Генчо Генчев, кмет на Община Свищов: Не срещаме никакви затруднения относно работата и комуникацията с временното правителство

Община Свищов

През изминалите няколко седмици водеща тема в медийното пространство са изборите и предхождащата ги кампания. За това какво се случва с вече започнатите проекти след смяната на правителството със служебно, както и в какви инициативи ще се включи общината в следващите седмици, в интервю за Радио „Фокус“-Велико Търново, разговаряхме с кметът на Община Свищов Генчо Генчев. 

 

Фокус: Г-н Генчев, вече почти 2 месеца държавата е управлявана от служебно правителство. Как работи местната власт и в частност Община Свищов с него?

Генчо Генчев: Към момента Община Свищов не среща никакви затруднения относно работата и комуникацията с временното правителство. Мисля, че добре вървят нещата, случват се, водим нужната кореспонденция, своевременно пристигат документи, там, където е необходимо се подписват документи за спечелени проекти по оперативни програма и т.н. Към този момент няма проблеми със служебното правителство.

Фокус: След като споменахте проектите и сключените договори – какво се случва със спрените европроекти от миналата година? Община Свищов имаше сключени договори за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, както и проекти за саниране на жилищни сгради. Какво се случва с тях?

Генчо Генчев: Нашият Интегриран план за градско възстановяване и развитие си върви по план. Има общини, които са не сключили по определени оси договори за проектите си, но Община Свищов до този момент няма проблем с реализирането на плана си. Спазваме всички срокове и стъпки, които са необходими и сега ни предстои да бъдат обявени резултатите от обществените поръчки за избор на изпълнители по работата на публичната инфраструктура „Енергийна ефективност“, както и за образователната инфраструктура. Имам информация, че има общини, които не са сключили подобен договор, поради спиране или недостиг на средствата. Община Свищов към момента изпълнява изключително добре и в срок Интегрирания си план.

Фокус: Относно проектите за саниране, колко блока изчакват да бъдат санирани до момента?

Генчо Генчев: По Интегрирания план за градско възстановяване и развитие има такива блокове, но те ще бъдат санирани в рамките на 2018-2019 година. Ние сме задължени да имаме съфинансиране в размер на близо 700 хиляди лева. Най-вероятно ще използваме безлихвени или нисколихвени заеми. По програмата за енергийна ефективност към правителството имаме изготвени документи, които са изпратени в Българската банка за развитие с включване от тяхна страна за осигуряване на финансиране. Към този момент нямаме сключен нито един договор и нямам представа и информация кога ще бъде сключен такъв. Не знам и дали ще бъде продължена програмата за финансиране по тази мярка. Каквото зависи от Община Свищов по отношение на оформяне на документация, окомплектоване и изпращане към Българската банка за развитие, е свършено. В регистъра са вкарани всички блокове и сдружения на собствениците. Знаем, че документите са пристигнали. Преди 2 седмици получихме официално писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството. То бе отправено към нас и Българската банка за развитие за незабавно сключване на договори и продължаване на процедурата, но няма никакво развитие по този въпрос до момента.

Фокус: Научихме, че от тази неделя започват срещи с граждани или т.нар. „приемни“. Бихте ли казали малко повече за това?

Генчо Генчев: В администрацията всеки петък от 15,00 до 18,00 часа, ако е необходимо и до по-късно, се провеждаха такива срещи между граждани и местната администрация. Отговаряме на въпроси и се опитваме да намерим решение за съответните проблеми. В неделя предстои разкриването на приемна на Общинско предприятие „Пазари“ в администрацията на сградата на пазара. Ще се организира всяка неделя от 10,00 до 11,30 часа. Ако не мога да присъствам аз по служебни или лични ангажименти, ще ме замества служител от общинската администрация, най-вероятно ресорни заместник-кметове. Целта е да можем да отговаряме на въпросите на гражданите, да сме по-близко до тях и да чуваме техните проблеми. Избрали сме точно неделя, защото това е най-силният пазарен ден. Тогава има много граждани и жители на населените места. Всички те ще имат възможността да зададат своите въпроси. Това е идеята на неделната приемна на пазара.

Фокус: Тъй като водеща тема в медийното пространство е предизборната кампания, извън нея какво се случва в Община Свищов? Има ли някакви събития и мероприятия, които предвиждате? Научихме, че общината ще се включи за втора поредна година в благотворителната инициатива „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“.

Генчо Генчев: Община Свищов се включва с каквото може във всичко, което е добро за нашите съграждани – дали в Свищов или в национален мащаб. Съдействаме на организации, фондации, доброволчески и ученически сдружения и всички останали организации и дружества за подобряване на живота на хората. Да, наистина ще се включим в инициативата „Великден за всеки“ за втора поредна година. Ще направим каквото е необходимо. Другото, с което се занимаваме в момента е пролетното почистване. Денонощно се мият улиците, техниката влиза и в малките улички, за да може да намалим праховите частици и да създадем по-приятна атмосферна среда за нашите жители. Изрязват се дървета, изхвърлят се боклуци по кварталите и т.н. Това правим усилено в този момент. След 1-2 месеца общината ще се превърне в строителна площадка в различните обекти, най-вече в детските градини, тъй като там ще се започнат сериозни ремонти за подобряване на тяхната среда. Предстои и изпълнението на Интегрирания план в жк Младост, подмяната на водопровода на ул. „Черни връх“, както и в населените места.

Фокус: След като споменахте почистването, нека споменем и друга екологична тема –
Часът на Земята. Ще се включите ли в тази инициатива?

Генчо Генчев: Да, разбира се. Аз подчертавам, че всичко, което е в полза на природата, околната среда, която ни заобикаля, както и други добри инициативи и идеи, ще срещнат нашата подкрепа. Винаги ще подкрепим идеи с чиста и ясна цел, без комерсиална цел, защото има и инициативи, в които се казва едно, а действията са съвсем други. Община Свищов винаги ще участва в инициативи, организирани от жители, фондации, ученици и т.н. Като говорим за чистотата, апелирам към жителите на нашата община, след като времето вече се затопли, нека живущите по кварталите, да започнат по-навреме почистването, да сигнализират в ОП „Чистота“ и общината за натрупан боклук, за да може своевременно да ги извозим и да си помогнем взаимно в почистването на града, защото на всички ни харесва да живеем в по-чиста околна среда.

Рени ПЪРВНОВА