Гл. инсп. Пламен Генчев, РС ПБЗН – Габрово: С настъпването на коледните и новогодишните празници рискът от пожари се повишава

Необмисленото и невнимателно използване на увеселителните пиротехнически изделия често предизвиква пожари и може да причини тежки наранявания. За да бъде празникът наистина весел и без нежелани инциденти, в интервю за Радио „Фокус“ – Велико Търново началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово гл. инсп. Пламен Генчев даде някой препоръки.

Фокус: Коледа и Нова година е периодът, в който се увеличават битовите инциденти. Какви противопожарни мерки трябва да спазват гражданите?

Гл. инсп. Пламен Генчев: Да. Така е. С настъпването на новогодишните празници се повишава и рискът от пожари, както и свързаните с тях инциденти. Вероятността за възникване на пожари се засилва както на обществени места, така и в частните домове. Предпоставки за тези произшествия е използването на различните видове украси, използването на бенгалски огън, фойерверки, на сценични и други пиротехнически изделия, които работят и са оставени без надзор. Отоплителните уреди също са предпоставка за възникването на пожари. В това число влизат и електрическите лампички и други коледни украси. Една от причините за възникване на пожари по празниците може да се каже, че са свещичките. Затова е необходимо хората да знаят, че трябва да използват негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат. Трябва да използват свещи само на места, където децата и домашните любимци не могат да ги достигнат, защото често може да са причина за тяхното бутване и съответно запалване на някакви горими материали. Не трябва да ги поставят и под запалими предмети като пердета и завеси или под полици и рафтове. Задължително условие е винаги свещите да се загасят, когато хората излизат от стаята или лягат да спят. Друга причина за пожари по новогодишните и коледни празници са украсите и електроуредите. Поради тази причина не трябва да се оставят без надзор работещи електрически лампички и други подобни украси. Не трябва да се използват и свещи и бенгалски огън за украса на елхи и помещения.  Ако елхата е естествена, то тя е лесно запалима, поради наличието на смола в нея. Елхите, които са от изкуствен материал, също са доста лесно запалими и токсични дори. При горене те отделят доста отровни вещества. Поради тази причина никога не трябва да се оставят работещи такива електрически уреди и лампички. Задължително хората трябва да загасят коледните лампички и да не ги оставят да работят, когато няма никой в къщи. Трябва да следят и ако усетят, че уредът отделя някаква странна миризма или работи по необичаен начин, задължително да изключат от задължителната мрежа, ако това е безопасно. Друга причина за фойерверките, така известни на всички пиротехнически изделия. Хората трябва да знаят, че пиротехническите изделия съдържат взривни вещества или взриврна смес от вещества, които са предназначени да самоподдържат химическа реакция, да предизвикват топлина, светлина, звук, газ или дим, или комбинация от тях. Едно от най-важните неща е да не се допуска децата да употребяват пиратки, римски вещи, ракети и други пиротехнически изделия. В тази връзка е необходимо гражданите да знаят, че такива изделия трябва да се закупуват само от определените за това места – лицензирани магазини, и да обръщат внимание на тяхната опаковка и задължително да следят за име и адрес на производителя, да търсят наименование, тип и категория на произведението, да прочетат инструкцията за употреба. Това до голяма степен би гарантирало тяхната безопасност. Част от предупрежденията, които можем да кажем при използване на пиротехнически изделия е да не се допуска деца да играят с тях. Когато се купуват тези изделия, да се уверят, че същите са с гарантирано качество, задължително да имат надпис на български  език. Още в магазините хората е нужно да се запознаят с предназначението и степента на опасност на изделията и инструкцията на производителя за безопасна употреба. Да обърнат внимание на указанията, които се дават, и никога да не закупуват и да не употребяват пиротехнически изделия, ако информацията на тях е непълна или неясна. Не на последно място – преди да престъпят към употреба на тези изделия, трябва да се запознаят добре с тяхното предназначение, степента им на опасност, това къде трябва да се използват и т.н.

