Георги Тронков, кмет на Вълчи дол: Полагаме усилия за подобряване средата на живот в общината

Общинската администрация във Вълчи дол работи за подобряване средата на живот в региона. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна кметът на Община Вълчи дол Георги Тронков. „През 2018 година използвахме всички възможности за кандидатстване по програми, финансирани не само от Европейският съюз, но и от други министерства и организации“, отбеляза кметът. Георги Тронков допълни, че през последната година Общината успешно е приключила проектите „Активни младежи в Община Вълчи дол“ и „Грижа за достоен и независим живот“. „Стремим се с неимоверни усилия да осигурим възможност на младите хора за реализация, доколкото е възможно в настоящата икономическа обстановка. Към настоящия момент  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ участваме в проект „Работа“, а от 24 октомври 2018 година до 23 октомври 20102 година сме в процес на изпълнение на проект  по  същата Оперативна програма „Обучение и заетост“, насочен към лица с увреждания до 29-годишна възраст. От есента на 2018 върви усилена дейност по газифициране на домакинства и обществени сгради във Вълчи дол“, каза още Георги Тронков.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА