Готов е проектът за укрепване, консервация и реставрация на къща-музей „Константин Величков“ в Пазарджик

Пазарджик. Готов е проектът за укрепване, консервация и реставрация на къща-музей „Константин Величков“ в Пазарджик, съобщиха от общинската администрация. Той съгласуван с  Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ и предстои да се кандидатства за предоставяне на финансова подкрепа от бюджета на Министерство на културата. Проектът е изготвен от архитекти, конструктори и реставратори. Целта на проекта „Консервация, реставрация и реконструкция на компрометирани  дървени носещи елементи на къща музей „Константин Величков“, ограда и обслужваща сграда” е отстраняване на деформираните елементи, които застрашават конструктивната цялост на сградата, както и предприемане на мерки срещу намаляване на високата влажност в помещенията. В проектната документация са засегнати също и оградните зидове, които са с нарушена носимоспособност. Освен това дейностите по проекта са за опазване и съхраняване на къща-музей „Константин Величков“ – архитектурно-строителна, художествена и историческа недвижима културна ценност с национално значение.