Георги Гьоков, БСП: Намаляването на доходите за младите е утвърдена практика в Европа, България не е екзотична бяла лястовица

Снимка: Народно събрание

 

През вчерашния ден депутатите бяха ангажирани с редица данъчни закони, които разгледаха на второ четене. Част от предложенията на БСП бяха отхвърлени. Дебатите продължават и днес. За мотивите към някои от предложенията разговаряме с народния представител от ПГ на БСП Георги Гьоков в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

 

Водещ:  Г-н Гьоков, вчерашните дебати припомниха една стара тема, тази за данъчните ставки. Вашите предложения, част от идеите и от колегите от ДПС, не бяха приети. Обикновено по тази тема доводът на правителството е, че реален ефект върху данъкоплатеца няма да има, съответно няма и смисъл от промени. Вие виждате ли основания в подобни доводи?

Георги Гьоков: Аз, разбира се, не виждам основания в подобни доводи. Може би трябва да спомена какво предлагаме ние като парламентарна група в Закона за изменение и допълнение в Закона за корпоративното подоходно облагане. Управляващите чрез този закон се опитват да провеждат данъчна политика, която пряко да се отрази на бюджета за 2020 г. Наистина са неоснователни техните твърдения, че няма да се отрази върху хората и няма откъде да дойдат пари за тези политики. Но  ние ще направим алтернативен бюджет и затова нашите предложения са обосновани и са нормални, и са наложителни дори бих казал. Аз само ще спомена част от тях. Това е освобождаване от данък върху доходите от труд на млади хора до 26-годишна възраст. Родителите да могат да приспадат от дължимия данък общ доход до 50 лева месечно за всяко дете. За първото 50, за второто 100, за третото 150 става. Приравняване на данъка върху дивидента с данъка върху доходите от труд, прогресивното данъчно облагане, за което всички говорят. Никой обаче не иска да направи първата крачка с диференцирани ставки, че да не засяга хората, които имат доход от труд до 4000 лева и сериозно облагане с 25 % тези, които имат над 10 хиляди лева доход. Не на последно място ще спомена и намаляване на ставките за ДДС за лекарства, ставките на ДДС за млякото, месото, яйцата, хляба, брашното от 20 % на 5 %. И последно ваучерите за храна, които се дават, да важат и за нощувка. Друг е въпросът и пък на тези ваучери какви средства са отделени за тях в бюджета. Това са нашите предложения. Нека и вашите слушатели, пък и всички българи, да преценят доколко са неадекватни, доколко са неприемливи тези предложения. Аз мисля, че те са за доброто и в интерес на българските граждани.

Водещ: Да, действително хубаво е дебатът по тази тема да бъде особено широк. Нека да разгледаме част от акцентите, които изброихте. Ако например се стигне до намалена ставка на лекарствата, това няма ли опасност да доведе след себе си до подобни настоявания и за други обществено чувствителни сектори у нас?

Георги Гьоков: Разбира се, че има такава опасност, но пък заради евентуална и потенциална такава опасност да лишаваме от възможността хората да отделят по-ниски цени за лекарствата или пък по-ниски цени на някои хранителни продукти от първа необходимост, е най-малкото несъстоятелност. Аз вчера, когато се изказах по въпроса казах, че не може да държим с такива мотиви единна ставката на ДДС, въпреки че вече има лек пробив в това с туризма. Но да държим по такива мотиви ставката на ДДС единна е несериозно. От всичките 28 страни в ЕС в по-голямата част, мисля, че 19 бяха, има диференцирани ставки за храни от първа необходимост и други, както и за лекарства. Така че няма да е прецедент в България и това няма да се отрази така сериозно на фиска. Голяма част от лекарствата, които се реинбурсират от Здравната каса, просто държавата си прехвърля от единия джоб парите в другия джоб. И по този начин, намалявайки ставката на ДДС, ще може да се провежда лекарствена политика. Защото сега 81 % от средствата на НЗОК отиват за тази лекарствена политика и не оставят пари за болничната и доболничната помощ. А за ставките на хляба, месото, яйцата, брашното няма какво да говоря. На всички е ясно защо се прави, заради големи неравенства и бедност в България, където е ясно, че за някъде около 35 хиляди човека , техният доход се равнява на дохода на всички останали 3 милиона българи, които работят. Наложително е да се вземат някакви мерки за тези хора, които живеят в крайна бедност и са на долния ръб на ножицата, под прага на бедност. Така че доводите, че няма да се отрази на крайната цена това намаляване на ДДС, също са несъстоятелни. Защото няма как при тази  пазарна икономика, при тази конкуренция, особено в храните, да не може да се отрази върху крайната цена. Нашите предложения са добри, те са обмислени, черпен е европейски опит за тяхното изготвяне и предлагане. Така че аз не приемам в никакъв случай, поне досега не съм чувал смислен довод от управляващите.

