Ген. Димитър Владимиров: Службата за охрана в момента е в това положение, в което е държавата

снимка: pixabay.com

Ген. Димитър Владимиров, дългогодишен началник на НСО, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Периодично от НСО излизат новини, които имат много малко общо с иначе прокламираната по закон нейна дейност. И налагат представи за осигурен от джоба на данъкоплатците луксозен атрибут на властта. След пореден скандал с НСО разбрахме, че от службата са предоставили автомобил с договор за временно ползване на друга институция, а превозното средство не е управлявано от служител на НСО, но е управлявано в режим на автомобил на НСО. Засега не е ясно колко автомобила на службата са предоставени по подобен начин, на кои водачи и срещу какво, сиреч срещу каква сделка. С колко средства НСО допълва 40-милионния си годишен бюджет от подобни договори. Изобщо по какъв начин и с какви постъпления от недвижимо имущество и пари подобрява издръжката си тази служба? Възможностите за такъв тип институционално-частно партньорство известни ли са на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност? И ако са известни, защо не са огласени по подобаващ начин, за да не се чудим, когато попаднем на такъв rent a car вариант? Кому е необходима Национална служба за охрана във вида на полудържавен-получастен конгломерат от интереси, привилегии и облаги? Въпроси, които стават все по-актуални не само заради инцидентите, а и заради обмисляните промени в Закона за охраната. Да ги обсъдим поканих генерал Димитър Владимиров, дългогодишен началник на службата. Господин генерал, реорганизация с реформи или трансформация със закриване стоят в перспективите на НСО?

Димитър Владимиров: Аз ще направя увод за службата, ще ви върна във времето, когато след 89-та година бяха направени първите крачки за реформиране на службата от УБО в НСО. Тогава ген. Сава Джендов направи първите стъпки и аз ги продължих, и някъде до при Петър Стоянов, когато, вие знаете, че аз бях с трима президенти, при президента Петър Стоянов службата достигна своя връх в охраната и в постиженията, които бяха признати и от американците, и от папата, и от президента на Русия Путин, от двама крале и две кралици, които бяха на посещение в България. И лошото е, че след това настъпи период, когато службата се управляваше от хора, които бяха доведени отвън и които си нямаха понятие от тази служба и я деформираха. Затова много правилно вие поставихте въпроса за това, че трябва реформа. Реформа в службата първо трябва да започне от законодателните промени, защото беше приет лош закон, който не отговаря на нивото и на спецификата на НСО. Там бяха вкарани членове, че вече трябва да се охраняват хора, които са свързани с националната сигурност при заплахи и това даде повод и възможност политиците да се възползват, за да прилагат политически подход към службата, което беше абсолютно противозаконно, като се има предвид, че службата е деполитизирана и политически пристрастия не могат да се проявяват към никого. Освен това съвсем кратък ще бъда и с това, че в закона бяха въведени постановки на службата да употребяват оръжие при засичане на кортежите, което е абсолютна глупост. След това беше направена такава промяна, че трябва да се стреля по време на демонстрация по необходимост. Това също е съвсем чуждо за службата, тъй като тя се възползва, както е в цял свят, от правото за неизбежна самоотбрана, в случая отбрана на охраняемото лице. И още полицейски функции бяха придадени, които въобще не са съобразени със спецификата на службата, която няма аналог в държавата, но има аналог в цял свят. Такива служби, понеже вие попитахте, дали не да стои въпросът за закриване на службата, мога да кажа, че такива служби има по цял свят. Службата беше призната на високо ниво и това, че я деформираха някои, които после отидоха консули по Русия, други по частни фирми. Но да не се разводняваме, вие зададохте конкретен въпрос за отстъпения автомобил на едно ведомство, става дума за единичен случай, когато в закона не беше включен председателят на Сметната палата и такъв автомобил е преотстъпен от службата с тенденция да се направят поправки в закона, защото беше естествено и председателят на Сметната палата е ниво, което трябва да се охранява от НСО. Така че това е, други такива случаи няма, единствено към Сметната палата. А това, което казахте, че се ползва и като частна служба, това е към някои от охраняемите лица, защото аз ги споменавах непрекъснато по средствата за масова информация, не искам да ги споменавам и сега. Но има някаква симбиоза между държавната служба и частна охрана при едно от лицата, които се охраняват; други лица, които се охраняват предложиха да се въведе и заплащане на служителите от съответните лица, които ползват охрана. Такъв абсурд няма в света. Службата да бъде подчинена и на държавата, и естествено и на частни лица, които си заплащат. Аз даже по повод на това направих шеговита закачка, че НСО не може да се казва Национална частна служба за охрана. Така че някои много се засегнаха от тази история и даже по някои от средствата за масова информация, подчинени съответно на тези хора, излязоха и с едни писания, с които едва ли не почнаха да плюят и по мен, и по службата. Но казвам, че тогава, когато аз бях началник на службата, в продължение на 13 години службата беше наистина на световно ниво и беше призната и от „Secret Service“, и от Федералната служба за охрана на Русия, и на германската служба за охрана. Когато дойде папата на посещение, имам предвид Папа Йоан Павел II, тогава дойдоха само с двама човека охрана, а цялата охрана беше поверена на НСО, защото си беше извоювала заслужен международен авторитет.

