Ген. Андрей Боцев, началник на отбраната: Имаме боеспособна Българската армия, в състояние да изпълнява конституционните задължения и по трите мисии

Генерал Андрей Боцев, началник на отбраната, в интервю за празничното издание на предаването „За честта и славата на България“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Здравейте, генерал Боцев. Честит празник.

Андрей Боцев: Здравейте. Честит празник на ваш и на вашите слушатели. Всички знаем, че на 6 май – Денят на храбростта и празник на българската армия и Гергьовден засвидетелстваме признателност към нашата армия и се прекланяме пред героизма и предците ни, отдали живота си за свободата и независимостта на България.

Водещ: Да обърнем малко внимание и за няколко минути да се концентрираме и върху военния парад, за да мога да ви попитам доколко е важно да има такива пищни паради с много военна техника. Знаете, че хората наистина се наслаждават на военните паради. Доколко е важно това от гледна точка да не се скъсва връзката армия-народ? И да ви попитам съответно да кажете трудно ли се организира един такъв парад с техника?

Андрей Боцев: Не е лесно да се организира, защото трябва голяма подготовка и организация. Ние сме я започнали предварително. С този парад ние демонстрираме пред нашите граждани какво е постигнала и какво представлява българската армия и най-вече нашите данъкоплатци да видят, че имаме една боеспособна армия. Всеки един парад е планиран в подготовката годишната, в плана за подготовка на българската армия и въоръжените сили. Така че трябва да се знае, защото много често ме питат какви средства се изразходват. Тези средства са планирани и това е част от подготовката на българската армия, а не отделни средства да се харчат, за да се покажем. Също така нашите граждани трябва да видят с какво разполагаме. И че действително, както знаете, много критики по отношение на армията, въпреки намаления състав, с достойнство и чест нашите военнослужещи изпълняват участието си в мисии както извън страната, така и на национални и международни учения.

Водещ: Сега да преминем към един наболял въпрос. Знаем, че от много години в българската армия върви поетапен процес на модернизация, поетапно се закупуваше техника. Наскоро бе даден ход на няколко проекта: за самолети, за патрулни кораби. Да разкажете какво се случва със сухопътните войски и с тяхната модернизация?

Андрей Боцев: Права сте, че от дълго време се говори за тези проекти. Но откакто правителството прие националния план за увеличаване на разходите за отбрана до 2 % от БВП до 2024 година, действително стартираха два от основните проекти за модернизация. Очакваме, ако всичко в преговорния процес е наред, очакваме до 14 юни да бъде сключен първоначален договор за новите  самолети. В момента върви процедурата за многофункционалните модулни патрулни кораби. Бяха отворени офертите и в момента междуведомствена комисия ги разглежда, като очакваме до края на май да излезе с резултатите. И очакваме да стартира и проектът на Сухопътни войски. Както много пъти съм го казвал, оказва се че проектът на Сухопътни войски е много по-сложен, поради наличието на различни видове техника и оборудване в тях. И също така единственото, което ни бави до момента е оценката на индустриалното сътрудничество. Много пъти съм го казвал, че Министерството на отбраната не притежава специалисти в тази област. Правили сме запитване до Министерството на икономиката, за да могат тези изисквания да бъдат включени в методиката за оценка, за да се прецени коя оферта е по-рентабилно. Това също включва и издаване на лицензи за производство на определени агрегати и ред други неща, като целта е част от тези средства да се вложат в българската икономика за модернизация, нови технологии, нови работни места. О тези парични средства да останат в бюджета на България.

Водещ: Казахте, че комплексът на проектът за Сухопътните войски, само  за бойна машина ли говорим?

Андрей Боцев: Бойните машини са 90 бойни машини и 60 поддържащи и спомагателни. Това са различни, платформата е една, но оборудването е различно. Така че трябва много добре да се прецени точно какво оборудване можем да си позволим и какво може от това оборудване да се произвежда в България, за индустриалното сътрудничество имам предвид.

Водещ: Значи се работи в тази посока. Ако е възможно, да се произведе в България?

Андрей Боцев: Защото знаете, че при самолета е по-лесно, защото там няма, ще има поддръжка, ще има обучение на личен състав и така нататък, което е много по-лесно да се реализира.

Водещ: В празничния ден 6 май да обърнем внимание и на личния състав разбира се. Знаем и виждаме, най-различни реклами вървят, върви усилена кампания за набиране на войници. Означава ли това, че имаме недостиг на кадри в армията?