Фокус: Какво показва статистиката за този период на миналата година? Имаме подобни битови инциденти и случаи на пожари, възникнали в следствие на използване на пиротехника?

Гл. инсп. Пламен Генчев: Почти винаги в навечерието на настъпването на новата година – тогава, когато се използват най-много фойерверки и пиротехнически изделия има сигнали, има инциденти, буквално в първите минути на новата година, за пожари или за произшествия, които са предизвикани от такива изделия. Много е важно, когато се използват те, хората да се огледат, да видят къде хвърлят тези пиратки, къде поставят ракетите и свещите, защото често се стига до това да попаднат части от тях  в балконите или в близост до автомобилите, паркирани навън, което създава предпоставки за пожари и за допълнителни щети. Статистиката е такава, че винаги, за съжаление, има пожари, които са предизвикани в следствие на използване на пиротехнически изделия. В немалка степен са и случаите, в които доста хора получават травми вследствие на неправилната употреба или на това, че използват нестандартни и не дотам обезопасени пиротехнически изделия. Има няколко категории фойерверки. Те са основно разделени в четири категории. Първа категория са бенгалски огън, бездимни фонтани и гърмящи топчета и конфети, които са с много ниска степен на опасност или почти безопасни. Втората категория са ракетите и пиробатериите. Те са с ниска степен на опасност, но задължително трябва да са на безопасно разстояние и да се използват с повишено внимание. Третата категория за пиратки и римски свещи, които са със задължителна употреба в обширни открити пространства. Те имат средно голяма степен на опасност и ниво на шум. Задължително трябва да бъдат използвани също на безопасно разстояние. Четвъртата категория фойерверки са така известните фойерверки за професионална употреба. Те са за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи и в никакъв случай не трябва да се използват от граждани, които нямат необходимата квалификация. Така че, пак повтарям, когато се закупуват такива изделия, задължително хората трябва да се запознаят с етикетите, да обърнат внимание какво представляват тези пиротехнически изделия, къде трябва да се използват и от какви хора.

Фокус: Традиционно в новогодишната нощ много хора ще празнуват в различни заведения на територията на Габрово. Предприети ли са необходимите мерки, направени ли са необходимите огледи на пожаробезопасността в тези заведения?

Гл. инсп. Пламен Генчев: Да. Във връзка с празнуването още на студентския празник и в последствие на коледните и новогодишните празници служителите от габровска област, които отговарят за пожаробезопасността в обектите, са направили необходимите проверки в заведенията и обектите за обществени посещения. Тези обекти са проверени и отговарят на противопожарните изисквания, така че хората могат да бъдат спокойни и да празнуват спокойно коледните и новогодишните празници. Винаги има възможност да възникне инцидент или пожар въпреки мерките, които се вземат. Затова искам да кажа няколко важни правила, които хората трябва да знаят, когато са на обществено място. Те не трябва да изпадат в паника, да се насочат към най-близкия евакуационен изход, да слушат указанията по оповестителните уредби или на персонала на обекта, да внимават да не се блъскат с хората, да не викат, по възможност да запазят самообладание, задължително да помагат на децата и на възрастните хора, да се предвижват по пътищата за евакуация, ако има бутони за задействане на пожароизвестителни системи, да ги натиснат при възможност, не на последно място – да съобщят на телефон 112, ако станат свидетели на запалване или на някакъв друг инцидент, свързан с пожарната безопасност.

Фокус: В заключение как ще обобщите препоръките към  гражданите?

Гл. инсп. Пламен Генчев: Във връзка с празниците нека хората да не забравят покрай еуфорията за своята безопасност и за безопасността на близките си, да бъдат внимателни и бдителни. Нека да не оставят в никакъв случай включени електрически уреди без надзор. По мои наблюдения, много често се случва да светят за украса в празничните нощи лампички, но хората трябва да знаят, че това никак не е безопасно. Така че когато няма хора в близост или в апартаментите е хубаво тези украси да бъдат изключвани и да не се оставят без надзор.

Надежда КРЪСТЕВА