Георги Павлов, зам.-кмет на община Панагюрище: Създадена е необходимата организация за зимно почистване и поддържане на пътища и улици в общината

За създадената организация за зимно почистване и поддържане на пътища и улици в община Панагюрище, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар заместник-кмета Георги Павлов.

Фокус: Каква организация създавате за зимното почистване и поддържането на улиците на територията на  община Панагюрище?

Георги Павлов: В община Панагюрище имаме пътища, които са част от общинската пътна мрежа, имаме и такива, които са част от републиканската. Поддържането им се организира от Областно пътно управление, а  за тези от общинската  се грижи общината. Работим много добре с Областно пътно управление, защото пътищата се пресичат и взаимно си помагане. За зимното поддържане в населените места се грижи Общинското предприятие „Чистота“ . На разположение имаме 17 снегопочистващи машини.  Във всяко едно от осемте села имаме по една такава машина, а останалите са в града. Тротоарите и площадите се почистват отново от Общинското предприятие „Чистота“. Третират се с препарата „Айсмелт“ и сол в зависимост от местата, които се обработват. За част от общинската пътна мрежа имаме сключен договор с фирма, която почиства около 27 км от общинската пътна мрежа. Тя работи с 4 снегопочистващи машини и с един челен товарач, който е за товарене на пясък и сол. До сега нямаме проблеми, тъй като нямаше сериозни снеговалежи. Въпреки това сме създали необходимата организация.

Фокус: Предприемате ли допълнителни мерки за почистване на районите около обществените сгради?

Георги Павлов: Тези сгради са част от обхвата, който се почиства от Общинското предприятие „Чистота“. Те са включени в неговия график и няма да има проблеми при евентуални валежи от сняг.

Фокус: Кметовете на села разполагат с необходимите количества пясък и също са създали своя организация за почистване на населените места. Вие извършвате ли допълнителен контрол?

Георги Павлов: Кметовете имат своите правомощия, те са достатъчно отговорни. Осъществяват контрол, създават необходимата организация. Ние просто им помагаме, когато имат нужда от допълнителна техника или хора за зимното почистване.

Фокус: През лятото успяхте ли да приведете улиците във вид, който ще бъде удобен за почистване, т.е с изкърпени дупки, с добра тротоарна инфраструктура?

Георги Павлов: Последното благоустрояване на пътната настилка в Панагюрище и в населените места от общината беше направено пред октомври. До тогава работихме по изкърпването, направата на нови пътища и тротоари и полагането на нова асфалтова настилка. Те са в добро състояние, за да могат да се почистват безпроблемно.

Фокус: Повечето от градовете имат проблем с неправилно паркирани автомобили, които пречат на зимното почистване. Как решавате този проблем в Панагюрище?

Георги Павлов: Този проблем го има, но разчитаме на съвместната работа с КАТ и на съдействието на хората. Може да се желае още, но когато завали сняг жителите на Панагюрище проявяват разбиране и преместват автомобилите си, за да може до бъдат почистени улиците, на които живеят.

Ваня НИКОЛОВА