Водещ: Подобни данъчни промени обаче, безспорно важни, в един дългосрочен план кое стимулират повече- инвестициите, или по-скоро потреблението? Тъй като неведнъж при подобни дебати чуваме мнението на анализаторите, че по-стабилният вариант е да се стимулират именно инвестициите у нас.

Георги Гьоков: Аз мисля, че се стимулират и инвестициите. На първо място е потреблението. А увеличавайки потреблението, косвено увеличаваме и възможността и желанието на бизнеса да инвестира в тези сфери. Защото през последните години се увеличава цената и на енерогоносителите.  И когато ти дадеш възможност на този, който е инвестирал някакви средства, например в производството на храни, да може да компенсира по друг начин увеличаващите се разходи за труд и за енергия, му даваш възможност да инвестира и да прави сектор по-привлекателен за инвестиции. Аз ще се съглася с тези анализатори, но ще каже също така, че и това наше предложение включва и възможност за стимулиране на инвестициите.

Водещ: При вчерашните дебати сериозно внимание обърнахте и на младите хора с идеята данъкът върху доходите за младежи до 26 години да отпадне. Към днешна дата как това пречи за по-лесното започване на работа и всъщност това ли беше основният мотив към предложението?

Георги Гьоков: Не, това не пречи косвено на започването на работата на младите хора, но пречи работните места в България да бъдат атрактивни и кара младежите да тръгват навън за чужбина. Основен фактор е, разбира се заплащането. Младите хора са такава особена група на пазара на труда, която е силно уязвима и няма млад човек, който да започва със заплата, която да го удовлетворява. Не че решаваме до безкрай в голяма степен проблема със заплащането на младите хора, но пък в известна степен това дава възможност на този млад човек да вземе малко по-висока заплата и така да се замисли този човек дали да не остане в България. Това не е откритие на БСП и не е откритие на България- намаляването на доходите на младите хора. Аз дори съвсем  наскоро разговарях с колеги от Португалия, които бяха на гости на нашия парламент, португалски парламентаристи, които също са въвели, и то преди години такава мярка, включително и за връщащи се от чужбина. Защото Португалия също страда от това нейните млади хора да заминават за по-високо платени места в Европа. Те се въвели такава мярка за всички млади хора до 26 години, които се връщат в Португалия- премахване на данъка общо доход. Ето че ние не сме екзотична бяла лястовица в Европа, които предлагаме такива промени. То не е трудно на човек да си направи една справка, че всяка страна в Европа по някакъв начин – било то с данъчни облекчения, било то с други стимули, се стреми да подпомогне младите хора. И ние паралелно наред с това предлагаме и всяко младо семейство, което има едно дете, две деца или три деца, да приспадат от данък общ доход по 50 лева на месец. Общо се получава за данъчната година, като се пресметне за всичките 12 месеца по 50 лева, едно по-сериозно облекчение в данъците. Така и ще останат повече пари в семействата. Тоест всички деца на работещи родители, които плащат данък общ доход, ще получават по 50 лева за всяко дете. И ако попита някой, останалите, които не работят, те ще продължат да си получават помощите по закона за социалните за деца. Така че нашите предложения са добри. Аз няма да спра да го повтарям, защото вчера от всички изказващи се в парламента, като че ли 90 % бяха от БСП, около 10 % от останалите парламентарни групи и нито един от ГЕРБ. Не станаха ясно аргументите, с които отхвърлят нашите предложения.

Водещ: Да, тези разяснения са изключително важни, днес дебатите продължават. Това ли са акцентите, по които така да кажем борбата продължава?

Георги Гьоков: Аз ги изброих тези наши предложения. Тя борбата продължава, няма да свърши с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, защото тези предложения отново ще бъдат направени със Закона за държавния бюджета, със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна здравна каса. Между другото тези предложения в момента по този законопроект и по Закона за държавния бюджет не са дошли от въздуха, не са хрумнали на БСП просто ей така. Те дойдоха от „Визия за България“, нашия програмен документ, който съставихме заедно с българите. Позволявам си да кажа, че е съставен заедно с българите, защото го подложихме на изключително голямо и сериозно обществено обсъждане. Та там са залегнали тези идеи за диференцираната ставка на храни, на лекарства и за подпомагане на младите хора като част и елемент от решаване на демографската криза. Там акцент се поставя и на прогресивното подоходно облагане. Управляващите трябва да разберат, че прогресивното подоходно облагане ще бъде въведено в България рано или късно, защото плоският данък може би на хората им се вижда справедлив, но няма как да се извършва някаква социална политика. Няма как да се затваря ножицата на неравенствата, ако продължим с този плосък данък. Така че нашите предложения са осмислени, осъзнати и последователни.

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА