаване дейността на центъра

Одобрено е проектното предложение на Общината за продължаване дейността на центъра и това е било очаквано, тъй като местната администрация е директен бенефициент по процедурата. Това каза в предаването „Добрич – Блян вихрен, понесен над степ ековита…“ на радио „Фокус“ Геновева Друмева, ръководител на Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич. „От тук нататък започваме да планираме нашата дейност, на първо време за 2019 година. „Има много интересни възможности за финансиране с европейски средства за предприятията, за земеделските стопани тази година, както и за рибари и фирми, които развиват дейност в сектор „Рибарство и аквакултури“. Ще насочим своето внимание в най-скоро време по една актуална процедура за предприятията, насочена към подобряване на капацитета на малките и средни предприятия. Ще направим специално организирана информационна среща в Добрич за фирмите. Ще продължим да си сътрудничим с местните инициативни групи от областта“, каза Геновева Друмева. Предвидено е провеждането на доста по брой информационни срещи по места в областта. По този начин ОИЦ – Добрич ще продължи своето ползотворно сътрудничество с Националната служба за съвети в земеделието, Търговско-промишлената палата, офиса на мрежата Enterprise Europe Network. Съвсем наскоро ОИЦ проведе първа за годината информационна среща с представители на медиите. Сред представените акценти са възможностите за фирми, предприятия, общини и местни инициативни групи в сектор „рибарство“. Съществуват много опции за училища и обучителни организации. По ОП „Развитие на човешките ресурси“ е заделен доста голям ресурс за хора в неравностойно положение и членове на малцинствени етнически групи. „Доста средства има за 2019-та, от които могат да се възползват потенциалните бенефициенти. Ние ще продължаваме да даваме информация за възможностите за кандидатстване, ще подпомагаме бенефициентите при кандидатстване чрез електронната система за наблюдение и управление на европейските средства и по всякакъв начин ще се стараем да бъдем полезни с информация и съвети за потенциалните бенефициенти“, подчерта Геновева Друмева. Тя допълни, че към момента Община град Добрич изпълнява над 25 проекта със средства от еврофондовете. Дейностите са в различни фази – финална, в процес на същинска реализация, някои сега са започнали. Насочени са към различни обществени сфери – транспорт, образование, градска среда и инфраструктура. Традиционно ОИЦ – Добрич посещава областта с изнесени щандове. Участва също в специализирани панаирни изложения. Тази седмица центърът има свой щанд на специализираното изложение „Борса за семена и посадъчен материал“, чийто последен ден е днес. При всички изнесени приемни на заинтересуваните страни се предоставят информационни материали и брошури, също на място се дават консултации от специалисти. В основната сграда на Община град Добрич се намира главният офис на ОИЦ, а в Центъра за услуги и информация има изнесена приемна, която е постоянна.

Жулиета НИКОЛОВА