Георги Тимнев, експерт по безопасност на движението: Единствената причина за пътно-транспортните произшествия е липсата на умения на водачите да прогнозират

Георги Тимнев, експерт по безопасност на движението в интервю за Радио „Фокус“ – Бургас.

Фокус: Г-н Тимнев, каква е причината за толкова честите пътно-транспортни произшествия?

Г-н Тимнев: При изследване механизма на пътно-транспортните произшествия, най-честата причина е липсата на умения у водачите да прогнозират, за да не попадат в опасните ситуации. Хората – пешеходци или водачи – трябва да имат изградено поведение и начин на мислене, а не да действат, когато опасността настъпи. Отговорността да образова хората в тази насока се пада на Министерството на образованието и науката.

Фокус:  Как се изгражда такова поведение?

Г-н Тимнев: Трябва да се започне от семейството, след това в предучилищната и накрая в училищната възраст. Освен това, Министерството на образованието и науката би могло да създаде различни документации –  за кандидатите, обучавани в бюджетни учебни заведения и за кандидатите, обучавани в частни учебни заведение. Освен това, то би могло да даде алтернативни възможности на кандидатите да се подготвят и да се явят на изпити. Такова е положението в Европейския съюз. Във Франция например се провежда обучение със ситуативни клипове, като същите след това се използват за оценка и  на кандидатстващите за придобиване на свидетелство за управление на МПС. Там се дава възможност на всеки, който е завършил съответната степен на образование и е преминал обучение по пътна безопасност, да кандидатства директно за изпитите за водачи на МПС. Те са стимулирани да се явяват безплатно на теоретичния изпит в момента, в който се почувстват подготвени.

Фокус: Какво може да се подобри в България относно изпитите за придобиването на свидетелство за управление на МПС?

Г-н Тимнев: Така наречените бели стаи вече дават резултати за намаляване на корупцията при изпитите по теория. Проблемът обаче не е в охраната, а в съдържанието на тези изпити. То би могло да включва виртуално тестване уменията на водачите да се справят с различни ситуации, да могат да ги прогнозират. Също така, в съдържанието на изпитите по теория липсват насоки, относно това как да излезем от кръстовище с кръгово движение. Относно практическия изпит, ако водачите искат да се научат да паркират правилно, изпитите биха могли да започват с паркиране. Ако този етап е преминат успешно, изпитването би могло да продължи.

Фокус: Как според Вас би могло да бъде подобрено движението по пътищата на Бургас?

Г-н Тимнев: Първо, Общината би трябвало да предприеме мерки по допълнителното  осветяване на пешеходните пътеки. Също така, маркировките на кръстовище с кръгово движение, невинаги са поставени така, че един голям товарен автомобил например да се събере в лентите. Поради това леките автомобили трябва да внимават да не застават успоредно с по-голямо превозно средство, когато се намират на завой.

Най-важното е обаче е да се подобри умението на водачите да прогнозират ситуациите и да следят поведението на околните, за да избегнат инциденти. ще цитирам думите на един наш състезател по автомобилизъм: „Добрият шофьор е не този, който излиза от опасната ситуация, а този, който не я създава.“

Мария ГЕОРГИЕВА