Гергана Сандъкчиева, ТИЦ-Петрич: Естествените кестенови гори в резервата „Конгура“ са на възраст над 200 години, а отделни дървета са на над 500 години

Петрич. Естествените кестенови гори в резервата „Конгура“ са на възраст над 200 години, а отделни дървета са на над 500 години. Това каза за Радио „Фокус“-Пирин Гергана Сандъкчиева, служител в Туристически информационен център-Петрич. „Биологичното биоразнообразие на резервата е изключително голямо и ценно. На територията му са установени 429 вида растения, от които – 11 редки и в цяла България само в резерват „Конгура“ може да се види прекрасната теменуга, която е обявена за застрашен от изчезване вид. Животинският свят в резервата е доста богат и е разнообразен. Срещат се сърна, дива свиня, заек, лисица, голям ястреб, сокол орко, скален орел, черен кълвач и други защитени от закона видове“, коментира тя. Сандъкчиева отбеляза, че посещението в резервата се осъществява с разрешение от Министерството на околната среда и водите, но трябва да се координира и с РИОСВ-Благоевград, защото резерватът е територия с широк природозащитен режим. Тя уточни, че в него се забраняват всякакви дейности, с изключение на охрана, посещение с научна цел, преминаване на хора по маркирани пътеки, тъй като е важно да не се разрушава екосистемата. Гергана Сандъкчиева каза още, че в горите може да се влиза и за потушаване на пожари и санитарни мероприятия, в следствие на природни бедствия.

Натали СТЕФАНОВА