Гинко Петров, кмет на с. Винарово: Над 800 дка лозя се обработват в землището на селото

Гинко Петров, кмет на с. Винарово в интервю за Радио „Фокус“ – Видин

Радио „Фокус“: Колко декара са лозовите площи, които се обработват в землището на селото?

Гинко Петров: Ние сме винарски район, в нашите лозови масиви се отглежда един от най-търсените сортове във винарската индустрия – „Мускат Отонел“, който е бяло грозде. Отглеждаме около 800 дка лозови масиви и пустеещи – няма. Но, трябва да кажа, че преди промените районът е бил специализиран единствено в отглеждането на грозде и е имало 20 000 дка с лозя.
Радио „Фокус“: Какво стана с тези лозя, те не са ли пустеещи?
Гинко Петров: Не. Земята се върна в реални граници. Част от хората продължиха да обработват лозята си, други дадоха по аренда земята си на зърнопроизводители, трети създадоха зеленчукови градини. Запазиха се 800 дка лозя и те се обработват. През последните 5 години започна възраждането на лозаро-винарската промишленост в региона. Изгради се и винарска изба в селото, която е отбелязана на Картата на виното в България.

Радио „Фокус“: А защо отглеждате „Мускат Отонел“? В този регион традиционен сорт е „Гъмза“-та, а напоследък – „Каберне“, „Мерло“.

Гинко Петров: “Мускат Отонел“ е бял винен сорт грозде. Днес във Видинска област се среща само в землището на село Винарово. Местен лозар през 1985 година засажда първите декари с лозови пръчки. Всички са очаквали с нетърпение реколтата, но се оказва, че виното, произведено от този сорт надминава очакванията им. И така във Винарово започва да се отглежда „Мускат Отонел“. В първите години след 1990 година идваха камиони от цялата страна да товарят от нашето грозде. Фирмите се надпреварваха да капарират продукцията на местните производители. Но, десетина години по-късно винарските изби започнаха да създават свои лозови масиви, отгледаха си и масиви с този сорт. Този сорт е сравнително устойчив на суша, студ и сиво гниене.

Радио „Фокус“: Каква реколта очаквате тази година?

Гинко Петров: Добра, при добро гледане на лозята, разбира се. Но, по-малко от 600 кг. от декар няма да паднем. А, заради горещините захарното съдържание на гроздето е близо 24 %. Белите сухи вина, произведени от този сорт са висококачествени, има и много добри десертни вина. Ще започнем да берем на 5 септември – при сухо време и добра захарност.

Радио „Фокус“: Има ли реализация на продукцията?

Гинко Петров: Търсено е гроздето ни, но, все по-малки фирми го изкупуват. Местните лозари продават на Видинския пазар. По-голяма част от местните хора си имат постоянни клиенти – идват на място и купуват гроздето. Цената и тази година ще бъде около 1 лв. за килограм грозде, такава е цената и през миналата година. Все по-трудно става с реализацията на гроздето – по-малко фирми го изкупуват, а и хората се отказват да си правят домашно вино. Нямаме пустеещи лозя единствено заради местната винарна, която гледа масивите.

Радио „Фокус“: Успяват ли местните хора да реализират доходи само от лозарството?

Гинко Петров: Да. Трудно е, много работа се изисква и то тежка работа, голяма част, от която е ръчна. Доходите при добра година са добри. Имаме семейства, които имат 30-40 дка лозя. Те имат добри доходи, но и работата е много. Понякога се налага да се ползва и наемен труд, трябва да търсиш хора, които да свършат работа. При нас населението застарява, трудно се намират млади хора за земеделска работа. Но, това е поминък, от който местните хора няма да се откажат.
Анна ЛОЗАНОВА