Горски педагози от 18 страни взеха участие в конгрес в Латвия

Снимка:СИДП

167 горски педагози от 18 страни взеха участие в XIV конгрес по Горска педагогика, който се проведе от 1 до 4 юли в столицата на Латвия Рига. Това съобщиха от Североизточното държавно предприятие. Ръководители на българската група бяха проф. Иван Палигоров, председател на Съюза на лесовъдите в България и д-р Анна Петракиева. През четирите дни педагозите и много латвийски учители, които водят дисциплината в клас, имаха възможност да видят презентации за новости прилагани в различни страни, както и да участват в уъркшопи, за да научат  различни от познатите игри и занимания. Занятията се проведоха в Техническия университет в Рига и в Националния парк „Тервете“. Участниците в конгреса имаха възможност да разгледат и университетската ботаническа градина в Рига. В края на форума белгийският екип покани всички участници да се включат в XV конгрес по Горска педагогика, който ще се проведе от 11 до 15 май на следващата година. Белгийските педагози презентираха  центровете за работа с деца, които са изградени в страната им, както и построената през тази година модерна база за наблюдения на птици. Преди форума  в Белгия обаче, предстои в страната ни да се проведе Първи конгрес по Горска педагогика. На него ще бъде презентирана работата на водещи екипи в България, както и новостите за тази година. Ще бъдат разписани и задачите и целите на горските педагози до следващият конгрес.