Гинче Караминова, областен управител на Пазарджик: На път сме да осъществим идеята за откриване на медицински колеж в Пазарджик

В края на 2016 година Радио „Фокус” – Пазарджик разговаря с областния управител на област Пазарджик Гинче Караминова за важните проекти, които се реализират в региона и за предстоящи инициативи през следващата година.

Фокус: Госпожо Караминова, какво се случва в областта по Националната програма за енергийна ефективност?

Гинче Караминова: По Националната програма за енергийна ефективност в област Пазарджик са сключени 60 договора за средства от Българската банка за развитие. Най-много сключени договори има в Пазарджик – 36, във Велинград са 6, в Панагюрище – 5, в Септември – 4, по 3 в Брацигово и Пещера и един в Стрелча. В четири общини – Лесичово, Батак, Ракитово и Сърница няма обекти за саниране по енергийната програма, а регистрираните в областната управа сдружения на собствениците са 69. От тях 63 са проявили интерес за финансова помощ, документите на всички са одобрени и са сключени договори. Общият брой на допустимите за обновяване сгради в Пазарджишко е 176. Тук е мястото да припомня, че Националната програма за енергийна ефективност допуска за саниране многофамилни жилищни сгради с различен тип строителство.

Фокус: Предстои обособяване на ВиК асоциация за областта. Колко общини са се включили до момента в нея?

Гинче Караминова: Община Стрелча последно се присъедини към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация“ – ЕООД, гр. Пазарджик, като с това общините в областта станаха общо пет. По-рано през годината подобно решение взе и Общинският съвет в Панагюрище. На предстоящо заседание на общото събрание на Асоциацията през месец януари ще бъде обсъдено и прието решение за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите с ВиК оператора – „ВиК – в ликвидация“ ЕООД, Пазарджик на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия, включваща общините Лесичово, Пазарджик и Септември. Този договор се разработва от МРРБ и ще бъде предоставен на ВиК асоциацията и на „ВиК – в ликвидация“ ЕООД Пазарджик. Проведохме много срещи с кметовете на общини в региона, за да разясним нуждата от присъединяване към Асоциацията. На този етап категорично нежелание да го направят е заявено от общините Батак и Ракитово. Това обаче ще ги лиши от възможността да участват с проекти по програма „Околна среда“ 2014/2020. Мотивът на двете общини е, че услугата им ще поскъпне, но до поскъпне ще се стигне при всички случаи, защото към всички общини ще бъде поставено условие за пречиствателна станция. 28-те операторите в страната ще бъдат обособени през следващата година и Пазарджишка област може да се окаже само с 5 или 6 общини в Асоциацията на обособената територия, но това не е пречка тя да функционира.

Фокус: Докъде стигнаха действията за разкриване на филиал на Медицински университет – Пловдив в Пазарджик?

Гинче Караминова: Със сигурност предстои разкриването на такъв филиал, като в него ще има обучение по три специалности –  „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Рехабилитатор”. Преди няколко години беше закрит съществуващия колеж за детски учителки в областния град. Този колеж притежаваше сгради като учебен корпус и общежитие. Ние решихме, че е важно те да не останат да се рушат, а да бъдат обновени и в тях отново да се обучават млади хора. Тъй като на пазара на труда има голяма ниша точно от медицински специалисти, направихме няколко срещи с управители на лечебни заведения и с представители на Сдружението на хотелиерите във Велинград, на които разговаряхме за нуждата от такова обучение. Миналата година, с предишния областен управител на Пазарджик Трендафил Величков, бе подписан меморандум с Медицински университет – Пловдив. В него заложихме задължително да има Съвет на настоятелите с участието на дарители, представители на лечебните заведения  и на Областната администрация в Пазарджик, които да наблюдават управлението на бъдещото учебно заведение. Желанието ни е да има прилив на повече млади хора. В област Пазарджик е единственото висше училище по агробизнес и развитие на регионите, но е необходимо да има поне още едно, което да предлага обучение по специалности, важни за местния пазар на труда. С няколко решения на Министерски съвет свободният сграден фонд бе предоставен на Медицински университет – Пловдив. Базата е поддържана, но ще се наложи ремонт. Университетът има заделен ресурс за този ремонт, като се надяваме и държавата да отдели средства, тъй като това е държавна политика. Ако бизнесът помогне, сградите ще се ремонтират по-бързо и ще може още от следващата учебна година да започне прием на студенти за обучение на сестри, акушерки и рехабилитатори. В началото ще бъде като изнесено обучение и се надяваме в следващите години да се превърне във филиал на Медицински университет – Пловдив, тъй като такава беше първоначалната идея.

Фокус: Областна администрация – Пазарджик работи по различни проекти. Може ли да откроим някои от тях?

Гинче Караминова: Областната администрация е партньор по международен проект, насочен към хора с увреден слух. Финансирането на дейностите е по програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. Проектът EVOTION е високо иновативен, свързан с прилагане на математически модел за генериране на варианти на политически решения в областта на здравеопазването, със специален фокус върху слуховите увреждани. Очаква се да има както социален, така и здравен, и икономически ефект. Областната управа обсъди с Районната здравноосигурителна каса, Регионалната здравна инспекция и Регионалната дирекция за социално подпомагане подаването на данни от тяхна страна, за да може да се изгради онлайн платформа и да се пристъпи към въпросния математически модел, след което ще се вземат и чисто политически решения. Област Пазарджик е един от общо 15-те партньори по проекта. Участниците са от 8 държави – Англия, Дания, Швейцария, Италия, Хърватия, Полша, България, Гърция, от които 12 са университети и научни институти. Областна администрация Пазарджик е единствен партньор от българска страна и ще участва в изпитанията на математическия модел. Проектът е с продължителност три години, а бюджетът на областна администрация Пазарджик е 140 хиляди евро.

Фокус: Да погледнем и към следващата година. Какво предстои в най-близък план?

Гинче Караминова: По предложение на Областния съвет по култура, Област Пазарджик ще бъде съпътстваща на Пловдивска област при реализацията на проекта „Пловдив – Европейска столица на културата 2019”. Това предложихме на Регионалния съвет по развитие на Южен централен район, което означава, че ще получим от всички общини в Пазарджишко предложения за съпътстващи културни събития. Ние получаваме вече такива предложения. Мога да кажа, че всички общини се включват с голямо желание. В този проект ще участват областите, съседни на Пловдив и за нас ще е голяма чест също да се включим.

Теодора ДИМИТРОВА