Градската библиотека „Паисий Хилендарски“ в Асеновград кандидатства с проект за обновяване на книжния си фонд

снимка: Община Асеновград

Асеновград. Градската библиотека „Паисий Хилендарски“ в Асеновград кандидатства с проект за обновяване на книжния си фонд. Това каза за Радио „Фокус“ – Пловдив директорът на културната институция Милена Марковска. Библиотеката кандидатства за финансиране по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерство на културата. „Приоритетът на програмата е обновяване на библиотечните колекции с книги и други източници на информация, с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето и съответно съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация. Попълването на библиотечните фондове и колекции е една от най-важните задачи на всяка една библиотека. Прекрасно е това, че Министерство на културата отново дава възможност националната, регионалните, общинските и читалищните библиотеки да кандидатстват със свои проектни предложения за попълване на фондовете си. Знаем, че възможностите на библиотеките за придобиване на нови библиотечни документи са ограничени, поради ограничените бюджети, с които те разполагат“, коментира Милена Марковска.
Тя обясни, че съгласно правилата на програмата, общинската библиотека може да кандидатства за финансиране до 11 000 лв. „С колегите подготвихме списък от библиотечни документи, които желаем да набавим за нашите потребители – реалните и потенциалните читатели. Проектното предложение, което изготвихме и изпратихме в Министерството на културата, е на стойност 9553 лв. Изискването на програмата е съфинансиране в размер на 10 % от цялата сума, като ние със собствени средства ще финансираме сумата от 956 лв. Исканата подкрепа от програмата е общо 8598 лв. за книги. Това са книги, които са търсени от нашите читатели. Изискване на програмата е също така 20 % от книгите, включени към списъка, да са на български автори, както и не повече от 10 % от общия брой книги да бъдат от едно издателство. Надявам се, че ще бъде одобрено нашето проектно предложение. Кандидатстваме за поредна година и винаги досега сме успявали да набавим нови библиотечни документи чрез тази програма. Знаем, че книгите са изключително скъпи, знаем и проблема с ДДС-то върху книгите, което ги оскъпява допълнително. Не всички имат възможност да си купуват книги“, коментира още Милена Марковска.
Директорът на Градската библиотека „Паисий Хилендарски“ посочи, че други начини за обновяване и набавяне на библиотечните фондове е чрез използването на средства от собствения бюджет, както и чрез дарения. „През миналата година сме набавили общо 1912 библиотечни документи, като по-голямата част от тях са закупени със собствени средства – това са 1039 библиотечни документи на стойност 15 340 лв. За 2018 годна в нашите фондове от дарения са постъпили общо 882 библиотечни документи на стойност 7200 лв. Тоест, 32 % от новите ни постъпления са получени чрез дарения, за което благодаря на всички наши дарители. Чрез постъпката си те правят инвестиция в бъдещите поколения“, каза Милена Марковска.
Тони МИХАЙЛОВ