Ген. Груди Ангелов: Военна академия „Г. Ст. Раковски“ планира летни лагери, чрез които да повиши патриотичното възпитание на младите

 

Ген. Груди Ангелов, началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Военна академия „Георги Стойков Раковски“ отбелязва 106-та годишнина от създаването си. Ген. Ангелов, празникът ви започна, сякаш с гаф. Вместо първата версия на бойния химн на Българската армия „Велик е нашият войник“, бе пусната неговата комунистическа преработка от 1976 г., променен е текстът, както можем да се досетим. Но този гаф идва и да покаже, че както и да се редактират изконните ценности на България, те се запазват непокътнати от времето и историческата конюнктура. Това ме кара да ви попитам днес къде стои българският войник?

Груди Ангелов: Стои там, където му е мястото, където е стоял винаги – да защитава родината си под флага на България. Той е навсякъде в момента. Той е по границата, той е при възникване на бедствия, аварии и кризи. Българската армия и в частност българският войник изпълняват своите задължения. И текстът на песента, в по-голямата си част, важи в пълна сила и днес. Така че, смятам че българският войник винаги е бил смел, отдаден на това, което прави и защитава отечеството си и изконните български ценности.

Водещ: Как Военна академия съхранява традициите на българския боен дух, знание и военно изкуство?

Груди Ангелов: Военна академия, самият факт, че тя съществува вече 106 г. говори сам по себе си, че Военна академия наистина е съхранила традициите и тя е била създадена точно затова – да обедини всичко научено от нашите офицери преди 1912 г. в чужди академии. Дотогава българските офицери са получавали своето образование на оперативно и стратегическо ниво в академии в Русия, Германия, Австро-Унгария, Италия, Франция.  Този опит е трябвало да бъде обединен в едно свое собствено изкуство, което да отговори наистина на потребностите на българската държава и на нейния идеал – единението на България. И затова през 1911 г. Министерството на войната и българският парламент тогава вземат решение да се създаде Военна академия, която да отговори на нуждите на българската войска да има добре подготвени, знаещи, можещи офицери, които да поведат българския войник в борбите за единение на България и да осъществят националния идеал. Днес българската Военна академия отново прави това, но е разширила своя обхват, защото от 2002 г. премина по Закона за висшето образование,  обучава не само военнослужещи офицери, но и цивилни студенти за нуждите на цялата система за национална сигурност. От наша страна са подготвени областни управители, в момента се подготвят за нуждите на общините и на областните управи, хора които да познават системата за национална сигурност и елементите на тази система, за да могат да управляват системата на национално и на общинско ниво.

Водещ: Господин генерал, Военната академия „Г. С. Раковски“ за поредна година печели първо място в рейтинговата система за висшите учебни заведения по военно дело. Как успявате да го постигнете? В какво се състои тайната, силата на вашата подготовка?

Груди Ангелов: Това е запазена марка за Военна академия през последните години. Силата и тайната, ключът за успеха е добър преподавателски състав, спазване на традициите, следене на новостите във военното дело и в развитието на нашите партньори. Както знаете през последните години, откакто нашата страна е членка на НАТО, ние следваме доктрините, политиките на нашите партньори, на НАТО. Това изисква големи усилия от страна на целия преподавателски състав – както военнослужещи, така и цивилни. Имаме изключително добре подготвени преподаватели, знаещи, можещи, със самочувствие, с опит от мисии в различни операции, и работа в международни щабове, което те предлагат и в своята ежедневна работа, в обучението на нашите студенти.

Водещ: Как работите, как си взаимодействате със сродни партньорски академии?

Груди Ангелов: Може би забелязахте, че тази седмица, наред с международната научна конференция, която се проведе и стана традиция в навечерието на празника на Военна академия, ние имаме споразумение с над 10 наши партньорски академии по програмата „Еразъм +“. От друга страна, ежегодно участваме в конференциите на академиите от страните-членки на НАТО, където обменяме опит, идеи и споделяме също така нашия опит в обучението по военно дело, а също така и по национална сигурност. Уеднаквяваме нашите учебни планове и програми. Академията тази година участва и в един проект по програмата „Еразмус Мундус“, където ние сме водещи и наши партньори са Русенският технически университет, Политехническият университет в  Букурещ, Румъния и Нов Лисабонски университет, които ни дадоха възможност да ги представляваме пред ръководството на тази програма и да участваме от тяхно име, като ние естествено определяме правилата и същевременно обучението ще се извършва в 4-те университета, като обучаемите ще получават съответно 4 дипломи по специалността „Сигурност на логистичните мрежи“. Това наистина е голям пробив за тази година и се надяваме да получим одобрението на Европейския съюз.