Андрей Боцев: Недостиг на кадри имаме и то значителен – около 20 % е в българската армия. Но едно е хубаво, че 2018 година този недостиг на кадри го спряхме, като мога да кажа, че от анализа, който сме направили през 2018 година, с около 150 човека повече сме приели, отколкото  са напуснали българската армия. Кампанията, която организирахме – „Бъди войник“, в много населени места, не само там, където има гарнизони, но и в други, за да мотивираме гражданските лица да постъпят в българската армия, като правим статични показни на техника, изнасят се брифинги, за да може да видят цивилните граждани, че действително българската армия е една сериозна институция, която дава една сигурност както за получаване на доходи, така и в перспектива за развитие и издигане в кариерата. Мисля, че тази кампания има доста добър успех, защото като примери ще ви кажа, допреди десетина дена от 187 места, отпуснати за Сухопътни войски, ние допреди десетина дена имахме набрани около 470 документи. Това е някъде около двама-трима български граждани за едно място, докато през 2017-2016 година за три места имахме един кандидат, което говори доста. Този недостиг на личен състав го постигнахме поради това, че 2014 година и 2015 година, донякъде и 2016 година не се организираха конкурси за допопълване на тези места, поради липса на финансови средства. И това доведе до този недостиг.

Водещ: А що се отнася до качествени офицери, които да подготвят тези войници, има ли достатъчно или и там срещате известни затруднения?

Андрей Боцев: И там срещаме определени затруднения. И там недостигът е някъде окол0 20 %. В тази посока сме приели, постъпиха постепенно всяка година увеличаваме приема във военните училища от една страна. И също така приехме промени в закона, където военнослужещи войници и сержанти, които имат придобито висше образование във висши учебни заведения и специалностите са сходни са това, което ни трябва в армията или такива, където ние не обучаваме във военните училища, след преминаване на едногодишен курс във военното училище, да ги произвеждаме в офицери и по този начин да попълним недостига на офицерския състав.

Водещ: Ако обаче трябва да ви върна малко назад в годините, решението, което беше взето през 2007 година да отпадне наборната военна служба, много експерти вече виждат това решени като грешка. Самият вие в едно интервю пред колеги определяте отпадането на наборната военна служба като грешка. Въпросът тук обаче е може ли тази грешка да бъде поправена?

Андрей Боцев: Аз много пъти съм го казвал и даже от 2007 г., оттогава се изпълниха едни други политически решения. Иначе по план 2010 г. задължителната военна служба трябваше да приключи 2010 г., но тогава понеже в България всички са експерти, само не и в посока там, където има знание, всички разбираме от всичко. И за мен това беше голяма грешка да се премахне задължителната военна служба. Почти всички наши партньори в алианса запазиха смесена, много малко държави са на професионален принцип на армията. И сега обществото, знаете, че в България обществото трудно може да го убедиш в нещо, което е премахнато, и затова според мен по-добрият начин е да се увеличат часовете за подготовка в училищата, за да имат някаква първоначална военна подготовка бъдещите поколения, които ще завършат, както и в момента имаме концепция, тя е на обсъждане, да се въведе от 2019 г. пилотен проект първоначално за доброволна служба. Която да е около 6 месеца, като около месец да е първоначална военна подготовка, след това вече да се премине конкретно към придобиване на знания като специалист и три месеца третата фаза, три месеца да продължи да служи военнослужещият, разбира се,  ако иска. За всяка една то тия фази ще се сключва договор, с които военнослужещите ще бъдат стимулирани, има доста стимули, които да ги привлекат, и евентуално след тези 6 месеца да остане на военна служба, ако желае. Ако не, получава необходимата специалност и постъпва в мобилизационния резерв. Което пък ще повиши и бройката на хората, които може да се вземат като подготвени при евентуална мобилизация.

Водещ: Казвате доброволна служба, какво би означавало това? Ще се заплаща ли тази служба или на какъв принцип ще бъде въобще?

Андрей Боцев: Доброволната служба е доброволно, по желание на момичетата и момчетата, които са завършили съответно средно образование. Третата фаза, в която ви казах в служба във военните формирования, те ще получават заплата, която получава редникът, който е на служба. А през другото време, първите три месеца когато придобива специалност и начална военна подготовка, ще получава заплащане с акт, определен от министъра на отбраната. Също така има други предимства. За приемане с преференции във ведомствата – като пожарна, Министерство на вътрешните работи и други ведомства, които отговарят за сигурността.

