Градището при Твърдица вече е недвижима културна ценност с категория – национално значение

Градището при Твърдица вече е недвижима културна ценност с категория – национално значение, съобщиха от Община Твърдица.

Това стана със заповед №РД 9Р–15/12.02.2018 на Министерството на културата през февруари, издадена въз основа решенията на Специализиран експертен съвет за опазване недвижимите културни ценности от края на ноември. В т.18 на решенията е записано: „да се променят наименованието, категорията и режимите за опазване на „Средновековна крепост, м.Градище” от обект с местно значение в обект с национално значение и наименование „Късноантична и средновековна крепост „Вердитца” в м. „Градище” при гр. Твърдица”. С това название крепостта се вписва в Националния регистър на недвижимите културни ценности.

С друга заповед №РД9Д-1/12.02.2018 са определени режими и граници на „Подградия на късноантичната и средновековна крепост” Вердитца, Община Твърдица, с предварителна категория – национално значение. В заповедта е определен териториалният обхват на подградията, включващи поземлени имоти, намиращи се в северната част на съвременния град Твърдица. Всички изкопни работи в тази част на града трябва да се наблюдават от археолог, поради откриваните до сега погребения, останки от сгради и монети в тази част на Твърдица.

Освен признание за значението на крепостта при изучаване миналото на средновековна България, включването в категорията ценности „с национално значение” ще разшири възможностите за финансиране на проучванията и социализацията й.