Георги Георгиев, Община Дългопол: От 2015 година досега сме ремонтирали всички четвъртокласни пътища

Георги Георгиев, кмет на Община Дългопол, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Георгиев има ли във Вашата Община пътища с нарушена настилка вследствие на валежите през последните седмици?

Георги Георгиев: Да има такива пътища в село Медовец и в град Дългопол. Но най-големият проблем на Общината не е пътната настилка, а това, че деретата, които отвеждат дъждовната вода са в много лошо състояние, тъй като от началото на Демокрацията не са вземани никакви мерки за почистване и благоустрояване. Не са разширявани и не са правени бетонни канавки. Трябва да се предприемат мерки за отвеждане на повърхностните води встрани от улиците. Ако водите влизат в канавките и деретата няма как да разрушат пътната настилка.

Фокус: Колко средства са необходими според Вас?

Георги Георгиев: За Община Дългопол най-сериозният проблем е дерето в Медовец, при Лопушанска река, където трябва да се правят подпорни стени, тъй като водата е стигнала почти до първите къщи и брегът е подкопан. Тежко е и положението на отводнителния канал в Дългопол, както и на дерето в село Партизани. Предполагам, че за всеки обект с финансиране в рамките на стотина хиляди лева бихме могли да се справим. В момента имаме един проект за дерето в Партизани. Той е в рамките на около 100 000 лева и е с разрешение за строеж. За дължина от около 2.5 километра с подпорни стени и канавки тези пари ще са достатъчни. Необходими са около 50 000 лева за укрепване на два моста там.

Фокус: Вие очаквате тези пари от държавата?

Георги Георгиев: Все още не сме ги заявили, но със собствени средства няма как да ги отделим. Бихме могли, след планиране, евентуално да ги заявим към Комисията за бедствия и аварии.

Фокус: А за ремонт на пътища колко средства ще са Ви необходими?

Георги Георгиев: За съжаление в нашата община доста дълго време не е правено нищо, така че от 2015 година заделяме ежегодно от капиталовата субсидия. С нея сме ремонтирали цялата четвъртокласна пътна мрежа. Т.е. всички отбивки за населените места от главния път, които са общински. Отделяме и част от тези средства за ремонт и рехабилитацията на улиците. Като разчитаме и на държавата, която е отделила средства за ремонти и рехабилитация.

Диана СТОЕВА