Георги Камарашев, Община Велико Търново: 31 милиона и 600 хиляди лева ще бъдат отделени за инфраструктурни проекти през тази година в общината

Радио "Фокус" - Видин

Георги Камарашев, зам.-кмет направление „Строителство и устройство на територията“ в община Велико Търново в интервю за предаването „Царевград Търнов-славата и величието на България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Господин Камарашев, какви инфраструктурни проекти бяха реализирани през изминалата година и в последните месеци на 2017 г. и кои бяха приоритетите?
Георги Камарашев: Аз мога да говоря основно за пътната мрежа в Община Велико Търново, тъй като това е моят ресор и мога да кажа, че миналата година беше една благоприятна година. Инвестициите в пътната мрежа бяха добри. Само да спомена няколко от най-важните обекти в общинска пътна мрежа. Пътят Ресен-Водолей-Дичин инвестиция 120 хиляди лева, напълно възстановен с нова настилка. Имахме един опасен участък в района между Пушево и Шемшево – там инвестицията е 37 хил. лв., участъкът вече е в много добро състояние. Знаете, че трафикът след като беше повреден мостът на р. Янтра, се измести през Леденик. Там инвестирахме 30 хиляди лева за подобряване на трасето на входа на Леденик. Освен това целево финансиране получихме около 250 хиляди лева за пътя към Преображенския манастир, така че това са по-големите обекти в Община Велико Търново. Освен това Общината през читалищата по кметства и кметски наместничества направи сериозна инвестиция за възстановяване на пътна мрежа в самите села.
Водещ: Останаха ли инфраструктурни проекти от общинската пътна мрежа, които не успяха да бъдат завършени през 2017 г.?
Георги Камарашев: Да, тъй като разстоянията от общинската пътна мрежа са много големи. За следващата година имаме заложено в инвестиционната програма, освен поддържане на пътната мрежа в населените места, а и два по-големи участъка. Единият е пътят Килифарево-Плаково. Там сме заложили около 190 хиляди лева. Другият път това е Арбанаси-Шереметя, това е другият участък край Калояновата крепост. Отделената сума за там е около 370 хиляди лева. Това е за пътната мрежа в Общината и по-големите обекти. Но надявам се в следващата година процедурно да стартира проектът „Интегриран градски транспорт“, за който имаме приблизително 11 милиона лева, които са основно за подобряване на пътната инфраструктура и за организацията на движението в самия град Велико Търново. Ние сме на етап приключване на подготовката на проекта. Следващият месец, може би и още този, ще го пуснем за обществено обсъждане. Там има заложени доста неща, които трябва да извършим в самия гр. Велико Търново за подобряване на пътната обстановка.
Водещ: Нека кажем в аванс някои от дейностите, които ще бъдат извършени?
Георги Камарашев: Предвидили сме подмяна на всички светофарни системи в града със значително по-модерни. Предвидили сме подновяване на почти всички възлови кръстовища в града, като се започне горе от кръстовището на „Беляковско шосе“, което знаете, че е изключително натоварено. То ще бъде и при съвсем друга организация. Също голямото пътно кръстовище пред съда, и също голямото пътно кръстовище пред стария технически портал на Военното училище. Те също ще бъдат изцяло обновени, но на този етап не мога да ви кажа точно как ще бъде, защото ние ще възложим на проектанти да направят проектирането. Освен това идеята ни е да оптимизираме градския транспорт, да направим нови спирки, да направим информационни табла за времето за пристигане на автобусите на основните спирки в града. И целият бул. „България“ да бъде обновен от „Деляковско шосе“ до Старо Военно училище.
Водещ: Имате ли информация каква сума ще бъде отделена през тази година за инфраструктурни проекти в Общината?
Георги Камарашев: Докладвах на обществено обсъждане бюджета за 2018 г. и в инвестиционната програма на Общината са заделени 31 милиона и 600 хиляди лева, които са основно за инфраструктурни обекти, като освен пътна мрежа, включваме поддържане и изграждане на нова учебна база, имам предвид образователни структури – ремонт на училища, изграждане на нова детска градина, енергийна ефективност на училища, имаме спортни съоръжения доста, имаме молитвени храмове. Изобщо идеята ни е тези 31 милиона да ги вложим изключително ефективно.
Водещ: В сравнение с миналата година как изглежда тази сума?
Георги Камарашев: Мисля, че около 16% има повишение.
Водещ: Т.е. да бъдем спокойни, средствата ще бъдат напълно достатъчни?
Георги Камарашев: Да, мога да кажа, че от тези 31 милиона над 90% са фактически реално в бюджета. Има един съвсем малък процент, който сме го предвидили като допълнително финансиране. Знаете, че винаги имаме централно финансиране за някои обекти, така че мисля че финансовите средства са осигурени.
Водещ: Освен подобрение на градския транспорт в Старата столица, има ли някои проблемни участъци от общинската пътна мрежа, които ще бъдат приоритет на работа?
Георги Камарашев: Ние работим много добре с кметовете и кметските наместници. Знаете, че ръководя Комисията по организацията на транспорта в Общината и там, където се появи някакъв проблем, веднага сме алармирани от кметовете и вземаме в Комисията решение за подобряване организацията на движението. Където трябва да се извършват спешни ремонти, винаги се отзоваваме и мисля, че досега не може да има оплаквания от страна на кметовете и кметските наместници.
Виктория МЕСРОБОВИЧ