Гимназията по туризъм във Велико Търново намери своите нови партньори в Болград

Снимка: ПГТ "Д-р Васил Берон"

Велико Търново.  ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново посрещна  групата от Украйна, съобщиха от учебното заведение. „Към корените на предците – история, традиции, образование, култура“  беше темата на конкурс за учениците от Болградската гимназия и средното училище в село Городне, Украйна. Организатори на конкурса – Областна управа, Сливен; Община, Сливен и Фондация „Памет“ реализираха наградата за победителите – екскурзия до България. Програмата на пребиваването включва посещение на училища, музеи, кметства в Котел, Сливен, село Желю войвода, Велико Търново, Димитровград и Хасково.

Юлия Гейдарова и Мария Бурлакова от Болградската гимназия и Вероника Констанатинова, Анна Хинева и Марина Щърбулова от село Городне бяха в час по български език и литература заедно с учениците от XIв клас. С Флорина Борисова, учител по български език и литература и главен учител по общообразователна подготовка, учениците обсъждаха цикъла „Под манастирската лоза“ на Елин Пелин.

Ръководството на Гимназията по туризъм и авторът на книгата за Васил Берон „В пантеона на безсмъртието“, учителят по история – Георги Димитров, се срещнаха с ръководителите на победителите в конкурса – Снежана Скорич, директор и Наталия Кара, заместник-директор на Болградската гимназия, както и с Мария Пинти, директор и Марина Константинова, учител по български език и история от средното училище в село Городне. Срещата не е случайна. Доктор Васил Берон е петият директор на Болградската гимназия. А Гимназията по туризъм е единственото училище в България, което носи името на д-р Васил Берон.

Пред украинските гости, учениците от XIв клас представиха „Берон и Конституцията“. Презентацията е посветена на 140 годишнината от създаването на Търновската конституция и приносът на Васил Берон и до днес, в Конституцията да фигурира добавката „безплатно образование“, а не само задължително.

Учениците от Хв клас, специалност „Туристическа анимация“  запознаха украинските гости със забележителностите на Велико Търново. Пешеходният тур „Възраждане“ е единият авторски проект на учениците от специалността за тази учебна година, вторият е „Второ български царство“. Реализацията на екскурзоводските турове е свързана със сериозна предварителна подготовка – проучване исторически източници;  разработване на беседи, съгласно правилата и особеностите на различните групи туристи. Използването на екскурзоводското оборудване допълва усещането за професионализъм, както в младите екскурзоводи, така и в техните малки приятели от основните училища. Екскурзоводите на гостите от Украйна бяха Гергана Терзиева, Диамира Кирилова, Красимира Георгиева, Радослав Кирилов и Мартин Немцов, подготвени от Снежана Стефанова, учител по екскурзоводство.

През есента на 2018, Елисавета Петрова от IXа клас и инж. Славка Проданова посетиха  Болградската гимназия и средното училище в село Городне. Екскурзията бе награда за есето на Ели „Петият директор“. С него тя се класира на второ място в Национален конкурс, посветен на 160 години от създаването на Болградската гимназия.

И трите училища подготвят плановете за бъдещи съвместни дейности.