Водещ: С какво си обяснявате тогава девалвацията на службата до степен, че тя да прилага някакви странни икономически прийоми, за които обществото разбира след поредния скандален инцидент? Така разбрахме, че всъщност от една партия дават автомобилите да се охраняват конкретни хора, а от другаде кола на службата е предоставена някъде някому, от трето място, че тя кара който трябва и който не трябва, и така нататък…

Димитър Владимиров: Така е. Точно за това говорех аз и за законовите промени, които трябва да настъпят, защото в последно време се изпълняват функции, които не са типични за НСО. Защото това държавна служба да ползва автомобили, които й ги предоставя партия или пък да охранява партийни лица, в света пак няма говоря за страните с развита демокрация, няма такива случаи да се охраняват партийни лидери. Независимо дали са почетни председатели или пък въобще… Политически подход към тази служба не може да има. За съжалени през годините политиците се намесиха в дейността на службата и започнаха да си вкарват свои протежета и сега службата е разделена на различни партийни лагери, едни са свързани с БСП, други с ГЕРБ, трети с ДПС и да не ги изброявам.

Водещ: Господин генерал, извинете, че ви прекъсвам – да не искате да кажете, че в НСО охраняват по партийна принадлежност: лагерът свързан с ДПС охранява хора от ДПС, лагерът свързан с ГЕРБ охранява хора от ГЕРБ и т.н.? Звучи нелепо, но възможно ли е да е така?

Димитър Владимиров: Вашите слушатели се сещат за какво става дума. Аз не искам сега да споменавам пак имена, защото ги споменавах и някой ме обвини, че като папагал едни и същи хора споменавам. Тези хора, които се споменават, наистина няма основание службата за охрана да ги охранява. Тук трябва да се потърсят и причините в тази комисия, която определя степента на застрашеност на лицата, които се охраняват от НСО. Не може да се проявяват пристрастия и някои хора да се охраняват до живот, при положение че тези служби са длъжни да изясняват сигналите за застрашеност и за заплахи, и когато не се потвърждава сигналът, трябва да се премахва охраната. Не може да има такива хора, които се ползват от благинките в кавички на службата и да ползват службата наистина и след това с целия си морал да казват, че това е една скъпо платена таксиметрова служба при положение, че точно тези хора я превръщат в такава. С техните действия и с техния манталитет, и да смятат, че тази служба е служба за обслужване на хора със заслуги, а не с реалната заплаха, която има към дадено лице. Тук ще се върна и към това, че когато казах за лицата, свързани с националната сигурност, ами примерно се вкара в закона нещо, което при мен беше до една година – министър-председателят и председателят на парламента до една година да бъдат охранявани, ако има заплаха. Сега в закона е до четири години. След това не се третира въпросът с председателите на Министерския съвет на служебните правителства – не може да си бил три месеца служебен министър-председател и да те охраняват след това до четири години. Въобще трябва да се въведе строг ред. И това, което казвам, както и началниците на службата, които са били, наистина да не прекланят глава и да се подмазват, да защитават интересите на политиците, а трябва да бъде служба, която защитава интересите на хората. Защото тази служба е скъпоструващо средство и не може да се охраняват и този, и онзи, които на практика не би трябвало да имат охрана.

Водещ: Господин генерал, Вие сте най-дългогодишният началник на тази служба. Защо от службата са позволили да бъдат превърнати в скъпи таксита на властта, в частна охрана, в „Рентакар“, в луксозни камериерки, секретарки, шофьори? Защо? Това не са ли офицери?

Димитър Владимиров: Това са офицери, наистина. Камериерки няма, няма секретарки, които да се занимават с тези дейности. Това се скъса още по мое време с Правилника за устройство и дейността на НСО, който беше приет със 151-во постановление на Министерския съвет, тези дейности бяха премахнати. Някои хора не вярваха, но службата наистина се превърна в охранителна служба, а сега се опитват отново да я превърнат в някакви обслужващи функции.

Водещ: Е, добре, но защо самите офицери позволяват да им бъдат вменявани обслужващи функции?

