Ген. Андрей Боцев: Финансирането на проектите за модернизацията на армията е заложено в националния план за достигане на 2% от БВП до 2024 година

Ген. Андрей Боцев, началник на отбраната, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: През втория ден от неговата годишна конференция началникът на отбраната ген. Андрей Боцев представи анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната през учебната 2018 година. За тенденциите и предизвикателствата пред българската въоръжени сили разговаряме с ген. Андрей Боцев. Добър вечер, г-н генерал.

Андрей Боцев: Добър вечер.

Водещ: Каква 2018 година отчитате?

Андрей Боцев: 2018 година в анализа на подготовката, войсковия ред и дисциплината пред президента на Република България и пред министъра на отбраната отчетохме като успешна по ред причини. Имаме пречупване на спада в свободните длъжности в наличния състав, като стъпките, които сме възприели в тази насока, ефектът от тях ще се усети към средата на 2019 година и от анализа им ще имаме по-точна информация. Но принципа тази година, 2018 година нямаме спад в свободните длъжности във въоръжените сили. Напредват двата проекта за превъоръжаване с ново въоръжение и бойна техника – знаете, че в момента се водят преговори за придобиване на многоцелеви изтребител, до 15-ти април очакваме офертите от фирмите, които ще участват за придобиване на многофункционален патрулен кораб. Има малки доизкусурявания на проекта на Сухопътните войски за придобиване на бойна машина, които се надявам до месец да се изчистят и да стартира и той. И се надявам до края на годината да бъдат сключени договорите по трите основни проекти. Имаме много и по-малки проекти като средства, но Българската армия ще придобие доста много способности.

Водещ: Г-н генерал, а защото президентът Румен Радев казва, той го е казал на вашия форум, че има пълна неяснота по двата проекта за модернизацията на армията, за които вие току-що говорихте – за придобиване на многофункционалния модулен патрулен кораб за Военноморските сили и за бойната машина за Пехотата?

Андрей Боцев: Такова нещо поне на форума не е казал.

Водещ: Пред журналистите след това го е казал, но го е казал – съществува такава новина от форума.

Андрей Боцев: От командирите на видове въоръжени сили ясно беше докладвана пътната карта на проектите докъде е стигнала. За многофункционалния патрулен кораб тече процедурата. Така че нямаме там забавяне. Там имахме забавяне, защото фирмите – едната искаше удължаване на срока с 2 месеца, другата искаше с 3 месеца, и ние преценихме, че е по-добре да го удължим на 2 месеца, за да могат действително хората да се подготвят и да дадат ясни и точни оферти. Относно сухопътния проект проблемът е там, че сухопътният проект е от 2008 година. Знаете, че технологиите много бързо се развиват и ние сме принудени и ние трябва да направим някои корекции в тактико-техническите данни. Но основният проблем, защото много по-сложен е проектът на Сухопътни войски, основният проблем е в реалното сътрудничество, което е заложено да е 20% и нагоре. Тоест, български фирми да се включват в производството на определени детайли, на определени неща в бойната машина. И се оказа, че в Министерство на отбраната нямат такава експертиза, която да прецени какви коефициенти за тежест да заложим в проекта и в методиката за оценка. И това наложи да забавим малко проекта, за да се потърси външна експертиза от лицензирана фирма, която съответно да ни консултира, за да го направим, за да включим колкото се може повече български фирми в реалното сътрудничеството на консорциума или както искате го наречете, който ще спечели процедурата за бойната машина.

Водещ: Г-н генерал, имате ли обаче яснота за финансирането на тези два проекта?

Андрей Боцев: За финансирането на тези два проекта всичко е заложено в националния план за достигане на 2% от БВП до 2024 година. Що се отнася до проект за придобиване на многоцелеви изтребител, след като правителството прие преговори с правителството на САЩ, предполагам,  че там тези неща ще се изяснят, как ще се извърши плащането. Така че ние с нашите правомощия, които имаме, ние възлагаме, за да си изпълним задълженията и да придобием необходимите способности, ние възлагаме на политическото ръководство, какво искаме – оттам нататък вече решават правителството и политическото ръководство. Но се надявам и трите проекта да тръгнат до края на годината и да има финансиране.

