Георги Георгиев, кмет на Дългопол: Общината очаква средства по няколко европроекта през тази година

Георги Георгиев, кмет на Община Дългопол в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Господин Георгиев, преди дни в Дългопол беше открито Общинско предприятие за домашен социален патронаж, колко хора ще могат да се възползват от тази услуга?

Георги Георгиев: В началото на мандата не съм и предполагал, че ще успеем с два проекта да подобрим услугите за хора в неравностойно положение. Имаме Медицински център, в приземния етаж, на който някога е имало детска млечна кухня. Тя не работи от 80-те години. Мечта на всяко управление преди е било да се възстанови това звено по някакъв начин, да се намерят пари и да се възстанови дейността на кухнята. Било то за патронаж или детска кухня. До декември миналата година, кухнята на Социалния патронаж се помещаваше в едно от училищата – в стола в старата сграда на СУ „Св. Климент Охридски“. От тази година, вече след ремонта, от един неугледен приземен етаж, който не беше ползван от 30 години, стана кухня, която и при някогашното й пускане през 1974 година, не е била в такова състояние. Сега има вентилация – входяща, изходяща и всички условия. А в другата част, миналата година открихме Рехабилитационен център. Такова звено също не е имало в новата и старата история на Дългопол. Той е за възстановяване и рехабилитация на хора, преживели инсулти. В него работи логопед и още 6 специалисти. А в кухнята са назначени 39 лица, десет от които са социални асистенти, а останалите са на смени – кухненски работници. Социалният патронаж доставя топъл обяд на стотина души. Други 50 жители на Общината си доплащат, но има възможност за разширяване на дейността, за да се предложи услугата и по селата. Двата проекта са реализирани с финансиране от Европейския съюз за около 390 000 лева. От тях около 10 процента са за ремонтни работи и около 5 процента бяха за закупуване на техника. Т.е. около 45 000 лева са стрували ремонтът и закупуването на нови печки, монтирането на вентилационни системи и уреди. Останалата част от сумата е за заплати. Кандидатстването става чрез общинския Отдел за социални дейности. Пуска се молба. Около 40 лева излиза на човек храненето на месец. За сравнение цената за Добрич е около 80 лева, а в Балчик – около 78 лева.

Фокус: Предвиждате ли да кандидатствате за финансиране по още европейски проекти?

Георги Георгиев: Кандидатстваме по още няколко международни проекти. Тепърва предстои другата седмица да подпишем договор за трансгранично сътрудничество за около 200 000 лева. Местната инициативна група „Дългопол – Смядовец“ спечели проект за 96 000 евро. Имаме и още един проект за „Патронажна грижа 2“, по който ще кандидатстваме. Със средствата ще можем да закупим още един автомобил за социални грижи. Ще има възможност и да се хранят още лица.

Фокус: Г-н Георгиев, в какво състояние са пътните знаци, маркировка и асфалтова настилка на територията на Общината?

Георги Георгиев: От началото на мандата ми, през 2015 година, мога да кажа, че около 20 години преди това не са влагани средства в знаковото стопанство на територията на Общината. Разбира се поддържана е маркировката пред училищата и по улиците, но вертикална маркировка на много места е липсвала. Систематично, между 5 000 лева и 10 000 лева, сме давали всяка година, за да може всички знаци да дойдат на мястото си.

Фокус: Предвиждат ли се пътни ремонти във Вашата Община след зимата и какви?

Георги Георгиев: В Капиталовата ни програма за тази година са заложени дейности по два проекта. Единият е към Държавен фонд „Земеделие“ за 1.8 млн. лева без ДДС. С постановление на Министерския съвет са ни отпуснати още 1.726 млн. лева. Държавната субсидия за капиталови разходи е около 520 000 лева, като за пътища ще се задели половината от сумата. Т.е. около  3.3 млн. лева ще бъдат вложени през тази година в подобряването на уличната настилка. Ремонтите ще обхванат около 6-7 километра улици, както и участъци в 6-7 села, между 100 000 лева и 300 000 лева влагаме, за да се подобри настилката. Улиците са много, има таблица с имената им, която е публикувана на сайта на Общината.

Фокус: Колко детски градини има на територията на Вашата Община? Има ли достатъчно места за всички деца?

Георги Георгиев: Имаме 4 детски градини с три филиала. Около 330 деца посещават детските градини. Единственото място, в което не достигат местата е в село Цонево. Причината е, че идват деца от село Величково. Иначе в другите детски градини има свободни места.

Фокус: Планирате ли ремонти, какво е състоянието на материалната база?

Георги Георгиев: За три години, в рамките на този мандат, сме ремонтирали два филиала и една детска градина. Изпълнили сме всички предписания на Регионалната здравна инспекция. Подменена е дограмата, покривът на едната детска градина в село Медовец беше ремонтиран. Миналата година беше ремонтиран филиалът в село Аспарухово. Общо взето, базите са в много добро и отлично състояние. Отменили сме преди две години таксите за детските градини, които тогава бяха в размер на 36 лева месечно, или около 400 лева годишно. Така че от две години, всяко семейство, което си води детето на градина, може да използва тази сума за закупуване на дрехи или нещо, което е необходимо на малчуганите. Не се изисква и доплащане за хранене.

Диана СТОЕВА