Георги Икономов, кмет на Община Банско: Предприемат се редица мерки срешу нередовните данъкоплатци

Георги Икономов, кмет на Община Банско, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-н Икономов, кога стартира данъчната кампания на Община Банско?

Георги Икономов: За разлика от 2018 година, тази година стартирахме доста по-късно, защото както знаете имаше 2 основни изменения в Закона за местните данъци и такси тази година. Едното от измененията засягаше автомобилите, като данъкът за автомобилите се промени, защото там се вмъкна и екологичен компонент. Другата промяна беше за второто жилище, където се начислява допълнителен данък. Това са едни промени, които бяха приети от парламента миналата година и просто в данъчната програма, която изчислява данъците, трябваше да бъдат въведени съответните промени и тя да бъде актуализирана. Всичко това забави събирането на данъците с горе-долу около месец, така че данъчната ни кампания започна в края на февруари.

Фокус: До кога жителите на Община Банско ще могат да се възползват от намалението при по-ранно плащане на данъците?

Георги Икономов: До 30 април ще се ползват 5% отстъпка от стойността на данъците.

Фокус: Как протичат данъчните кампании през годините до момента – всяка година имат все по-голям успех или напротив?

Георги Икономов: Различно е, има години, в които като че ли хората са по-склонни да си внесат данъците по-рано, а има и такива, в които целият процес е по-тромав, както е тази година, защото с изменията в Закона за местните данъци и такси се наложи Общините и Общинските съвети да вземат едни наистина доста сериозни решения и макар, че сме на минимума, все пак на доста хора данъците им са увеличени. Ние разчитаме много на събираемостта от големите обекти – хотели и–ресторанти, защото те са основния дял, който формира данъчния облог. Основните обекти, към които ще се насочим, са точно фирмите с големи имоти, които дължат големи данъци. До 25 март 2018 година сме били събрали 2 700 000 лв. местни данъци, а сега сме събрали около 2 500 000 лв., което е с около 200 000 лв. по-малко в сравнение с аналогичния период миналата година, но това се дължи на по-късното започване на кампанията.

Фокус: Какви мерки предприемате срещу нередовните платци?

Георги Икономов: Мерките са: постоянно обаждане по телефона, с което ги приканваме да си платят; много редовно съставяне на актове за установяване на задължение, с цел да не се допусне изтичане на давностен срок; писма за доброволно изпълнение; съвместни действия с частен съдебен изпълнител, но те са много трудни и бавни. Общо взето накрая винаги стигаме до частен съдебен изпълнител. Много често фирмите нямат какво да продадат и нямат банкови сметки, които да бъдат запорирани, тоест много често тези действия остават без резултат и ние нямаме какво друго да направим по закон. Според мен е много важна една кампания, която провеждаме в момента – тя е вече от 4-5 години – точно по време на данъчната кампания хората от общината получават по една листовка със заглавие „Къде вложихме парите от Вашите данъци“, и там по-сбито е обяснено колко пари са събрани от местни данъци и такси за миналата година и какво сме направили с тях – какви проекти са реализирани, кои улици са ремонтирани, така че хората да видят нагледно какво се случва с техните пари. Друго нещо, което правим за първи път – в края на миналата година по мое предложение Общинският съвет прие да правим отстъпка на домакинствата с 3% от такса смет за такива, които използват екологично гориво, независимо дали става дума за централно топлоснабдяване или термопомпи и газ, с цел подобряване качеството на въздуха. До момента имаме подадани около 100 такива заявления.

Фокус: Какви са очакванията Ви за Данъчна кампания 2019?

Георги Икономов: Надявам се да съберем това, което сме заложили в Бюджета на 100% с разлика от максимум 2-3%, защото в крайна сметка от това зависи дали ще изпълним инвестиционната програма и бюджета в цялост в разходната си част. Така че основна задача на финансовата дирекция ще бъде своевременно събиране на данъчните задължения. Много хора не могат да разберат това и се надяват да минат между капките, но няма как задължението им да изчезне, точно обратното – ще се увеличава с лихви и т.н., ще се преминава към принудителни мерки и други. Мисля, че кампанията ще премине нормално и спокойно.

Фокус: Г-н Икономов, от 30 март до 3 април в Банско ще се проведе Международният фестивал на изкуствата „Утринна звезда“. Разкажете ни повече за него.

Георги Икономов: За пръв път ще се проведе в този формат, в който е в момента, иначе „Утринна звезда“ се провежда повече от 10 години, но в края на ноември, когато има изключително много участници. Това е фестивал за изкуство на деца във всякакви жанрове – танци, пеене и т.н., докато тази година изданието е по-различно. Мисля, че по-скоро насочеността му е като към детски лагер, на който децата присъстват, за да се учат допълнително на изкуства. Ще видим как ще се получи като формат. Основният организатор е друг, а ние от Общината само подкрепяме събитието като предоставяме терен и други услуги.

Натали СТЕФАНОВА