Ген.-майор Груди Ангелов: Военната академия носи с гордост името на стратега и радетел за българщината Георги Раковски

Ген. - майор Груди Ангелов, ВА

Ген.-майор Груди Ангелов, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, в интервю за предаването „Съкровищницата на тайните“ на Радио „Фокус“

Фокус: През последната седмица отбелязахме 152 години от смъртта на Георги Раковски – първият идеолог на националното революционно движение. Неизменно ще започна с въпроса защо най-старото висше военно училище в България носи името на Георги Раковски?

Ген.-майор Груди Ангелов: Съвсем закономерно е Военна академия да носи името на Раковски – един стратег, радетел за българщината, голям българин, който в целия си живот се е борил с мисъл само за освобождението на поробеното Отечество. Създал е три плана за освобождение на България и две легии, затова с право се нарича теоретик на българското революционно движение и създател на българска армия. Създавайки първата и втората легия, той се бори за основоположник на новата българска армия, защото той за първи път създава организирани военни формирования, които да навлязат в територията на България и да я освободят. Той създава и теорията за това, че България може да се освободи със собствени сили и средства, а не да разчита на чужди държави, които да следват неминуемо своите собствени интереси и цели. Така че с право Военна академия носи неговото име, което приема през март 1946 година, защото тя е създадена през 1912 година точно за това – да подготвя ръководители за българската армия, командири на оперативно и стратегическо ниво, които да бъдат знаещи, можещи, изключително добре подготвени и верни на майка България. Академията с гордост носи неговото име и до този момент не го е сменяла. Двама държавни глави са завършили Военна академия – цар Борис и настоящия президент на Република България генерал – майор Румен Радев, почти всички началници на генералния щаб, на отбраната, ръководители на различни ведомства. Министри в настоящото правителство също са завършили Военна академия, което е доказателство за качеството на обучението и за това, че наистина подготвя ръководители на стратегическо и държавно ниво.

Фокус:  Всичко това, което казахте дотук, наистина говори за една приемственост, аз бих добавила само, че и много журналисти са завършили магистърската програма по национална сигурност и  отбрана на Военната академия. Затова може би тук е мястото да кажем колко студенти и слушатели се обучават тази година във висшето военно училище и съответно как заветите на Георги Раковски се предават, и точно по какъв начин успявате да реализирате тази мисия на приемственост.

Ген.-майор Груди Ангелов: Както знаете, част от вашия въпрос съдържа класифицирана информация, особено за бройката на слушателите, така че ще ви отговоря по малко по-различен начин. Тази година увеличихме своя брой на цивилните студенти с 55%, което е  доказателство за качеството на нашето обучение. А относно съотношението цивилни студенти и слушатели във Военна академия, съотношението е 2:3 в полза на цивилните студенти. Да не забравяме, че тук се водят и много курсове както за военнослужещи и служители на Министерство на отбраната, така и организирани курсове за държавната администрация, също така за общините. Водят се учения със Столична община. През ноември миналата година тук се проведе учението на ЕС за управлението и кризи. Всичко това е част от образователния процес във Военна академия. Имаме над 15 магистърски програми, както и нова бакалавърска, която наистина се радва на невероятен успех. Но за това са „виновни“ нашите преподаватели, които наистина са най-добрите в направление „Национална сигурност и отбрана“. Също така Военна академия е акредитирана и в направление „Психология“, защото преди две години бе открита специалността „Психология в сигурността и отбраната“. Приемът на студенти тази година се увеличи почти два пъти. Друга програма е „Киберсигурност“, съвместно с Техническия университет. Така че ние търсим възможности за интегриране с други университети, търсим експертизата, търсим познанието, защото Военна академия никога не е съществувала сама със себе си. Още от създаването си през 1912 година това е била идеята на Министерство на войната тогава, на правителството, да се обобщи опитът на нашите офицери, завършили в Русия, Германия, Австрия, Франция, Италия. Знанието, получено от тях, и нашият опит, който имаме тук, да създадем нещо уникално, да бъдат добре подготвени командири, които наистина да изпълнят изконната цел на нашите деди – единението на България. Това е, което ни е завещал Раковски.

Фокус: Благодаря ви. Ген.-майор Груди Ангелов, началник на Военната академия „Г. С. Раковски“.

Евелина БРАНИМИРОВА