Водещ: Господин генерал, на какво ниво е обучението по военно дело и национална сигурност в българската Военна академия, съпоставено със сродните партньорски академии? Къде сме ние, т.е. къде сте вие?

Груди Ангелов: Аз смятам, че ние стоим много добре в това отношение, защото голяма част от нашия преподавателски състав се обучава в нашите партньорски академии, както самият аз съм завършил Сухопътния колеж по отбрана на САЩ, деканът на факултет „Национална сигурност“ също е завършил там. Заместник-деканът на същия факултет е завършил в Китайската демократична република. Имаме наши преподаватели, които са завършили, в германски колежи и академии. Както споменах имаме споразумения с други партньорски академии, където извършваме обмен на информация, преподаватели, със студенти и слушатели. В момента имаме при нас студенти от Колежа по отбраната на Полша, имаме курсанти на стаж при нас от Военното училище в Букурещ, които се обучават по нашите  програми, съответно ние изпращаме наши студенти и слушатели да се обучават в съответните партньорски академии. Така че обменяйки информация, обменяйки лекции, преподаватели и слушатели, и студенти, ние се сверяваме часовниците и смятам, че стоим съвсем добре на фона на останалите академии и колежи.

Водещ: В приветственото си слово, господин генерал, вие казахте „време е да се върнем към корените си“. Бихте ли разшифровали тези ваши думи, какво сте имали предвид?

Груди Ангелов: Да, защото вярата в българския войник, в българския офицер, в армията трябва да заеме своето подобаващо място, защото един народ без армия или народ, който не вярва на своята армия, не може да има бъдеще, защото корените – това е държавността, няма държавност без силна, подготвена армия. Както споменах, нашата армия е подготвена, но иска необходимото внимание, за да има подобаващото място в обществото. Затова ние правим всичко възможно да подготвим нашите обучаеми да получат най-доброто, което ние можем да им предоставим, а то не е малко, за да могат да се включат в цялата система на национална сигурност както в направлението „Военно дело, така и в „Управление на национална сигурност“. Макар че националната сигурност включва и военното дело, тоест част от нея.

Водещ: Как виждате бъдещето, господин генерал, бъдещето на Военна академия „Георги Стойков Раковски“?

Груди Ангелов: Академията трябва да се развива по същия този път, да бъде отворена към обществото, защото то трябва да знае какво правим ние, с какво се занимаваме и да знае, че ние сме близо до нашите братя, сестри, деца, приятели. Да се върнем към историята, да дадем възможност патриотичното възпитание да заеме своето място. Затова от следващата седмица ние започваме една програма с голяма част от общините, където всеки вторник ще има ден на отворени врати. Офицери ще имат открит урок с ученици, за да може да говорим за история, за традиции и за славните победи на българската армия. Това дава самочувствие. Дава самочувствие не само на децата, то дава самочувствие на цялата нация. Като че ли малко през годините забравихме за тези победи и ние трябва сами да си вдъхнем това самочувствие. Другото което е, Военна академия има идеята през лятото да организира летни лагери за ученици с цел повишаване на патриотичното възпитание на младите и да научат каква е целта на армията, на войника. В партньорство със Столична община, с Национална спортна академия, с КНСБ и други организации наистина да дадем възможност на младите хора да се докоснат до историята, подготовката, като им дадем възможност да стоят в палатки, да играят в района на академията и да имат открити уроци по история. Другото, което планираме в бъдеще, е да създадем какви са потребностите на системата „Национална сигурност“, на бизнеса, защото все пак Военна академия, както споменах, има и цивилни студенти и ние работим за повишаване сигурността на нашите фирми, нашите общински организации. Работим много добре както с Българския енергиен холдинг, така и с клъстера Средногорие Мед защото ни ориентират какви са техните изисквания, ние сме специалисти в сферата на сигурността и трябва да имаме обратна информация. Така че, когато работим ръка за ръка един с друг, смятам, че ще намерим оптималния вариант да подобри нашето развитие и да се развиваме наистина с необходимото темпо в необходимото направление.

Водещ: Много ви благодаря за времето, което ни отделихте. Благодаря ви за тази среща, защото за вас днес е празник, че отделихте време за слушателите на „Фокус“.

Груди Ангелов: Благодаря. Ако позволите, последно да поздравя целия личен състав на Военна академия още веднъж с празника, да има пожелая крепко здраве, да са все така упорити, настоятелни и да пазят България в сърцето си. Честит празник.

Цоня СЪБЧЕВА