Водещ: Кои са новите предизвикателства пред въоръжените сили на България?

Андрей Боцев: Знаете, че в момента основната тема, която разискваме, е стратегическият преглед на отбраната като част от стратегическия преглед на България по национална сигурност и по отбрана. Пътните карти са направени, този проект стартира с постановление от Министерски съвет от 18 януари 2019 година. И изводът от настоящата конференция е, че дългосрочно планираните дейности в областта на отбраната не отразяват напълно предизвикателствата в средата за сигурност и това налага нов дългосрочен процес на планиране. В тази връзка в конференцията основната тема беше това – да се проведе успешно стратегическия преглед на отбраната и изготвяне на програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България до 2032 година, както и план за развитие на въоръжените сили до 2026 година. Другото, което сме си поставили като цел, е, да продължим мерките, които сме предприели, като най-важният елемент при нас е да започнем подготовката на личния състав. Защото с придобиване на нова техника и въоръжение на нас ни трябва и подготвен личен състав. Другата важна задача за нас е колкото се може да намалим некомплекта в Българската армия, наред с това да повишим бойната подготовка, също така и да увеличим и международните учения с армиите на нашите съюзниците от Алианса, за да може да се придобият нови способности в Българската армия.

Водещ: Докъде се простира вашата амбиция за постигане на баланс между предизвикателства, задачи, ресурси и хора?

Андрей Боцев: Интересен въпрос. Аз мисля, че преди малко го казах, но за нас са важни: добре подготвения личен състав, модернизацията на въоръжението и техниката, преразглеждането на доктрините, концепциите, защото средата за сигурност бързо се променя и за да повишим бойната подготовка и способностите на Българската армия, като търсим баланс в националния план – ние самоцелно няма да го правим, а ще се съобразяваме с националния план, с постановлението на Министерски съвет и решението на Народното събрание да достигнем 2% от БВП до 2024 година, защото всички тези показатели и цели, които сме си поставили, зависят от отпуснатия ресурс.

Водещ: А какво очаквате да се промени в доктрините и концепциите, които както казахте, вече не отговарят на променящата се среда?

Андрей Боцев: Това е дълъг разговор, но в момента периодично стратегиите, доктрините и концепциите, а оттам тактиките и техниките също се променят, и те периодично се преразглеждат спрямо анализа на обстановката. Така че виждаме, че за няколко години обстановката коренно се промени. И това налага преразглеждане на всички тези концептуални документи. Това не е самоцел, а това се прави във всички държави, членуващи в НАТО. Защото много добре знаете, че ние като държава сме длъжни да осигурим необходимите способности за защита на териториалната цялост на страната, но също като членове участваме и това е част от колективната отбрана на Алианса.

Водещ: Като част от колективната отбрана на Алианса в българските въоръжени сили има ли елементи, по които те не могат все още да отговорят?

Андрей Боцев: Има разработени планове. Ние няма как да не можем да отговорим. Тези всички неща ги имаме, като в България се разработват и се играят непрекъснато учения и се усъвършенстваме в тази насока. Защото за да осигурим една успешна операция, ние трябва да имаме готовност да осигурим разгръщането на войските, които примерно са определени да дойдат в нашия сектор, да може да ги осигурим логистично с инфраструктура, за да могат да се разгърнат и да изпълнят задълженията си. Така че в тази насока работим. И не мога да кажа, че отстъпваме на другите държави.

Водещ: А очертават ли се някакви негативни тенденции, които в армията няма да можете да преодолеете или поне преодолявате трудно?

