Георги Тронков, кмет на Община Вълчи дол: 18 млн. лева е стойността на проектите, които предстои да реализираме

Новоизбраният кмет на Община Вълчи дол Георги Тронков в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Тронков, спечелихте доверието на жителите на община Вълчи дол на частичните избори, които се проведоха в началото на октомври. Какви са приоритетите Ви до края на мандата?

 Георги Тронков: Приблизителните разчети сочат, че проектите, които предстои да реализираме, са на стойност близо 18 млн. лв. Държа да отбележа, че инвестиции от подобен мащаб досега не са правени във Вълчи дол. Затова е важно да създадем необходимата организация на работа и да довършим започнатото. Подобрявайки средата на живот в общината, ще създадем условия да задържим младите хора. Знаете, че все повече млади хора преоткриват уюта и спокойствието на малките населени места. Младежите обаче искат добри комуникации, условия за отдих, спорт и развлечения. Затова ще работим за обновяване на образователната инфраструктура, за създаването на съоръжения за спорт, за привличането на инвестиции, чрез които да се осигурят повече работни места и по-високи доходи. Тук е мястото да припомня, че Вълчи дол е една от малкото общини в страната, в които таксите за ясли и детски градини са отменени. Общинският съвет взе това решение, за да подкрепи младите семейства и да помогне децата да бъдат обхванати от образователната система още от най-ранна възраст. При добро взаимодействие между местната и централната власт съм сигурен, че можем да направим още много в сферата на образованието. Виждам голям потенциал и за развитието на туризма в общината. Смятам, че с изграждане на ски гардероб, с обновяване на хижата и с осигуряване на атракции, каквито очакват туристите, ски пистата може да се превърне в отлична дестинация за спорт и развлечения през зимата. Перспективи има и за развитие на музейната сбирка, която беше открита наскоро. Можем да я разширим, като покажем продукти на местните производители, изделия на традиционните за нашия край занаяти. Ще търсим съдействие и за още една линейка, която да обслужва общината. Искаме да увеличим и капацитета на социалните услуги. Много важна задача пред местната власт са и процедурите относно сметопочистването и сметоизвозването, които трябва да се финализират в кратки срокове, тъй като от новата година тази дейност ще бъде изцяло общинска. Чрез ПУДООС пък разчитаме на безвъзмездно финансиране за изграждането на общо 1079 м битова канализация на осемте улици в града, където все още няма. Така водният цикъл на Вълчи дол ще бъде напълно завършен. Благодаря за доверието, което ми гласуваха моите съграждани. Уверявам Ви, че приемам изборния резултат като отговорност. Ще дам всичко от себе си, за да оправдая доверието на хората. Знам колко е важно за един кмет да бъде в непрекъснат контакт с гражданите. Винаги съм се вслушвал в техния глас като общински съветник и председател на Общинския съвет вече втори мандат. Няма да изневеря на този принцип и като кмет.

Фокус: Предстои зимния сезон В готовност ли са училищата и детските градини, какви дейности са предприети в тази посока?

Георги Тронков: Училищата и детските градини са в готовност да посрещнат зимния сезон, всички те са обезпечени с гориво за отопление. Има медицинско обслужване и е осигурен транспорт за придвижване до и от училище до съответното населено място, където живеят децата. На територията на община Вълчи дол се намират 5 учебни заведения, като 3 от тях се отопляват с твърдо гориво, 1 се отоплява с дизелово гориво и 1 – с природен газ. Разполагаме и с 4-ри детски градини, като тук 3 са на твърдо гориво, а1 е газифицирана.

Фокус: Готова ли е общината за зимното почистване, имате ли вече сключени договори? Кои участъци в общината са най-трудни за зимно поддържане?

Георги Тронков: Общата изравнителна субсидия, постъпила в бюджета на Община Вълчи дол от Републиканския бюджет за снегопочистване е в размер на 96 900 лева. Община Вълчи дол се характеризира със сурови климатични условия в сравнение с другите общини от областта. Често има снегонавявания и поледици, от което следват затруднения с транспорта и ежедневната работа през зимните месеци. Територията на общината обхваща около 140 км пътна мрежа. От тях Общината поддържа четвъртокласните, които са 57,6 км от общата пътна мрежа. Поддържането на останалите пътища е задължение на Областно пътно управление. За поддържане на четвъртокласната пътна мрежа е подготвена техника – багер JSB с гребло, Фадрома L200. Общината разполага и с МПС-УАЗ, и два джипа, които могат да послужат допълнително при възникване на евентуални кризисни ситуации. Предстои актуализация за заповедта  на кмета за утвърждаване състава на Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В началото на следващия месец ще се проведе и заседание на щаба относно подготовката на Общината за зимния сезон. Със собствени сили и средства сме почистили банкетите на общинската пътна мрежа. Заведени са на отчет лицата, нуждаещи се от хемодиализа, самотните лица и инвалидите. Във всяко от кметствата има осигурено помещение за настаняване на закъсали и пострадали хора. Към момента кметствата се осигуряват и с дърва за отопление. Общината е закупила и 20 тона пясък, с  който да се опреснят купчинките пясък по критичните участъци. На склад има и 20 тона сол. Приключи и процедурата за изпълнител за зимно  поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационен сезон 2017/2018. До 6 ноември ще бъдат сключени договори с трите фирми изпълнители. Като най-трудни за поддържане пътни участъци през зимния сезон, мога да определя следните – Вълчи дол – Суворово, пътят Вълчи дол – Искър – Михалич – Добротич, този между селата Брестак, Караманите и Червенци, както и участъка от град  Вълчи дол до разклона за село Генерал Киселово.

Фокус: А какво е състоянието на пътищата в региона преди зимния сезон, успяхте ли да приключите ремонтите навреме?

Георги Тронков: През годината успяхме да извършим ремонти на една значителна част от общинската пътна мрежа. Значете, че нашата община е голяма – обхваща 22 населени места и е невъзможно едновременно да бъдат ремонтирани всички проблемни участъци, но състоянието на пътищата в региона е сравнително добро. Има, разбира се, какво още да се желае и ще работим за постигането му с всички сили. През тази година ремонтираните общински пътища са Караманите – село Червенци, общински път в регулацията на село Войводино, ул. „Здравец” в село Брестак, улици в село Оборище, общински път между селата Радан войвода и Генерал Колево, улици в село Стефан Караджа, общински път село Ген. Киселово – Звънец- Страхил. Работено е и по улици в село Калоян, улици в „Ромски квартал” на село Есеница, ул. „Ал. Стамболийски” в град Вълчи дол. Цялостно бе асфалтирана  ул. „Витоша” в град Вълчи дол.

Фокус: Как се движи изпълнението на бюджета тази година – постъпления от данъци и такси?

Георги Тронков: Актуализиран, бюджетът на Община Вълчи дол за 2017 година бе одобрен от Общинския съвет в размер на 9 162 152 лева, от които 5 441  893 лева – в делегираните от държавата дейности и 3 720 259 лева – в местни дейности. Събраните данъчни приходи към 30 септември са в размер на 444 803 лева, при план от 604 814 лева, или 73,54% изпълнение. Постъпленията от неданъчни приходи – приходи и доходи от собственост, общински такси и др., за същия период са на стойност 978 930 лева, при план 1 479  320 лева, или 66,17% изпълнение.

Фокус: Проектобюджет за следващата година?

Георги Тронков: Проектобюджетът на Община Вълчи дол за 2018 година е в процес на подготовка и съставяне.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА