Генчо Генчев, кмет: Въпреки, че ремонтите , които текат в Свищов създават определени неудобства, призовавам гражданите да проявят търпение

Снимка: Община Свищов

В Свищов, паралелно с мащабните ремонти, които са финансирани чрез Инвестиционната програмата на Общината и различни европроекти, се изпълняват и  по-малки по мащаб дейности. Те включват ремонти на улици и изграждане на нови детски площадки. Средствата, които се отделят за тях, идват от бюджета на местната администрация и се разходват като текущи разходи. Целта на всички  дейности е подобряване инфраструктурата и условията за живот в региона. Прочетете повече за дейностите в интервю за предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново с кмета на Свищов Генчо Генчев.

 

Фокус: Г-н Генчев, нека обобщим какво всъщност се прави днес в Свищов, какви ремонти текат?

Генчо Генчев: В момента, паралелно с Инвестиционната публична програма, която Община Свищов изпълнява, текат ремонти и на детски площадки, както и текущи ремонти на улици, които са заложени в поименния капиталов списък на Община Свищов.

Фокус: Къде са те, в града ли или и в други населени места?

Генчо Генчев: Специално в Свищов в момента тече реконструкция на съществуващи детски площадки, които не отговарят на изискванията на Наредбата за безопасност, или необходимостта от разширяване на пространството на самата площадка, налага това. Съоръженията се намират в различни краища на гарда. По отношение на ремонтите – става въпрос за различни улици, които също са на територията на Свищов. Една от значимите отсечки за жителите на града е улицата, преминаваща покрай училището „Н. Катранов“, която свързва пристанището с централната градска част на Свищов. Там през миналата година беше реконструирана част от тротоара, а през тази – направихме и другата. Сега предстои цялостното преасфалтиране на този участък. Бяха подменени и водопроводните връзки към блоковете, за да знаем, че пътят е изцяло завършен и няма да се налага да бъде разкопаван на ново, заради някакви аварии. Предстои изкърпване на дупки и ремонт и на други улици, които са заложени в поименния списък на Община Свищов, по Капиталовата програма.

Фокус: Всички те ли се намират отново в Свищов?

Генчо Генчев: Точно така. За населените места, всеки от кметовете си има собствени делегирани средства, с които сам определя как да разполага, колко и къде да разходва.

Фокус: Заедно с ремонтите, Вие продължавате и дейностите по почистване не само в града, но и в останалите населени места. Какво се извършва и това подготовка за предстоящата зима ли е ? Дали предвиждате и почистване на речни корита, и подрязване на храстова растителност по пътищата?

Генчо Генчев: Да, точно така. Мога да кажа, че в това отношение работата ни не спира целогодишно. Ние изрязваме сухи дървета, както и такива, които са опасни. Сега почистваме усилено и пътят към Белене и Плевен, който беше много обрасъл, особено от страната на жп прелеза. Почистват се и отводните канавки, които да могат да поемат дъждовните води и през предстоящите зимни месеци да има по-добро отводняване на тези зони. През годините сме имали доста случаи, в които те бяха доста силно компрометирани. В момента работим върху тях. Паралелно с това тече и подрязване на храстова растителност в  кварталите на Свищов.

Фокус: Вие имахте проблем с един рушащ се скат, който беше обезопасен с мрежи. След това те бяха откраднати и възстановени. Какво е състоянието там в момента?

Генчо Генчев: В участъка в момента няма ерозивни процеси, които да налагат допълнително укрепване. Въпреки това текат постоянни наблюдения. Следи се дали има падане на допълнителна земна и скална маса, но към този момент няма проблем.

Фокус: Става въпрос за пътя за село Царевец, нали така?

Генчо Генчев: Да, и за село Царевец, и по пътя за село Ореш има един участък, в който имаше паднали скални маси, но в този момент няма предпоставка за свлачищни процеси.

Фокус: Преди броени дни, благодарение на Вашата бърза реакция, започна ремонт на главен водопровод в Свищов. В района имаше проблем с домове на хора от града, които започнаха да се пропукват. Да припомним, какво се прави?

Генчо Генчев: Да, точно така. Става въпрос за улица „Патриарх Евтимий“. Ремонтът тече в момента. Извършва се подмяна на целия водопровод, тъй като има силно оводняване на земните пластове. Навярно част от читателите са на ясно, че Свищов се намира на льос – скала, която не позволява оттичането на водата и това води до напукване на къщите. В момента се подменят отклоненията към всички жилища и през настоящата седмица предстои подмяна на водопровода в целия участък , за да можем да спрем този процес. Ще се направят и отводнителни шахти за дъждовните води, тези които идват от къщите, за да спрем овлажняването на земната маса, както и напукването на къщите на хората.

Фокус: Към момента има ли такива отводнителни шахти?

Генчо Генчев: Когато този участък е изграждан, в проекта не е било предвидено подобно отводняване. Тъй като водопроводът там също е доста стар, има много напуквания, както и слягане на земна маса. Като следствие от това водата преминава през пукнатините. Всичко това води и до силно оводняване. Там много често възникват и аварии, така се стигна и до критичната ситуация, която наложи много бързи действия от наша страна. Така, благодарение на областния управител на Велико Търново проф. Любомира Попова и управата на водоразпределителното дружество, се взеха спешни мерки за отстраняване на проблема в този участък.

Фокус: Ремонтът от Общината ли се финансира и може ли да кажем каква е стойността му?

Генчо Генчев: Не, финансирането е осигурено от водоразпределителното дружество.  Ремонтът се извършва с техни сили и средства, но там, където имат нужда от помощ, Общината им я оказва, предоставили сме и техника.

Фокус: Това ли е причината в Свищов да бъде въведена временна организация на движението?

Генчо Генчев:  Да, точно така. Това е едната причина, а другата – подмяната на основен водопровод в града, който се финансира чрез един от мащабните инфраструктурни проекти на Общината. И в двата участъка е ограничено движението, тъй като вече започнаха напречните разрези на уличното платно, след което ще бъдат поставени и самите тръби.

Фокус: Създават ли ремонтите много проблеми на жителите на Свищов?

Генчо Генчев:  Навсякъде има обходни артерии, които свързват всички частни на града с центъра. Въпреки това, има някакви неудобства, но при подобна ситуация  трябва всички да проявим разбиране, защото все пак дейностите се извършват в помощ на нашите съграждани

Луиза ТРАНЧЕВА