Водещ: И другият аспект с обученията в училищата. Докъде стигна този проект, кога той ще тръгне вече наистина официално и за кои възрастови групи говорим? В смисъл за 12-и клас ли се говори само където ще има обучение?

Андрей Боцев: Не, говорим за 9-и и 10-и клас. То и в момента го има, като часовете са всяка година по 5 учебни часа, които са крайно недостатъчни. Но ние водим разговори с Министерството на образованието за увеличаване на тези часове.

Водещ: Тоест в горен курс се работи за увеличаване евентуално на часовете.

Андрей Боцев:  На часовете по военна подготовка.

Водещ: Разбрах ви. Мисиите зад граница. Едно поле за изява на нашите военнослужещи. През годините, разбира се,  дадохме и много жертви, за Ирак говорим. Какво обаче ни донесоха тези мироопазващи и мироподдържащи операции?

Андрей Боцев:  Само като пример аз мога да ви дам, че през изминалата година сме участвали и продължаваме да участваме в 11 мисии и операции зад граница с около 1400 военнослужещи. Също така участваме в много международни учения, както в България, така и в чужбина. Над 100 човека имаме в международни щабове на НАТО. Трябва да знаете, че това допринася много за развитието и работата на нашите военнослужещи в международна среда, придобиване на опит. Също така обучение и работа в екип, което е много важно за съвместната ни дейност. Защото, както всички знаем, че при евентуална заплаха ще има операциите, които ще се провеждат в рамките на НАТО, са съвместни и ще участват много нации.И това допринася за по-лесно комуникиране и по-лесно справяне с поставените задачи. Не е малък приноса от това, че членуваме в НАТО.

Водещ: Да, безспорно е така. Що се отнася до помощта на военнослужещите тук, в България, когато имаме бедствия, аварии и най-различни инциденти, каква е вашата равносметка?

Андрей Боцев: Ние поддържаме около 92 модула за операции при бедствия, аварии, подкрепа на населението. Само мога да ви дам като пример, че през миналата година сме участвали в 103 операции такива, в подкрепа на населението в бедствия, с около 730 военнослужещи и над 230  единици бойна техника. Също така имам модулни формирования за откриване и разузнаване и унищожаване на боеприпаси. През миналата година имаме 85 операции такива с унищожени над 500 боеприпаса. И другото, което е също много важно, имаме 7 животоспасяващи задачи, изпълнени за нуждите на Министерството на здравеопазването от ВВС. Също така имаме и доста операции в помощ на МВР по охрана на границата и са участвали за миналата година около 1200 военнослужещи с над 220 единици техника.

Водещ: И на финала на нашия разговор да поговорим малко и за респекта, който армията в обществото. До неотдавна знаем, че Министерството на отбраната, респективно Българската армия, се ползваше с най-голям процент доверие в обществото. Смятате ли, че това още е така, ако излезем вън от статистиката, или нещата малко се промениха, откакто не съществува задължителната наборна служба?

Андрей Боцев: Аз мисля, че рейтингът на Българската армия не е намалял, напротив, повишил се е рейтингът на Българската армия. И това е благодарение на операциите, които провеждаме, и нашите  граждани трябва да са убедени, че Българската армия е в състояние да си изпълни конституционните задължения и по трите мисии. Така че могат да бъдат спокойни. Българските военнослужещи дават всичко от себе си, макар и с доста ограничен личен състав, да бъдат добре подготвени и да си изпълняват задачите и мисиите, отредени им по Конституция.

Водещ:Какво е вашето пожелание като началник на отбраната към военнослужещите в днешния празничен ден?

Андрей Боцев: Ами бих искал да благодаря на всички, които бяха, са и са част от изпълнението на нашите приоритети. Без това съпричастие успехите биха били немислими. Така че очаквам да се запази тази енергия и в бъдещата ни дейност, за да гарантира изграждането на адекватни за въоръжените ни сили способности и успешно да изпълняваме конституционните си задължения  в национален и в съюзен ангажимент. Пожелавам ви и най-вече здраве и бъдещи успехи на тях и техните семейства. Честит празник!

Евелина БРАНИМИРОВА