Андрей Боцев: Негативни тенденции може да се появят евентуално, ако армията не е ресурсно осигурена съгласно националния план за достигане на 2-та процента, защото всичко, което се планира, е спрямо приетия план и спрямо отпуснатите ресурси по години. Така че ние много добре знаем, какво можем да си позволим. И ако се изпълнява този план, аз мисля, че нещата ще вървят съгласно планировката и съгласно решенията, които са взети.

Водещ: А изпълнява ли се планът?

Андрей Боцев: Засега поне няма проблеми. Това, което беше предвидено за 2019 година, е отпуснато на армията. И за организиране на конкурси за прием на граждански лица на военна служба средствата, които са определени, също са заложени. Така че поне за 2018 и 2019 година са осигурени средствата. Ако така продължава до 2024 година, мисля че няма да се наложи да се отменят някои мероприятия или да се неглижират.

Водещ: При представянето на анализа на вашата конференция какво показва обективната картина за състоянието на подготовката и дисциплината в Българската армия?

Андрей Боцев: Трябва да знаете, че аз откакто съм началник на отбраната, анализът се прави винаги в тази насока: реално да отрази състоянието на подготовката, на дисциплината в Българската армия. И засега при подготовката на Българската армия има много какво да се желае, но от анализа е ясно, че Българската армия може да изпълнява конституционните си задължения. Има и леки ограничения. Относно дисциплината, изводът е, че в Българската армия дисциплината запазва нивото от миналата година. Взети са много мерки. Трябва да се наблегне на дисциплината, в края на краищата това е институция, която защитава териториалната цялост и трябва да е за пример на обществото. На военен език казано – дисциплината трябва да се затяга.

Водещ: Казахте, че има много още какво да се желае – какво по-точно?

Андрей Боцев: В смисъл такъв, че в годините много изостанахме и при превъоръжаване, и неслучайно и некомплектът е такъв, защото много неща в армията се неглижираха, не се осигуряваха финансови средства достатъчно. Сега има някакъв ръст, въпреки че не е достатъчен ресурсът, но все пак е нещо, което води към подобрение на нещата в армията. И аз мисля, че в продължение на годините, както е предвидено, ако се спазва планът за достигане на 2%, ние лека-полека ще започнем да излизаме от това положение.

Водещ: И на финала, ако ми позволите, ген. Боцев, да задам въпрос към началника на отбраната – президентът Радев определи като оскърбление към българските офицери думите на премиера Борисов, че през последните години за нуждите на ВВС в България са купувани само транспортни самолети и вертолети, с които генералите да избягат при евентуална война. Вие като най-висшият сред офицерите, как бихте отговорили?

Андрей Боцев: Аз мисля, че преди да го каже това премиерът тези дни, той го подхвърли на едно съвещание на Министерски съвет, където аз присъствах, където се приемаше нашето предложение да се предостави мандат на правителството за преговори за новия многоцелеви самолет. Аз мисля, че това е една шега, но държа да подчертая: първо, винаги съм повтарял, че като се каже Министерство на отбраната не трябва винаги задължително да се мисли за униформени. Второ, тези, които са правили сделките за транспортна авиация, и по принцип централните процедури се правят от дирекция, в която болшинството са цивилни. Никой не е питал военните, не е питал, защото не съм присъствал тогава, но никой не е питал  и не се е съобразявал с военната експертиза. Не че транспортни самолети и  вертолети не са необходими, но има приоритети. Тогава, ако бяха купили многоцелеви изтребител, този въпрос нямаше да го задаваме днес. Така че винаги при нас еднакво е стояло закупуване по приоритети на въоръжение и бойна техника. И пак повтарям, не че нямаме нужда от транспортна, но други тогава са определяли приоритетите. Други хора са решавали, но не военни. Военната експертиза не е взета предвид.

Водещ: Тоест, за сделките в армията военната експертиза не е взимана предвид. Така ли да разбирам?

Андрей Боцев: Не може да се обвинява Българската армия, генералният щаб – както искате го наричайте.

Цоня Събчева