Димитър Владимиров: Нали Ви казах? Това зависи от началника на службата, който трябва да защитава закона и интересите на службата, а не интересите на политиците и да се превръщат… защото все още се допускат сега и такива отклонения, които не са характерни. Само ще Ви кажа нещо парадоксално – по мое време председателят на парламента, няма да му споменавам името, се опита да си кара автомобила сам, още на другия ден, когато му бяха подарили някакъв автомобил, той да го кара. Охраната ме информира. Отидох при него и му казах: „Карайте си колата, НСО прекратява ангажиментите към Вас“. Ама как, господин генерал? Викам, първо, няма да позволя охраната да се вози в автомобил, управляван от любител и да направите някоя катастрофа, да ми убиете момчето. Няма да стане тази работа. А сега какво правим? Гледаме някак си подигравка със службата – да си кара един човек автомобила и да се обръща от автомобила да го снима камерата. Ами който иска да си кара автомобил, да си става шофьор и да премине съответните курсове. Не може да заемаш висока длъжност в държавата и да си караш сам автомобила. По същия начин може да се прояви претенция от шофьора да управлява той държавата, а пък човекът да си кара автомобила. Затова казвам, че политиците са много виновни за това нещо. Трябва да има коректни, чисти, професионални отношения и всеки да си върши работата, за която му се плаща. Не да позволяват… И при мен е имало случаи, когато са се опитвали министри да вземат ключовете от шофьорите, искат да карат колата. Шофьорът не си дава колата, казва: на мен началник ми е ген. Владимиров, не сте ми Вие началник. И той се обажда – този човек да се уволни. Няма да стане тази работа, аз ги награждавах за такова нещо. Принципното отношение трябва да се спазва, и принципните взаимоотношения също. Всеки трябва да уважава хората, а не да ги унижава с това, че примерно е охранявано лице и да се държи с тях като с някакви слуги.

Водещ: Арогантно?

Димитър Владимиров: Да, това е много меко казано арогантно поведение, да.

Водещ: Господин генерал, как може моралът да влезе в закона? Какво трябва да се промени?

Димитър Владимиров: Много неща трябва да се променят, защото този закон беше направен от калинки, които дойдоха от МВР и си нямаха понятие от работата и спецификата на НСО. И направиха закон. Трябва отново да се съберат експерти, трябва да се ползва и мнението на бившите началници на НСО, които наистина са били началници на службата, а не такива, включително и протежета, които са назначавани, и я доведоха до това състояние. Така че аз споменах някои от нещата, но законът трябва да бъде написан от професионалисти, а не от политици. Това, което Ви казах, фрапиращите неща – по този начин към службата се създаде едно отношение в обществото, че това е преторианска гвардия, че са пазванти, че не знам какви, с какви ли имена.

Водещ: Ама, господин генерал, те от службата не са ли си виновни? Те самите не си ли създадоха този имидж?

Димитър Владимиров: Да, казвам ние от службата. Но за това, че… аз вече казах много причини, които доведоха до това положение на службата, да бъде отново реформирана и същевременно реформите чукат. Даже сега новият началник е започнал с персонални промени. Но трябва да се промени законът, трябва да се промени структурата на службата, трябва да се оптимизира съставът, трябва да се оптимизират хората, които се охраняват. Въобще това са разходи, които по най-добрия начин могат да бъдат избегнати и да се ползват тези пари, които се прахосват по политиците, да се повишат заплатите на хората и наистина да си изпълняват задълженията професионално. Трудно е, но не е невъзможно – службата може да се възроди отново. И аз вярвам в това. И президентът се опитва да помогне на службата чрез началника на службата, защото тази служба е подчинена на него. А политиците се опитват чрез внасянето на тази нестабилност в службата да атакуват президента и съпругата му. Президентът се охранява по отделен закон, съпругата, като първа дама, това е по цял свят – съпругите се охраняват и им се осигурява транспорт. Така че се опитват да атакуват президента, както в последно време сте свидетел и на това, че реално се вадят някакви случаи, които са 3-4 години след това, тук се започва някаква безпринципна атака срещу президента и съпругата му. Въобще, да го кажа съвсем простичко, службата за охрана в момента е в това положение, в което е държавата. Тя просто е рожба на това управление на държавата, и затова и тя не си изпълнява функциите такива, каквито трябва да бъдат.

Водещ: Много Ви благодаря за това откровение. Благодаря Ви за изчерпателните отговори и за анализа. И ще се радвам да бъдете и друг път наш гост.

Димитър Владимиров: Да. Аз се надявам службата наистина да започне с реформи и да се върне старото й добро име. Нищо, че поне едно от охраняваните лица, който са му подчинени средства за масова информация, в един от вестниците ме изкара едва ли не… аз нито една мутра не познавам, когато съм бил началник на службата, сега съм в частния бизнес, наистина имам малка охранителна фирма, но никога не контактувам с мутри. А тези, които по принцип говорят за тези неща, те влязоха във властта. Съжалявам, че го казвам така откровено и остро, но това е положението.

Цоня Събчева