Генчо Генчев, кмет: Ремонтите за близо 10 млн. лв., които стартираха в община Свищов, обхващат обществените сгради, образователната инфраструктура и градска среда

Преди броени дни в Община Свищов и някои от населените места стартираха мащабни ремонтни дейности. Обектите, на които ще бъде направена реконструкция са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Свищов. Финансирането е в размер на близо 10 млн. лв. и се осигурява чрез Оперативна програма „Региони в растеж“. Първите копки вече бяха направени и сега реалните дейности текат с пълна сила. В какво всъщност ще бъдат вложени парите, какви са крайните срокове за приключване и какво е мнението на хората за инвестицията? На тези и още интересни въпроси, в интервю за Радио „Фокус“-Велико Търново, ни отговори кметът на Община Свищов Генчо Генчев.

Фокус: Г-н Генчев, в Свищовска община стартираха три нови мащабни инвестиционни проекта на стойност близо 10 млн. лв. Нека припомним кои са основните обекти и какво предстои да бъде направено по тях?

Генчо Генчев: Това са строително – монтажните работи на обекти, одобрени по процедурата за предоставяне на безвъмездна финансова помощ и изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014 – 2020 година по ОП „Региони в растеж“. Усилията ни са насочени към три основни позиции – към обновяване енергийната ефективност на обществените сгради, образователната инфраструктура и градска среда. По обновяването и внедряване на мерки за енергийна ефективност административната сграда на Община Свищов ще придобие изцяло нов облик. Стойността на предстоящите ремонти възлиза на 1, 309 млн. лв. Също така предстои обновяване на сградите на „Финансов отдел“ и звено „Култура и културно“ наследство“. За Финансовия отдел средствата са на стойност 345 хил. лв. , а за звено „Култура“ са – 164 хил. лв. След това ни предстоят ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ „Радост“, ЦДГ „Васил Левски“ в Свищов и ОУ „Кирил и Методий“ в село Овча могила. Това е за образователната инфраструктура, а инвестициите са за близо 2,5 млн. лв. Най-големият проект е „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов”. Това  включва ул. „Черни връх“ и ж.к. „Младост“. Проектът е на стойност близо 3.7 млн. Лв. без ДДС, което включва и благоустрояването на емблематичния за града парк „Радост“, в който ще бъдат вложени близо 300 хил. лв. Това е началото на Публичната ни инвестиционна програма, с която ние стартирахме и бяхме една от първите общини в България.  За нас, като общинска администрация, това е един изключителен успех. Благодаря на екипите и ръководителите, които успяха да подготвят проектите в срок и да преминат през междинните звена за оценка. Външните оценители също набелязаха своите забележки, които яха отстранени. И така, в много кратки срокове, започваме изпълнението на Публичната си инвестиционна програма. Искам да подчертая, че бяха въведени много ясни и точни правила при избора на изпълнителите. Нямаме нито едно обжалване на обществена поръчка в това отношение.

Фокус: Кой е проектът, който има най-голямо значение за свищовлии, според Вас и може ли изобщо да бъде обособен такъв?

Генчо Генчев: Бих казал са важни и значими за жителите на община Свищов. Подобренията в образователната инфраструктура – с всички ремонти, които ще бъдат направени в детските градини и училището, ще намалят значително разходите на общинската администрация. Освен това детските заведения ще придобият един много добър външен облик, което пък от своя страна, ще подобри и архитектурния облик на средата около нас. Не мога да разгранича проектите. Облагородяването на градската среда и пространствата по ул. „Черни връх“ и в кв. „ Младост“, които бяха изоставени от доста години насам, също ще са много полезни. Сега регионът ще придобие изключителен облик. Също така се надявам  и емблематичния парк. „Радост“ да стане предпочитано място за младите хора и децата, които са в квартала, защото той е изключително гъсто населен. За мен всички проекти са изключително важни за подобряване на средата и условията на живот на нашите съграждани. Радостен съм , че и населените места в общината, имат възможност да се включат в европейското финансиране. Такова е училището в село Овча могила. Искам да подчертая, че пръв път други населени места, освен Свищов, усвояват европейски средства. Сега ни предстои да изпълним добре строително – монтажните работи, за да можем да продължим с по-нататъшното изпълнение на Интегрирания план, в което са включени културните обекти. Това са обновяването на три читалища в населените места – в селата Вардим, Ореш и Царевец. Това ще подобри и работата на местните културни дейци, а и живота на хората, които са ползватели на този вид културна услуга. Дано успеем да финализираме успешно проектите без верификации. Надявам се всичко да се изпълни точно и ясно, по правилата, които са ни поставени от Оперативната програма и Управляващия орган.

Фокус: Ще има ли някакви затруднения и неудобства за жителите на населените места, в които текат ремонтите дейности?

Генчо Генчев: Да, има едно леко неудобство в детските градини, тъй като   знаете, че те работят целогодишно. Ние проведохме родителски срещи в тези заведения, които ще трябва да бъдат затворени, защото ремонтите ще продължат 3 или 4 месеца. Но сме направили необходимото, за да създадем условия за нормалното функциониране на други детски градини, в които ще бъдат преместени децата от тези, в които текат строително – монтажни дейности. Създали сме необходимите условия и среда, нужни за нормалното протичане на обучителния процес на децата. Създаде се едно леко напрежение, мисля, че организацията, която въведохме, ще е удобна за всички. Одобреният проект, с който ще започнат ремонти в кв. „Младост“ и по „Черни връх“, също ще създаде неудобство на преминаващите и живущите ще са затруднени с паркирането на автомобилите, но ще се постараем да създадем и там добри условия, за да няма напрежение. Естествено, при едни такива мащабни дейности, няма как да не се създадат неудобства, но все пак знаем, че ще се случи нещо хубаво за напред, което е за самите граждани. Използвам Вашата медия, за да се извиня на гражданите за неудобствата, които ще им причинят строително – монтажните работи, но те знаят , че го правим за тях.

Фокус: По какъв начин тези инвестиции ще се отразят на обществения и икономически живот в общината?

Генчо Генчев: Естествено. Всяко едно подобряване на градската среда и повишаване на жизнения стандарт на ползвателите на услуги, и на гражданите, винаги дава положителни резултати. Това е един плюс за всички – добрата свързаност, подходящата образователна среда, добрите условия за отглеждане и възпитание на децата, ни правят  конкурентно способни на останалите общини. Има още много да се прави по нашата инфраструктура, но аз използвам момента да кажа, че в началото на година ние успяхме да осигурим средства от Министерство на регионалното развитие, сектор „Води“, в размер на 500 хиляди лв., за подмяна на целия водопровод на улица „Черни връх“, който е силно амортизиран. С тези дейности изцяло ще решим инфраструктурните проблеми в целия регион, където авариите не бяха никак малко. По този начин решаваме проблема на живущите там изцяло.

Луиза ТРАНЧЕВА