Георги Димитров, клуб „Млади възрожденци“: Децата ни трябва да помнят, че българите първи, сред европейските народи, са създали своя държава, език и култура

Клубовете “Млади възрожденци” са независима патриотична обществена организация на ученици с доброволно членство. Те се организират в училищата на територията на Република България и в българските училища извън страната. Основната им цел е утвърждаване на национално-патриотичните ценности и идеали сред учениците и съхраняване на българската идентичност и облик в Европейския съюз. Клубовете поддържат и развиват интереса на децата към българската история, литература и култура, както и към социалните дейности и спорта. Те работят в тясно сътрудничество с Общинските комитети “Васил Левски” в населеното място и са под методическото ръководство на Общобългарския комитет “Васил Левски”. Как възникна идеята да се учреди такъв клуб и във Велико Търново и колко деца членуват? На тези и още въпроси, в интервю за Радио „Фокус“-Велико Търново, ни отговори председателят на новоучредения клуб Георги Димитров.

 

Фокус: Г-н Димитров, миналата седмица бе учреден клубът „Млади възрожденци“ в Младежки дом. Бихте ли разказали повече за него и от къде дойде идеята?

Георги Димитров: Идеята е на Общонародния комитет „Васил Левски“, чието поделение във Велико Търново е Общински комитет „Васил Левски“. От там дойде предложението да се създаде клуб, наречен „Млади възрожденци“ като целта е да не е само във Велико Търново, въпреки че на града му отива, а и в други градове. Миналият четвъртък в Младежки дом, под ръководството на Общински комитет „Васил Левски“, първите 30 ентусиасти създадоха този клуб „Млади възрожденци“ като имаше представители на различни училища.

Фокус: Тоест до момента в клуба членуват 30 души?

Георги Димитров: Да, точно така.

Фокус: А възможно ли е да се включат и други желаещи и каква е процедурата?

Георги Димитров: Създадено е ръководство като аз съм председател на клуба. Ние ще разпространим едно писмо чрез наши представители. Идеята е във всяко едно училище да бъдат създадени такива училищни клубове „Млади възрожденци“ и нещо повече – в класовете да има по 4-5 представители, за да може да има по-дейна организация и синхрон между общинското ръководство и местните структури. Тези структури са в процес на изграждане. Аз съм учител в Гимназията по туризъм, където вече се набират първите членове. Имаме идея да не са само 5 човека, а да станат между 50 и 100 човека, като така по-лесно ще можем да изпълняваме това, което сме заложили в Учредителния устав.

Фокус: Значи амбицията ви е да бъде създаден мини клуб във всяко училище?

Георги Димитров: Такава е идеята, да. Това е една независима патриотична обществена организация на ученици с доброволно членство. Тези клубове ще поддържат и развиват интереса на децата към българската история, литература и култура. Ще изучават историческото минало, наследството, което е останало, живота и дейността на българските възрожденци, в това число и на Васил Левски. Това ще е един вид извънкласно общуване на децата от различни етноси и възрасти, като посредством тези интереси, ще се осъществяват разнообразни дейности – възпитателни, образователни, патриотични. Искаме да предизвикаме родолюбие в децата към нашата история и бъдещето на България.

Фокус: Освен уроците и беседите, които споменахте, ще има ли някакви възстановки в по-късен етап от развитието на клуба?

Георги Димитров: Идеята е след като се съберат повече хора, да се направи по-голямо ръководство, да си разпределим дейностите и оттам насетне да се направи план, за да може да се включваме във всички обществени, културни и исторически изяви. Ние и без това участваме в различни тържества и празници като Деня на българската писменост – 24 май, Деня на будителите -1 ноември, Празника на Велико Търново – 22 март и т.н. Вие знаете, че се поставя почетна стража над паметници и бюстове на български възрожденци, което е много хубава инициатива. Ние искаме да организираме и повече патриотични изяви, излети, походи и спортни състезания, които да са свързани с бележити дати в българската история.

Фокус: Вие споменахте, че освен председател на клуба „Млади възрожденци“ сте и преподавател в Гимназията по туризъм. В тази връзка няма как да не Ви попитам – смятате ли, че на тази по-ранна възраст децата наистина осъзнават какво е патриотизъм?

Георги Димитров: Те много добре разбират какво е патриотизъм. В клуба участват деца от 4 до 12 клас. Те говорят за патриотичното възпитание, за родолюбието, за изучаването на българската история. Вече политиците говорят за образование и просвещение, за възпитание и по-често връщане към нашия род и бит, към нашите традиции. Изучавайки миналото можем да придобием самочувствие за бъдещето. Трябва да си отговорим на въпроса защо забравяме заветите на Левски, на българските възрожденци, принципите на демократичност в обществото, свободата на словото. Всичко това е не само въпрос на избор, а и на възможности. Иска ми се нашите деца да могат да си спомнят за Кирил и Методий, Софроний Врачански, Паисий Хилендарски, за българските революционери и възрожденци, които са допринесли много за националната ни идентичност.

Фокус: Можем ли в заключение да кажем, че една от целите на този новоучреден клуб е децата да не забравят историята си и славните българи?

Георги Димитров: Не само да не забравят историята, а да имат достойнството да разказват на поколенията в бъдещето, да си спомнят, че ние първи, сред европейските народи, сме създали своя държава, език и култура.Не трябва да забравяме, че преди време останалите европейски народи са се учили от нас. Сега сме в дъното на европейската общност затова нашите деца трябва да се борят за своето бъдеще, за своята идентичност и за заслуженото място в историята, което от векове ни принадлежи на нас като българи.

Рени ПЪРВАНОВА