Генчо Генчев, кмет: 2016 година беше успешна и спокойна за Община Свищов

2016 година беше успешна и спокойна за Община Свищов и нейните жители. Това обобщи в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново кметът Генчо Генчев. Той подчерта, че през изминалите 12 месеца в региона не са се случвали сериозни катаклизми и местната администрация не е изпадала в политически конфликти. Повече за обзорът, който управника направи, прочетете в следващите редове.

 

Фокус: Започна една нова година и можем да кажем ново начало за общинската администрация. Кои са основните събития, които поставят старта на 2017 година за Община Свищов?

Генчо Генчев:  Както при всяко начало и началото на 2017 година е предизвикателство, не само за Община Свищов, но и за всички български общини, по отношение на изпълнението на Бюджет 2017. Това е основният документ, с който Общината ще трябва да борави през цялата година и да изпълнява заложените си политики относно изпълнението на всичко, което заложено като цели. Събитието с най-голямо обществено значение е отбелязването на 154-годишнината от рождението на Алеко Константинов и емблематичните за града ни Алекови дни. Ще бъде обявен новия лауреат на къс хумористичен разказ. Това ще се случи в началото на 2017 година.

Фокус: С какво Община Свищов ще запомни 2016 година?

Генчо Генчев: Мога с радост да кажа, че през изминалата година Община Свищов не изпадна в някакви сериозни политически борби и конфликти. За щастие нямаше и сериозни природни катаклизми. Всичко беше спокойно и на ред. Бих нарекъл 2016 година, за мен , ръководството и администрацията на Общината, една успешна година, която приключихме първо със стабилност, която е най-важната за една Община. Няма неразплатени разходи и просрочени задължения към доставчици и контрагенти, което говори за добро управление. Като подготовка за тази година, а  и това, което беше изпълнено като програми през 2016 година, също сме изключително доволни от постигнатото.

Успяхме да направим много през 2016 година, тепърва предстои още много да бъде свършено и през 2017 година, най-вече по програмата „Региони в растеж“. Изпълнението на интегрираните планове също започва, с което ще подобрим условията и живота на нашите съграждани.

Фокус:  Кои бяха основните проекти, по които работихте през 2016 и има ли такива, които ще продължат и през настоящата година?

Генчо Генчев: Община Свищов направи много по отношение на безработицата при младите хора. Реализирахме няколко проекта, финансирани по програма „Развитие на човешките ресурси“ – за назначаване на млади хора на различни постове в общинската администрация и по населените места. Освен това през 2016 бе разкрит първия по рода си Кризисен център в село Овча могила. Той бе изграден с наши средства. Започнахме и подготовка за редица големи проекти, един от които е по програмата за трансгранично сътрудничество. В самия край на 2016 ние, заедно с партньорите ни в лицето на град Зимнич, Република Румъния, спечелихме проект за закупуването на така необходимият медицински скенер, който ще служи на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович“. Получихме и специализиран автомобил – реаномобил тип „C“. Стойността на целия проект е приблизително 3,7 млн. лв., по-голямата част от които бяха дадени на Община Свищов. Така приключихме 2016 година с още един значим проект в областта на здравеопазването. Също така активно работихме и по програмите за образование, спечелихме проекти в областта на предучилищното образование – за детските градини. Инвестиция от около 1,2 млн. лв. направихме и в две училища – „Цветан Радославов“ и „Филип Сакеларевич“. Работихме и за развитие на социалните услуги. Мога да кажа, че обхванахме абсолютно всички сфери, които могат да се финансират по европейски програми. Реализирахме инициатива и по проект „Красива България“ за разширяването на Домашния социален патронаж. Увеличихме капацитетът на услугата Топъл обяд. Извършихме цялостен ремонт и на детските градини в населените места, с което подобрихме многократно условията, при които се отглеждат децата. Нещата наистина са много. Имали сме многократно възможност да говорим за тях. В началото на декември направих и отчет пред обществеността в Свищов. За първи път през 2016 година, Общината „ударно“ ремонтира, със средства от Комисията по вероизповеданията към Министерски съвет, 9 църкви на територията на населените места. Те получиха различни суми – между 8 и 9 хиляди лева, с което се  подобри цялостното им състояние. Направихме и редица подобрения в Старческия дом в града – нова ограда, спирка, закупуване на нова пералня и сушилня. Преди броени дни открихме и осветихме параклисът „Св. Георги“ в Дома. Предстоят ни проекти за осъществяване по подобряването на условията на труд към Министерство на труда и социалната политика.  Тук вниманието отново е насочено към болницата. Работим и по проект за енергийна ефективност на лечебното заведение, чиято стойност е близо 3,5 млн. лв. Ще подобрим и уличната електропреносна мрежа в цялата селищна система. Това също е един много голям проект, който цели да намали разходите ни за електроенергия. Обявени са обществените поръчки за големите интегрирани проекти, които Община Свищов ще стартира през 2017. Нещата, които мога да изредя са много. През 2016 година със съдействието на областния управител проф. Пенчо Пенчев и Агенция „Пътна инфраструктура“ беше направено изкърпване на участъка между село Вардим и Нов град, който беше в изключително лошо състояние. Много действия извършихме и по обезопасяването на общинската и републиканска пътна мрежа на територията на общината.

Фокус:  Болницата и уличното осветление, двата големи проекта, които споменахте, това ли са основните приоритети за 2017 година?

Генчо Генчев:  Не, пак казвам, че за нас всичко е приоритет. Като започнем от образование, култура, социални дейности, здравеопазване, туризъм, икономика. Ще продължим да работим активно и по въпроса с привличане на нови инвеститори на територията на община Свищов. Това е основният бич на Община Свищов и  очакванията на хората са насочени точно в тази посока. Аз със задоволство мога да кажа, че за една година, макар и малък, ние успяхме да привлечем един инвеститор. Фирмата, която ще започне производство в Свищов, вече спечели търгът за отдаване на помещенията под наем. Може би, към 20 януари, ще успеем да подпишем официално и договора за съвместната ни работа.  През 2017 година усилията ни отново ще бъдат насочени към привличането на нови инвеститори, защото няма ли икономика, няма и живот в града. Бурните страсти, които се изразиха срещу Стопанска академия и всичко, което се каза до нея, доведе до отлив на студенти, което наистина е голям проблем за нашия академичен град. Висшето учебно заведение е едно от основните ядра на нашия град. Неименуемо всички скандали, които се разразиха, се отразиха малко или много върху икономиката на Свищов.

Фокус: Ще работите ли по-активно за изчистване на името на висшето учебно заведение?

Генчо Генчев:  Да, разбира се. Това е първото висше търговско училище, показало през годините своите авторитет и устойчивост, не само в национален, но и в световен мащаб. Сега, с общи усилия, ние трябва да и го върнем.

Фокус: Можем ли да обобщим кой беше основният проблем през 2016 година?

Генчо Генчев:  Както за всички български общини, така и за Свищов, това бяха битовите отпадъци, които ние вече сме принудени да извозваме в Регионалното депо в село Санадиново, община Никопол. Високата цена, която бяхме заставени да плащаме за извозването, депонирането и рециклирането – 61 лв. на тон, предизвикаха бурни дебати в края на годината. Заради всичко това, след разчетите , които направи Община Свищов бе принудена да повиши таксата за данък „Смет“. Това неминуемо рефлектира върху недоволството на гражданите. Повярвайте ми, че ако не ни се налагаше, ние нямаше да прибегнем към тази стъпка, но това пред което сме поставени, го изисква. Затова и моята молба към всички мои съграждани е да направим всичко възможно, за да намалим количеството на отпадъците през 2017 година, защото колкото по-малко са те, толкова по-малко ще плащаме. Ако успеем да го направи, при първа възможност ще намалим и таксите.

Фокус: Това е Вашият апел, а какви са Вашите пожелания към жителите на община Свищов за новата 2017 година?

Генчо Генчев:  Пожелавам им, преди всичко, да са здрави. Да носят повече доброта и човечност в себе си. Нека през тази година по-често да подаваме ръка на хората около нас. Не случайно българското хоро е известно именно с този си символ, че хората са хванати за ръце и тогава са най-силни. Това пожелавам на всички мои съграждани – да са упорити и да устояват интересите си. Радвам се, че напоследък хората настояват за по-голяма прозрачност в  управлението на всяка една българска община и смятам, че за в бъдеще трябва да работим в тази насока. Обещавам, че през 2017 година, ние ще бъдем по-открити към гражданите и ще ги запознаваме с всички наши политики и намерения.

Луиза ТРАНЧЕВА