Гл. инсп. Николай Николаев, РСПБЗН – Бургас: Наблюдава се увеличаване на лъжливите повиквания за пожар в Бургас през 2019-а година

Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с главен инспектор Николай Николаев, началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас (РСПБЗН) във връзка с регистрираните през 2019-а година пожари на териториите, обслужвани от районната служба, както и най-честите причини за тях

Фокус: Главен инспектор Николаев, какво сочи статистиката по отношение на регистрираните през 2019-а година пожари в Бургас?

Гл.инсп. Николай Николаев: Службата, която ръководя – I-ва Районна служба за Пожарна безопасност и защита на населението – Бургас, разделяме на три територии – град Бургас, но не цялата община, община Созопол и община Малко Търново. Статистиката, която сме подготвили, сочи, че през 2019-а година на територията на град Бургас, обслужвана от нашата служба, регистрираните произшествия са 539 на брой. Това е с около 60 произшествия по-малко спрямо предходната 2018-а година. Основната причина за по-малкия брой произшествия е по-малкото помощни операции и по-малкото отводнявания, които сме извършили. Отводняванията са с близо 100 по-малко. Тази година сушата бе по-голяма, не валеше толкова много дъжд, а оттам се намали и броят на отводняванията. Като общо, броят на пожарите е приблизително еднакъв за последните две години. Освен това, през 2019-а година се наблюдава увеличение на лъжливите повиквания. Съществува телефон 112, който се явява филтър на сигналите и успява да отсее една част от лъжливите повиквания, но въпреки това на обслужваната от нас територия в Бургас за миналата година те са 46 на брой, докато през 2018-а година са били 28. Що се отнася за територията на община Созопол, броят на произшествията е увеличен през 2019-а спрямо 2018-а година. Сравнително еднакво е натоварването – наброяваме 123 произшествия там. Лъжливите повиквания в Созопол са 9 – малко повече в сравнение с 2018, когато са били 4. Помощните операции са 31 на брой или с 9 повече спрямо 2018-а година. Пожарите на територията на тази община са приблизително еднакъв брой – 70 през 2019, спрямо 83 – през 2018-а. Мога да кажа, че в Созопол регистрирахме немалък брой помощни операции, свързани с пътнотранспортни произшествия. През 2017-а година в община Малко Търново произшествията бяха повече на брой, тъй като тогава се налагаше доста да се отводнява. Общият брой на произшествията през 2019-а година на територията на тази община са 32, което е по-малко в сравнение с 2018-а, когато са били 44. Що се отнася до загинали и пострадали, имаме един пострадал през миналата година, което е сравнително по-малко спрямо предходни години. Можем да кажем, че пострадалите по време на пожар са много по-малко през 2019-а година.

Фокус: Коя е най-честата причина за пожар през изминалата година?

Гл. инсп. Николай Николаев: Небрежността в човешките действия е основната причина. Небрежността при палене на огън, незагасена цигара или палене на стърнища. Има случаи на небрежност, има и умишлени действия, но всичко това е следствие на човешката дейност. Има случаи на небрежност при боравене с отоплителни, нагревателни уреди – печки и газови котлони. Много често имахме случаи, при които причината бе неправилното боравене с  туристически газови бутилки по време на къмпингуване. Невниманието при използването на всички тези уреди е много честа причина за възникване на пожар.

Фокус: Службата реализира множество инициативи, свързани с превенцията на тези инциденти през 2019-а година. Към какво ще са насочени усилията Ви през настоящата година?

Гл. инсп. Николай Николаев: Продължаваме и през тази година да разчитаме страшно много на превенцията. Ще отбележим нашия професионален празник с една сериозна кампания, насочена към децата – ще организираме детски състезания. Целта ни е да обучим колкото се може повече деца. Освен това, ще продължим да организираме срещи в пенсионерките клубове, където да представяме презентации и да разясняваме правилата на Пожарна безопасност. Направили сме брушури, които да разпространяваме сред възрастните хора, тъй като голяма част от пожарите възникват именно при тях – както при тези, които се отопляват на дърва, така и при тези, които използват електроуреди, тъй като могат да ги забравят включени. И тъй като най-много пострадали граждани има сред възрастното население, през последните две години сме насочили усилията си към тях. Също така, нашата Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ стартира един прекрасен проект за обучение на населението. Ние, като служба, активно участваме в този проект, като провеждаме обучения в построения в Бургас център. Тук се обучават деца от 4-ти до 12-клас. Вече успяхме да обучим немалко ученици през 2019-а година, а имаме планирани обучения и до месец  март тази година. Възрастните също се обучават в този проект, като се запознават с действията при наводнение. Това са кампании, с които ще продължим и през настоящата година.

Мария ПОПЧЕВА

Гл. инсп. Николай Николаев, РСПБЗН – Бургас: Наблюдава се увеличаване на лъжливите повиквания за пожар в Бургас през 2019-а година

Бургас. Наблюдава се увеличаване на лъжливите повиквания за пожар в Бургас през 2019-а година. Това каза за Радио „Фокус“-Бургас гл. инсп. Николай Николаев, началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас (РСПБЗН).

„Съществува телефон 112, който се явява филтър на сигналите и успява да отсее една част от лъжливите повиквания, но въпреки това на обслужваната от нас територия в Бургас за миналата година те са 46 на брой, докато през 2018-а година са били 28“, отбеляза гл. инсп. Николаев. Той добави, че увеличение в това отношение се наблюдава през изминалата година и на територията на община Созопол – 9 през 2019-а, 4 през 2018-а година.

„През 2019-а година на територията на град Бургас, обслужвана от нашата служба, регистрираните произшествия са 539 на брой. Това е с около 60 по-малко спрямо предходната 2018-а година. Основната причина за по-малкия брой произшествия е по-малкото помощни операции и по-малкото отводнявания, които сме извършили. Отводняванията са с близо 100 по-малко. Тази година сушата бе по-голяма, не валеше толкова много дъжд, а оттам се намали и броят на отводняванията. Като общо, броят на пожарите е приблизително еднакъв за последните две години“, допълни още гл. инсп. Николаев. Според него може да се заключи още, че пострадалите по време на пожар през 2019-а година са много по-малко на брой.

Мария ПОПЧЕВА