Георги Михов, зам.-председател на РИК-Бургас:  736 СИК ще бъдат разкрити в областта, броят на избирателите е 369 724 души

Колко ще бъдат избирателните секции в област Бургас, техните членове и избирателите на предстоящите избори за народни представители на 26 март, както и има ли регистрирани в РИК инициативни комитети, Радио „Фокус“-Бургас разговаря с Георги Михов, зам.-председател на РИК-Бургас

Фокус: Г-н Михов, ясни ли са колко ще бъдат избирателните секции във всяка от общините в областта?

Георги Михов: Разбира се, дори бих могъл да Ви предоставя тази статистическа информация. В община Айтос броят на Секционните избирателни комисии (СИК) е 50, като броят на членовете на СИК-овете е 418. Броят на избирателите в община Айтос е около 28 300 души. В община Бургас ще бъдат разкрити 338 СИК, с 2 954 души членове. Избирателите в община Бургас са 190 200 души. Община Камено – 20 СИК, с 158 членове при 9 600 души избиратели; община Карнобат – 58 СИК с 452 членове, а избирателите – 22 500. Община Малко Търново ще има общо 14 СИК, членовете в тях ще са 102 души, а избирателите в общината – 2 700 души. В община Несебър ще бъдат разкрити 38 Секционни избирателни комисии с общо 310 души членове в комисиите при избиратели около 19 400 души. Община Поморие – 51 СИК, 401 членове на СИК, при  около 22 900 избиратели. Община Приморско – 9 СИК, 73 души ще бъдат техни членове, а избирателите в Приморско ще са близо 5 300 души. В община Руен ще се разкрият 49 СИК, с 399 членове на СИК и 28 800 избиратели. В община Созопол ще функционират 21 секционни избирателни комисии с общо 169 членове, които ще посрещнат в изборния ден близо 10 800 граждани; в община Средец за предстоящия вот 39 секционни избирателни комисии с 295 членове ще посрещнат около 11 200 избиратели; община Сунгурларе – 30 СИК, 232 членове в тях, избирателите в общината са близо 10 600 души; община Царево – 19 СИК, членове 147 души, при 7 700 избиратели. Общо в областта ще бъдат разкрити 736 Секционни избирателни комисии, а 6 110 членове ще се погрижат за изборния процес в Бургаски избирателен район. Броят на избирателите в областта е 369 724 души.

Фокус: Приключи регистрацията на партиите в ЦИК, но не и на инициативните комитети и листите на отделни политически партии в РИК. До кога е крайният срок за тях и има ли вече регистрирани инициативни комитети и листи на партии в РИК-Бургас?

Георги Михов: Срокът за регистрация на инициативни комитети изтече в понеделник (13 февруари), като към настоящия момент никой инициативен комитет не се е възползвал от правото си да се регистрира, след което да събира подписка и да номинира кандидат за народен представител. Що се касае до партиите, да, действително приключи регистрацията на партиите в ЦИК. Сега предстои регистрацията на съответните кандидатски листи на кандидатите за народни представители в съответната Районна избирателна комисия, като срокът за това е 21 февруари. На този етап все още няма регистрирани листи в РИК-Бургас.

Фокус: За хората в неравностойно положение, докога е срокът, в който могат да заявят желанието си да гласуват в подвижна избирателна секция?

Георги Михов: Хората в неравностойно положение имат право не по-късно до 14 дни преди изборният ден, а именно до 11 март да направят искане за гласуване с подвижна избирателна комисия. Ако този срок бъде пропуснат, те ще имат още една възможност да упражнят правото си на вот. Тя ще се реализира ако бъде образувана подвижна избирателна кутия в съответната община. Разбира се, предвиждат се и редица други мерки, които да улеснят гражданите в неравностойно положение. Ще има секции с достъпност за лица със затруднения в придвижването. Обичайно тези секции ще са на първия етаж, без стъпала, с възможност до тях да се достига максимално близко с автомобил. Тези мерки предстоят да бъдат обявени от РИК щом приключим съгласуването им със съответните общини.

Фокус: А в момента тече ли записването на хора, които желаят да бъдат членове в секционните избирателни комисии в област Бургас?

Георги Михов: Процедурата по попълване на съставите на секционните избирателни комисии минава през задължителни консултации с кмета на съответната община, където ще бъдат попълнени тези секционни комисии. Консултациите тепърва започват. Част от тях в някои общини са проведени. До колкото знам, от проведените консултации до тук, имаме ясни сигнали, че политическите сили постигат съгласие по отношение на ръководствата и съставите на СИК-овете, тъй като в случай, че не бъде постигнато такова съгласие или не бъде предложен състав на изборна секция, РИК има задължението да назначи тези секционни комисии, независимо от това, че липсва такова предложение. Следва да се има предвид, че ние съгласно методиката на ЦИК, сме посочили с наши решения разпределението на местата между политическите сили в съответните секционни комисии, както и разпределението на местата в ръководството на тези комисии. Спазени са принципите заложени в Изборния кодекс – да няма повече от един представител на една политическа сила в ръководството, съответно да няма мнозинство никъде в секционните избирателни комисии.

Павлина КУЦАРОВА