Гергана Сандъкчиева, ТИЦ-Петрич: Резерват „Конгура“ е разположен на територията на Природен парк „Беласица“

Петрич. Резерват „Конгура“ е разположен на територията на Природен парк „Беласица“ и е в най-североизточната част на планина Беласица. Това каза за Радио „Фокус“-Пирин Гергана Сандъкчиева, служител в Туристически информационен център-Петрич. „Намира се в землището на Петрич и е с надморска височина от 600 до 1950 метра, като най-високата му точка е връх Конгур. За резерват е обявен през юни 1988 година с цел съхраняването на най-характерните за Беласица естествени и горски екосистеми от обикновен кестен и обикновен бук, както и за местообитанията на редки, застрашени от изчезване растителни и животински видове. Площта на резервата е приблизително 1317 хектара и се охранява от РИОСВ-Благоевград“, уточни тя. Гергана Сандъкчиева допълни, че в резервата с площ от 285 хектара се намира и обявената за защитена местност Бабите. По думите й от научно-приложна гледна точка с разнообразието си и с уникалните си кестенови гори, резерват „Конгура“ е сред 10-те най-ценни резервати в България и е включен в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

Натали СТЕФАНОВА