Гл. инспектор Стефан Стефанов, ГДПБЗН: 129 служители и 33 пожарни автомобила ще гарантират сигурността около храмовете в празничните дни

Във връзка с предстоящите празници- колко обекта са проверени от пожарните екипи, има ли констатирани нарушения и как ще се гарантира сигурността ни? Отговорите на тези и други въпроси търсим от главен инспектор Стефан Стефанов, началник сектор „Превантивна дейност“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

 

Водещ: Инспектор Стефанов, към днешна дата колко точно са проверените обекти?

Стефан Стефанов: Към днешна дата обектите, които са проверени са 1607. Основно това са църкви, параклиси и други места, където ще има струпване на хора за отбелязване на великденските празници. Също така, в близост са проверени и места за настаняване, където хората ще използват малко по-продължителния почивен период, за да отморят.

Водещ: За какво най-зорко следяха пожарните екипи?

Стефан Стефанов: При проверките е обърнато основно внимание на условията за безопасна евакуацията на хората, евакуационно осветление, евакуационни изходи, тяхното състояние, евакуационни пътища, обозначаване на евакуационните пътища, незаключване на евакуационни изходи. Също така е проверена във всеки един обект организацията на хората, които трябва да изпълняват своите задължения в извънредна ситуация, в случая на пожар, проверени са документите, които са съставени в тази връзка – дали са актуални, дали хората знаят своите задължения. Допълнително от църквите и манастирите персоналът е инструктиран, за да припомним правилата за действие, дадени са указания за ръководителите на обекти за особено внимание по време на празниците. Проверени са също така уредите за първоначално пожарогасене, вътрешни пожарни кранове, пожарогасители – дали са технически изправни, дали са обслужени, дали са в достатъчно количество и на точните места, където трябва да бъдат. Общо взето това е акцентът, който е проверяван – състояние на електрически инсталации, общо състояние на обекта, дали има някаква промяна, която би могла до доведе до възникване на инцидент. За наша радост констатираните нарушения не са сериозни. Те са свързани с обслужване или неизправност на евакуационно осветление, тоест, подмяна на батерии, създаване на организацията, инструктажи отново да бъдат извършени, обслужване на пожаро-технически съоръжения точно навреме, когато има нужда да бъдат направени – те трябва да бъдат направени един път в годината. За това са връчени 243 писмени разпореждания и 1 съставен административен акт за установяване на нарушение.

Водещ: Да, за щастие няма сериозни нарушение. Традиционно обаче кои са най-рисковите обекти, които по-сериозно подлежат на проверка и на следене? Казвате, освен храмове и църкви са проверявани и други – места за настаняване.

Стефан Стефанов: Разбира се, обществените места проверяваме във всяка една тематична проверка, било то за великденските празници, било то за гергьовските, за Коледа, за Нова година. Това са едни циклични проверки на ГДПБЗН, които не са част от планираните през годината проверки – те са извънредни, допълнителни точно с цел да гарантираме безопасност на хората по време на тяхното свободно време.

Водещ: Продължават ли проверките към днешна дата?

Стефан Стефанов: Да, продължават, но основните проверки са приключени. Проверките, които ще продължат, това ще бъдат основно по-задълбочени такива на обекти от национално значение. Те са планирани предварително още от миналата година. Така че специално за празниците нещата са подредени. За осигуряване на безопасността на хората допълнително са предвидени дежурства на място на 129 служители на ГДПБЗН, както и изнесено дежурство на 33 пожарни автомобила.

Водещ: Празниците у нас, като че ли минават без сериозни инциденти. Кои обаче са най-честите причини за инциденти в точно ето такива празнични дни и струпване на много хора?

Стефан Стефанов: Това, което е набелязано във времето като инциденти, които са се случили, това е възможността паленето на свещи около храмовете и принасянето им в къщи, работа с открит огън в близост до горими предмети, понякога да доведе до запалвания на дрехи, запалване и обгаряне на коса и такива подобни ситуации. Те са изключително важни, тъй като при една такава ситуация първото нещо, което трябва да направим е да не изпадаме в паника и по най-бързия начин да загасим горенето, използвайки каквото имаме под ръка, някаква дреха или шише с вода, ако имаме в себе си. Така че инцидентите, слава Богу, през годините са дребни, основно са от този характер, свързани са изключително с открития огън. Случва се подобни инциденти да предизвикат пожар вкъщи. Така че използвайки свещи, използвайки и ароматни свещи или други в къщи не трябва да остават без наблюдение и в близост до горими предмети, където могат да предизвикат пожар.

Водещ: В тази връзка в празничните дни отчита ли се завишение на битовите пожари?

Стефан Стефанов: В празничните дни и през този сезон се отчита завишение на полските пожари. Основните причини са засиленият трафик по пътищата у нас и повишеният туристопоток. Хубавото време, разходките сред природата водят по-скоро до увеличение в броя на полските и горски пожари.

Водещ: Да, очевидно не само след празниците работата за вас продължава, особено с наближаването на летния сезон, който знаем традиционно е сред най-рисковете. Как тече подготовката за него?

Стефан Стефанов: Подготовката за летния пожароопасен сезон вече приключи. Създадена е необходимата организация. В момента продължават, но са в своя край проверките съвместно с Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция по горите също е изпълнила своите планирани пожарозащитни мероприятия. Създали сме една обща организация за информационно разяснителна дейност по време на пожароопасния сезон също с Министерство на земеделието, и с други наши партньори. Изпратени са всички необходими документи, които касаят действия на органи, организации и фирми, чиито действия са свързани с риск при работа – почистване на сервитутни ивици на пътищата, забрана на почистване с неизправна техника на пасища и редица други такива изисквания, които трябва да бъдат пазени. Просто подсещаме организациите да извършат своята работа, след това ще направим и проверки.

Водещ: Можем ли да сме сигурни, че ще има достатъчен брой екипи и техника за този сезон?

Стефан Стефанов: Да, можем да бъдем сигурни, че ще има достатъчен брой екипи и техника за този сезон. Разчитаме и на благоразумието на хората. Отново напомням, че в почти цялата страна е обявен пожароопасен сезон и е забранено паленето на огън в горския фонд, природните паркове. И там, където има установени места за палене на огън – екопътеките и местата за отдих – те са обезопасени, но въпреки това ние трябва да се подготвим предварително, да можем да реагираме, ако нещата  излязат от контрол.

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА