Гл. инсп. Георги Петров, ГДПБЗН: На световно ниво все по-голямо значение се отдава на превантивните дейности за предотвратяване на бедствия

На световно ниво все по-голямо значение се отдава на превантивните дейности за предотвратяване на бедствия или ако няма такива възможности, негативните последствия да са сравнително по-малки. Това каза за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ гл. инсп. Георги Петров, началник на сектор „Намаляване на риска от бедствия“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във връзка с подписания с Министерството на околната среда и водите договор за надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реакция на рискове от природни бедствия.

„Това е доста амбициозен проект, наистина ще бъдат предизвикателство за нас следващите 4 години, но съм сигурен, че ще се справим повече от добре. Целта му е да се оптимизират процесите по превенция, готовност и реагиране при наводнения и свлачища, както и да се извършат анализи и оценки на различните рискове“, уточни той.

Гл. инсп. Петров очерта основните дейности, заложени в проекта, чийто срок е 48 месеца. „Една от основните дейности е свързана с изготвянето на предложение на Национален план за управление на риска от бедствия, който се базира на оценки на риска и отчита вероятните въздействия на промените в климата. Днес това е доста актуален и дискутиран въпрос и няма как да не се съобразим с тези тенденции. Тази дейност ще бъде реализирана благодарение на 5 поддейности. Първата от тях е свързана с диагностика и разработване на пътна карта, която откроява необходимите действия за засилване на управлението на риска от бедствия. Ще направим преглед на законодателството. Идеята е да се идентифицират пропуските и слабите страни или там, където имаме затруднения, за да можем в бъдеще адекватно да предприемаме мерки, които да ни помогнат в тези процеси“, обясни той.

По думите му много важна дейност, която вече се изпълнява, е събиране на исторически данни за нанесени щети и загуби от бедствия и разработване на концепция за бъдещо събиране на тези данни. „Заложили сме амбициозен срок от 100-150 години да видим какви бедствия са се случвали у нас, от какво най-често е засегната България“, обясни гл. инспектор Петров.

Третата дейност е свързана с разработването на национален профил на риска от бедствия в страната, добави той. В рамките на проекта се предвиждат обучения за представители от отделните министерства, ведомства и организации на местно ниво, като целта е да се подобри разбирането на органите на изпълнителната власт за управлението на риска от бедствия, отбеляза главният инспектор.

Друга основна дейност по проекта е техническото обезпечаването на националния и регионалните оперативни центрове. „За целта се предвиждат 64 мобилни комуникационни системи и общо 1024 броя лични предпазни средства. Личната безопасност при изпълнение на служебните задължения на нашите служители е един от основните приоритети. Този проект е още едно доказателство, че ние сме последователни в своите действия“, поясни той.

Проектът е показателен и за доброто сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, допълни гл. инсп. Георги Петров. „Редица проекти бяха изпълнени благодарение на него. Вярвам, че ще продължим да работим със същото желание и ефективност и ще постигаме в бъдеще още по-добри резултати“, обобщи той.

Веселка ИВАНОВА