Георги Икономов, кмет на Община Банско: Проектът за подобряване на енергийната ефективност на читалище „Никола Вапцаров“ в Банско е на стойност 180 000 лв.

Георги Икономов, кмет на Община Банско, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин, относно проектите за подобряване на енергийната ефективност на територията на Община Банско

 

Фокус: Г-н Икономов, започва изпълнението на проект за подобряване на енергийната ефективност на читалищата в Банско и Добринище. На каква стойност е проекта?

Георги Икономов: Това са 2 проекта, от които единият вече започна, а именно преустройството и подобряването на енергийната ефективност на читалището в Добринище. Той е на стойност около 130 000 лв., като включва енергоспестяващи мерки основно – това са топлоизолация по покрива, подмяна на дограма, нова отоплителна инсталация, подмяна на осветителни тела и ремонт на електрическа инсталация, като тук интересното е, че отоплителната инсталация на читалището ще бъде присъединена към един бих казал еко-котел, който е на дървесен чипс, така че мерките по отношение на енергийната ефективност ще бъдат много комплексни. А предстои също така да започне преустройството на читалище „Никола Вапцаров“ в Банско. Проектът е на малко по-голяма стойност – около 180 000 лв.. Тъй като имаме доста събития, които се провеждат през месец март, неговото преустройство ще започне в началото на април. Срокът за изпълнение на двата проекта е около 2 месеца.

Фокус: Какви ремонтни дейности ще бъдат извършени в читалището в Банско?

Георги Икономов: Те са подобни – топлоизолация по покрива, топлоизолация по пода, подмяна на дограма, подмяна на част от отоплителните тела с цел да се осигурят нужните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт, защото голяма част топлината, знаете, че се губи през ограждащите елементи – покрива, пода, дограми и т.н. Общо взето това са нещата и стандартите, които осигуряват комфорта от страна на отопление и задържане на топлината, и разбира се по-малък разход. Ако трябва да съм по-конкретен необходимите разходи за отопление след тези мерки ще намалеят и за двете читалища с около 35%, което въобще не е малко. Това ще е и доста спестен въглероден двуокис.

Фокус: Как реагират ръководствата на читалищата?

Георги Икономов: Естествено, че положително, особено ръководството на читалището в Добринище, защото то имаше много стара отоплителна инсталация, която почти не работеше – един стар котел на нафта. Почти не се използваше читалището през студените месеци, а сега след тези мерки нещата ще се подобрят много и самодейните състави, както и други събития и мероприятия, които се провежда в салона на читалището, ще бъдат много по-удобни и комфортно проведени. Така че те съдействат и са съгласни с тези мерки.

Фокус: Г-н Икономов, предвиждате ли други проекти на територията на Община Банско за подобряване на енергийната ефективност?

Георги Икономов: Да, предвиждаме такива. Ние сме подали в случая пак към Националния доверителен екофонд. Това е една изключително полезна форма за финансиране на такива мерки на общините, още повече че има едно собствено съфинансиране, а аз винаги съм бил за съфинансиране от страна на общините по тези проекти, защото тогава отговорността е много по-голяма и не се правят излишни разходи, а по-скоро се прави точно това, което е нужно. Подали сме за една социална кухня, която ще бъде кухня-майка и ще готви на територията на цялата община, както и за социален патронаж, така и за училищата. Подали сме също така към Националния доверителен екофонд за минералната баня в Добринище. Тя е изключително популярна и е един вид атракция за Добринище. Там действително трябва да се приложат сериозни мерки по отношение на енергийната ефективност, както за отопление, така и за вентилация. Надявам се тези проекти до края на годината да бъдат одобрени и да започнем тяхната реализация. Имаме и няколко по-малки обекти, свързани с енергийната ефективност. Те са основно в селата. Това са отново кметствата, читалище, здравна служба. Те действително са малки проекти. По-големите, които трябва да бъдат приложени такива мерки са две училища, които по силата на Закона за предучилищното и училищното образование, станаха общински. Това са 2 техникума, бивша собственост на земеделското министерство, при които нищо не е прилагано от тези мерки за енергийна ефективност, сега занапред трябва и за тях да бъдат изготвени първо оценката, енергийния одит и след това проектите за прилагане на мерките.

Натали СТЕФАНОВА