Георги Тронков, кмет на Община Вълчи дол: 877 са учениците в училищата през новата учебна година, в детските градини са записани 231 деца

Георги Тронков, кмет на Вълчи дол

Георги Тронков, кмет на Община Вълчи дол, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Тронков, колко са училищата на територията на община Вълчи дол и как се подготвихте за новата учебна година?

Георги Тронков: Оживено е във Вълчи дол и населените места в общината. Ученици, родители и учители трескаво се подготвят за новата учебна година. Учениците в училищата през новата учебна година ще бъдат 877, а децата в детските градини ще бъдат 231. На територията на община Вълчи дол има пет училища, от които средно училище, две обединени училища, основно училище и професионална гимназия. Това са СУ „Васил Левски”, Вълчи дол, ОбУ „Свети Иван Рилски”, село Червенци , ОбУ „Васил Левски”, село Михалич, ОУ „Климент Охридски”, село Стефан Караджа и Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство, село Стефан Караджа. Училищата са общински. СУ „Васил Левски” в град Вълчи дол започна учебната 2018/2019 година с 395 ученици, а първокласниците са 31. Училището разполага с два учебни корпуса, два физкултурни салона, стол за хранене, актова зала, библиотека, два ресурсни кабинета, логопедичен кабинет, кабинет на психолога, стая за занимания по интереси, учителска стая, стая на директора, медицински кабинет. Преди началото на учебната година са извършени текущи ремонти, като измазване и боядисване на стаи, санитарни помещения и физкултурен салон. 13 първокласници прекрачиха прага на обединеното училище „Васил Левски“ в село Михалич. Учениците, които ще се обучават в учебното заведение през учебната 2018/2019 година са общо 151. Училището разполага с 12 класни стаи, стая на директора, стая за учители, медицински кабинет, столова, библиотека, компютърен кабинет, физкултурен салон и методически кабинет. Преди началото на новата учебната година е извършено частично боядисване на всички класни стаи. В две от класните стаи е поставен гипсокартон на таваните, извършени са и текущи ремонти на санитарните помещения. 18 са първокласниците в обединеното училище в село Червенци. Общо 140 ученици ще се обучават в учебното заведение през тази учебна година. Училището разполага с 11 класни стаи и кабинети, директорска стая, стая за учителите, медицински кабинет, компютърен кабинет, библиотека, физкултурен салон, столова, и работилница. През летните месеци е ремонтирана е козирката на входа на училището. Освежени са и класните стаи на основно училище „Климент Охридски“ в село Стефан Караджа. В училището тази година ще се 70 ученици, от тях 10 са първокласници.

Фокус: А професионалната гимназия?

Георги Тронков: В училището тази година ще се обучават 121 ученици. Гимназията разполага с 6 класни стаи, кабинет на директора, кабинет за учителите, кабинет по информационни технологии, кабинет по безопасност на движението, както и учебни работилници. В гимназията се изпълнява проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа – Община Вълчи дол”, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година. Проектът е насочен към подобряване и развитие на образователната инфраструктура, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и подкрепа на образователната инфраструктура на учащи в неравностойно положение. Общата цел на проекта е да се осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство с. Стефан Караджа, община Вълчи дол.

Фокус: Колко деца са записани в детските градини в общината?

Георги Тронков: Четири са детските градини на територията на общината, от година детските заведенията са безплатни. Това са ДГ „Здравец” във Вълчи дол, ДГ „Звездица” в село Стефан Караджа с филиал в село Червенци, ДГ „Слънце” в село Михалич с филиал в село Есеница и ДГ „Надежда Крупская” в село Генерал Киселово. ДГ „Здравец” във Вълчи дол се посещава от 121, като петгодишните деца са 36, а шестгодишните –  29. Детското заведение разполага с 6 занимални, 6 спални, 6 санитарни помещения, физкултурен салон, самостоятелна кухня, млечна кухня, лекарски кабинет, стая на директора, стая на домакина, пeрално помещение, като през летните месеци е извършено е текущо освежаване. ДГ „Слънце” в село Михалич се посещава от 23 деца, а филиалът в село Есеница – от 14 деца. Всички помещения в сградата са освежени, поставени са и камери за външно наблюдение и предпазен парапет. В сградата съществува кухненски блок, на който предстои основен ремонт. Освежени са и всички помещения във филиала в село Есеница, премахнати са стари дървени плоскости от стените, поставен е ламинат в занималнята, подменено е и гишето между разливочната и занималнята с PVC. Закупени са магнитни дъски  с букви и образователни табла и за основната сграда, и за филиала. 35 деца посещават детската градина в село Стефан Караджа, а 15 деца са записани във филиала в село Червенци. Основната сграда в село Стефан Караджа разполага с две занимални, спалня, различовна, стая на директора, склад и две санитарни помещения. Подменени са смесители и кранчета в санитарните помещения. Сградата на филиала в село Червенци разполага със занималня, спалня, разливочна, склад и санитарно помещение. ДГ „Надежда Крупская” в село Генерал Киселово се посещава от 23 деца. Разполага със занималня, спалня, стая на домакина, стая на директора, санитарни помещения, разливочна и кухня, която се намира извън сградата на детската градина, но се използва от заведението. Измазани и боядисани вътрешно са всички помещения.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА